Contact Us  [recaptcha id:cap]

  Aspire Global har slutfört förvärvet av ledande B2B sportboksleverantören BtoBet

  Back

  Aspire Global har slutfört förvärvet av 100 procent av aktierna i BtoBet Ltd, en ledande sportboks- och teknikleverantör. Förvärvet av BtoBet, tillsammans med förvärvet förra året av den ledande spelhubben och spelstudion Pariplay, innebär att Aspire Global har placerat sig bland världens ledande iGamingleverantörer.

  Förvärvet av BtoBet offentliggjordes den 17 september 2020 och efter godkännande av myndigheterna i Norra Makedonien har förvärvet slutförts i enlighet med de initiala villkoren. BtoBet konsolideras av Aspire Global från och med den 1 oktober 2020.

  Förvärvspriset var €20 miljoner kontant av vilka €15 miljoner betalades vid förvärvstillfället och €5 miljoner betalas tolv månader efter förvärvet. I avtalet ingår också en möjlig tilläggsköpeskilling baserat på utfallet två år efter förvärvet. Tilläggsköpeskillingen är sju gånger BtoBets EBIT andra året efter förvärvstillfället med avdrag för köpeskillingen om €20 miljoner. År 2019 uppgick BtoBets intäkter till €4,4 miljoner och EBITDA till €1,5 miljoner. Första halvåret 2020 var intäkterna €3,1 miljoner och EBITDA €1,2 miljoner. Transaktionen förväntas bidra med positiva effekter på Aspire Globals EBITDA från 2021. Förvärvet förväntas inte ha någon väsentlig påverkan på det finansiella resultatet 2020.

  Förvärvet av BtoBet och B2B sportboken utgör en central del av Aspire Globals tillväxtstrategi eftersom det är ett stort steg i att skapa ett erbjudande som omfattar huvuddelarna av B2B-värdekedjan inom iGaming. Med en egen sportbok kontrollerar Aspire Global hela värdekedjans IP och får därmed också full kontroll över utvecklingsplanen. Den egna sportboken ger också Aspire Global högsta flexibilitet när det gäller att introducera nya funktioner och snabbt få ut dem på marknaden.

  BtoBet har 33 operatörer på sin plattform i Europa, Latinamerika och Afrika. Företaget är en ledande leverantör i Latinamerika och Afrika. Med förvärvet tar Aspire Global, som har en bred närvaro i Europa och nyligen har etablerat sig i USA, en ledande position också på dessa två växande marknader. BoBet annonserade sitt senaste partnerskap den 7 oktober. Partnerskapet är med Betfair som har valt BtoBets banbrytande sport- och PAM-plattform, Neuron 3, för sin verksamhet i Colombia. Partnerskapet utökar BtoBets position i Latinamerika och stärker BtoBets ledande ställning i Colombia.

  PRESENTATION PÅ ASPIRE GLOBALS KAPITALMARKNADSDAG

  Förvärvet av BtoBet presenterades på Aspire Globals virtuella kapitalmarknadsdag den 18 september av VD Tsachi Maimon. Du kan titta på kapitalmarknadsdagen här.

  FÖR MER INFORMATION KONTAKTA GÄRNA:

  Tsachi Maimon, VD, tel: +346-36452458, e-mail: investors@aspireglobal.com
  Motti Gil, CFO, tel: +356-9924 0646, e-mail: investors@aspireglobal.com

  OM ASPIRE GLOBAL

  Aspire Global är en ledande B2B-leverantör av iGaminglösningar och erbjuder allt företag behöver för att framgångsrikt driva ett iGamingvarumärke med kasino och sportspel. B2B-erbjudandet omfattar en robust teknisk plattform, egenutvecklade kasinospel, en egenutvecklad sportbok och en spelhubb. Plattformen kan nyttjas för sig eller i kombination med ett brett tjänsteutbud. Utöver B2B-erbjudandet driver Aspire Global också flera B2C-varumärken, däribland Karamba som är det bästa exemplet på styrkan i B2B-erbjudandet. Koncernen är verksam på över 40 reglerade marknader i Europa, Latinamerika och Afrika, som exempelvis USA, UK, Danmark, Portugal, Spanien, Polen, Irland, Nigeria, Colombia och Mexiko. Koncernen har kontor i Malta, Israel, Bulgarien, Ukraina, Norra Makedonien, Indien, Italien och Gibraltar. Aspire Global är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under namnet ASPIRE. Certified Advisor: FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46-8-528 00 399. Besök gärna www.aspireglobal.com för mer information.

  Download PDF version