Contact Us  [recaptcha id:cap]

  Aspire Global har nått en Överenskommelse med den Israeliska Skattemyndigheten

  Back

  En förlikning har träffats mellan Aspire Global Group och den israeliska skattemyndigheten (ITA) i den skattetvist som tidigare har offentliggjorts av bolaget. Skattetvisten rör koncernens rättmätiga jurisdiktion med avseende på ledning och styrning, permanent säte och transferpriser inom koncernen. Aspire Global har gått med på att betala ett skattetillägg om €13,7 miljoner för räkenskapsåren 2008–2018, varpå all vidare utredning av bolaget läggs ner.

  Bolaget har redogjort för skatteutredningen i tidigare delårsrapporter, koncernredovisning (se avsnitten Noter respektive Riskhantering i Årsredovisningen för 2018) samt de prospekt som offentliggjordes vid börsnoteringen respektive emissionen av ett obligationslån.

  Aspire Global Group har idag den 31 december 2019 nått en överenskommelse med den israeliska skattemyndigheten som innebär följande:

  • Aspire Global ska erlägga ytterligare skatt om totalt cirka €13,7 miljoner för elva tidigare räkenskapsår, 2008–2018.
  • Bolaget ska inte beläggas med några böter med anledning av den gångna skatteutredningen.
  • Överenskommelsen innefattar all verksamhet som bedrivs av koncernen i Israel.

   

  Den tillkommande skattekostnaden kommer att redovisas som en post av engångskaraktär I koncernens bokslut för 2019. Betalning väntas ske de kommande dagarna.

  Bolaget valde en förlikning med ITA framför en utdragen tvist och en längre tids osäkerhet. Den finansiella ställningen för bolaget är dock fortsatt stark, med en kassa som uppgick till €43,1 miljoner per den 30 september 2019.

  För mer information, vänligen kontakta:

  Tsachi Maimon, VD, tel: +356 – 797 778 98 eller e-mail: tsachi@aspireglobal.com

  Motti Gil, CFO, tel: +356- 9924 0646 eller e-mail: mottigi@aspireglobal.com

  Om denna information

  Detta dokument är en översättning av det engelska originaldokumentet. Vid eventuell avvikelse mellan originaldokumentet och den svenska översättningen ska det engelska originalet ha företräde.Aspire Global offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av kontaktpersonerna ovan, klockan 15:45 (CET) den 31 december, 2019.

  Om Aspire Global

  Sedan starten 2005 erbjuder Aspire Global operatörer och white labels en fullservicelösning för lansering och drift av onlinekasino och sportsbetting. Den kraftfulla, marknadsledande plattformen innefattar ett komplett utbud av tjänster såsom betalningslösningar, riskhantering, regelefterlevnad, ett flerspråkigt CRM-verktyg, kundsupport, VIP-hantering och optimering av spelarvärde. Aspire Global bedriver verksamhet på ett flertal reglerade marknader: Danmark, Irland, Malta, Portugal, Storbritannien och Sverige. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market (ASPIRE). Certified Advisor: FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46-8-528 00 399. För mer information, se www.aspireglobal.com/investor

  Download PDF version