Contact UsBolagsstyrning

Bolagsstyrning

Ett företags bolagsstyrning är ett ramverk som säkrar att företaget agerar på ett sätt som skyddar aktieägarnas intressen. Det övergripande målet är att skapa värde för aktieägarna och på detta vis möta ägarnas krav på avkastning.
Aspire Global är ett publikt aktiebolag registrerat på Malta och noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter gäller för Aspire Global och dessa är grunden för bolagets bolagsstyrning.
Bolagsordningen beskriver tillsammans med bolagets policyer och riktlinjer hur Aspire Global ska styras internt.