Contact Us  [recaptcha id:cap]

  Aspire Global har Slutfört Förvärvet av den Ledande Spelaggregatorn Pariplay

  Back

  Aspire Global Plc har slutfört förvärvet av Pariplay-koncernen för €13,1 miljoner kontant enligt de villkor som avtalades den 28 juni 2019. Pariplay driver en av världens främsta spelaggregatorer och egna studior för spelutveckling samt förser operatörer med tusentals spel från ledande utvecklare. Förvärvet ger Aspire Global kontroll över fler delar av värdekedjan inom iGaming, vilket bland annat medför synergieffekter, en bredare spelportfölj och en ny sälj- och distributionskanal utanför bolagets befintliga partnernätverk. Transaktionen väntas ha positiv inverkan på Aspire Globals EBITDA från och med 2020.

  Aspire Global har genomfört förvärvet av 100 % av aktierna i GMS Entertainment Ltd, ägare av Pariplay-koncernen, för omkring €13,1 miljoner kontant enligt de villkor som avtalades den 28 juni 2019. Efter godkännande från berörda myndigheter har transaktionen nu slutförts och Pariplay-koncernen har konsoliderats i Aspire Globals koncernredovisning.

  Pariplay är en ledande B2B-aktör inom iGaming. Bolaget driver en av världens största spelplattformar från vilken de förser operatörer med tusentals integrerade spel från ledande utvecklare. De har även egna spelstudior för utveckling av kasinoinnehåll. Spelportföljen innefattar hundratals egna speltitlar i tillägg till fler än 2 000 spel från tredje part. Innehållet är certifierat för flera reglerade marknader i Europa, inklusive Danmark där lansering sker inom kort. Därutöver har bolaget slutfört certifieringsprocessen för en iGaming-licens i New Jersey, vilket utgör en potentiell tillväxtmöjlighet.

  Förvärvet av Pariplay stärker B2B-verksamheten för Aspire Global genom extern spelförsäljning, vilket ökar tillväxttakten samt medför synergieffekter och kostnadsbesparingar med förväntad positiv effekt på koncernens totala EBITDA från och med 2020. För helåret 2019 väntas transaktionen emellertid inte ha någon väsentlig påverkan.

  “Vi ser fram emot att välkomna Pariplay-teamet till Aspire Global. Förvärvet är helt i linje med vår M&A-strategi som fokuserar på B2B-tillväxt och spelförsäljning. Genom integrationen av Pariplay kontrollerar vi fler delar av värdekedjan inom iGaming, vilket medför lägre kostnader, ett bredare spelutbud och en ny distributionskanal av egna spel utanför vårt nuvarande partnernätverk. Dessutom har Pariplay en iGaming-licens i New Jersey, vilket är en utmärkt språngbräda för framtida satsningar i USA”, säger Tsachi Maimon, VD för Aspire Global.

  FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

  Tsachi Maimon, VD, Tel: +356-79 77 7898 eller e-mail: tsachi@aspireglobal.com
  Motti Gil, CFO, Tel: +356-99 24 0646 eller e-mail: mottigi@aspireglobal.com

  OM DENNA INFORMATION

  Aspire Global offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av kontaktpersonerna ovan, klockan 16:15 (CEST) den 7 oktober, 2019. Detta pressmeddelande är en översättning av det engelska originaldokumentet. Vid eventuell avvikelse mellan originaldokumentet och den svenska översättningen ska det engelska originalet ha företräde. 

  OM PARIPLAY LTD.

  Pariplay är ett ledande B2B-bolag inom iGaming, grundat 2010 . Bolaget driver en av världens främsta spelplattformar samt egna spelstudior och förser onlineoperatörer, landbaserde kasinon och lotterier med ledande innehåll. Spelportföljen innehåller hundratals egna speltitlar i tillägg till fler än 2 000 spel från tredje part. Pariplay är en licensierad aktör vars verksamhet står under tillsyn av spelmyndigheternas i Gibraltar, Malta, Storbritannien och staten Connecticut, USA. Spelsystemen, RNG och samtliga spel är certifierade och godkända av ledande testlabb för att svara mot olika branschstandarder. För mer information, vänligen se www.pariplayltd.com.

  OM ASPIRE GLOBAL

  Sedan starten 2005 erbjuder Aspire Global operatörer och white labels en fullservicelösning för lansering och drift av onlinekasino, sportsbetting och bingo. Den kraftfulla, marknadsledande plattformen innefattar ett komplett utbud av tjänster såsom betalningslösningar, riskhantering, regelefterlevnad, ett flerspråkigt CRM-verktyg, kundsupport, VIP-hantering och optimering av spelarvärde. Aspire Global har spellicenser på ett flertal reglerade marknader såsom Danmark, Irland, Malta, Portugal, Sverige och Storbritannien. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North premier Growth Market (ASPIRE). Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46-8-528 00 399. För mer information, se www.aspireglobal.com

  Download PDF version