Contact UsAnsvarsfullt spelande

Aspire Global strävar efter att tillhandahålla tjänster som gör det möjligt att spela på ett ansvarsfullt sätt. Bolaget handlar i överensstämmelse med alla tillämpliga lokala och internationella regler och normer för onlinespel. Aspire Global har licenser för onlinespel i flera olika jurisdiktioner som alla ställer höga krav på oss som operatör att möjliggöra ett ansvarsfullt spelande.
Vår kundservice är utbildad i att identifiera osunda spelvanor och har tydliga rutiner för att bemöta och stödja personer med spelrelaterade problem på ett proaktivt sätt. Vi publicerar kontinuerligt information som kan hjälpa både spelare och partners att identifiera spelproblem i ett tidigt skede och utöver att informera om samt erbjuda förebyggande stöd och verktyg hänvisar vi personer med spelmissbruk vidare till organisationer som är specialiserade på att hantera sådana problem.
Vad gäller minderåriga är vår inställning är dessa inte ska spela för pengar och vi förbjuder därför personer under 18 år att tillgå våra tjänster. Vi tillämpar moderna identifieringsmetoder för att säkerställa att vår policy efterlevs.

Ansvarsfullt spelande var ett aktuellt ämne i Europa under 2017, mot bakgrund av vilket Aspire Global uppdaterade riktlinjerna både för de egna varumärkena och för sina partners spelportaler. I Storbritannien exempelvis, begränsades marknadsföringen nämnvärt både avseende reklamkampanjer och spelerbjudanden. Varmt välkommen att läsa mer om våra senaste åtgärder i årsredovisningen för verksamhetsåret 2017.

Officer of Responsible Gaming:
Motti Gil – CFO
mottigi@aspireglobal.com
+972-73-3723154