Contact Us  [recaptcha id:cap]

  Aspire Global har genomfört migrationen av alla partnervarumärken till BtoBets egenutvecklade sportplattform

  Back

  Aspire Global har genomfört migrationen av samtliga partnervarumärken till BtoBets egenutvecklade sportboksplattform. BtoBet, en ledande sportboksleverantör, förvärvades hösten 2020 och migrationen är ett viktigt steg i att utvinna synergier inom koncernen.

  Det första partnervarumärket gick live på BtoBets sportboksplattform i augusti i år och målet att migrera samtliga varumärken före årets slut har redan nåtts. Alla varumärken, totalt XX, verkar nu på Aspire Globals plattform med BtoBets egenutvecklade sportbokslösning.

  Den avslutade migrationen av den egenutvecklade sportboksplattformen kommer att bidra till ökade intäkter, minskade kostnader och därmed förbättrad lönsamhet. Det snabba genomförandet av migrationen är också ett viktigt bevis på koncernens starka kompetens inom teknik, ledning och operativt genomförande.

  Tsachi Maimon, VD för Aspire Global, säger: ”Jag är mycket glad över att se att vi redan har lyckats genomföra det här betydelsefulla steget i vår tillväxtstrategi. Det här är ännu en milstolpe mot vårt mål att bli världens ledande iGamingleverantör. Migrationen av BtoBets egenutvecklade sportsboksplattform öppnar för otaliga tillväxtmöjligheter i reglerade marknader med både befintliga och nya kunder, speciellt i Europa, USA och Latinamerika.”

  Aspire Globals förvärvade sportsboksleverantören BtoBet i oktober 2020 och BtoBet har nyligen utökat sin marknadsnärvaro genom att gå in i nya marknader som Brasilien och Polen genom betydande partnerskap. BtoBet har också fått strategiska certifieringar i bland annat Storbritannien och har tecknat viktigaste kundöverenskommelser med partners som Betfair och William Hill i Colombia.

  FÖR MER INFORMATION KONTAKTA GÄRNA:

  Tsachi Maimon, VD, Tel: +346-3645 2458, e-mail: investors@aspireglobal.com
  Motti Gil, CFO, Tel: +356-9924 0646, e-mail: investors@aspireglobal.com

  OM ASPIRE GLOBAL

  Aspire Global är en ledande B2B-leverantör av iGaminglösningar och erbjuder allt företag behöver för att framgångsrikt driva ett iGamingvarumärke med kasino och sportspel. B2B-erbjudandet omfattar en robust teknisk plattform, egenutvecklade kasinospel, en egenutvecklad sportbok och en spelhubb. Plattformen kan nyttjas för sig eller i kombination med ett brett tjänsteutbud. Koncernen är verksam på 30 reglerade marknader i Europa, Amerika och Afrika, som exempelvis USA, UK, Danmark, Portugal, Spanien, Irland, Nigeria, Colombia och Mexiko. Koncernen har kontor i Malta, Israel, Bulgarien, Ukraina, Norra Makedonien, Indien, Italien och Gibraltar. Aspire Global är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under namnet ASPIRE. Certified Advisor: FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46-8-528 00 399. Besök gärna www.aspireglobal.com för mer information.

   

  Download PDF version