Contact Us  [recaptcha id:cap]

  Aspire Global, delårsrapport Q2 2017

  Back

  “Aspire Global redovisade fortsatt tillväxt under det andra kvartalet. Intäkterna ökade med 14 procent till 17,3 MEUR (15,2), främst drivet av B2B-segmentet som genererade en imponerande tillväxt och stärkte bolagets EBITDA med 29 procent till 3,6 MEUR (2,8)”, säger VD Tsachi Maimon.
  Första halvåret (jan–juni 2017)

  • Intäkterna ökade med 9 procent till 33,4 MEUR (30,6)
  • Intäkterna från B2B-segmentet ökade med 12 procent till MEUR 16,7 (15)
  • EBIT ökade till 5,7 MEUR (5,2)
  • EBITDA ökade med 11 procent 6,3 MEUR (5,6)
  • EBITDA-marginalen ökade till 19 procent (18)
  • Resultat efter skatt uppgick till 5,4 MEUR (5,6)
  • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,12 EUR (0,13)
  • Antal nya spelare (FTD) ökade med 27 procent till 114.000 (90)

  Andra kvartalet (apr–juni 2017)

  • Intäkterna ökade med 14 procent till 17,3 MEUR (15,2)
  • Intäkterna från B2B-segmentet ökade med 19 procent till MEUR 8,9 (7,5)
  • EBIT uppgick till 3,3 MEUR (2,6)
  • EBITDA ökade med 29 procent 3,6 MEUR (2,8)
  • EBITDA-marginalen ökade till 21 procent (18,4)
  • Resultat efter skatt uppgick till 2,9 MEUR (3,1)
  • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,06 EUR (0,07)
  • Antal nya spelare (FTD) ökade med 39 procent till 60.300 (43,4)

  Väsentliga händelser under och efter andra kvartalet

  • I maj 2017 flyttade Aspire Global åter sitt säte till Malta. Den 23 maj 2017 genomförde bolaget en aktiesplit 4:1 och gav ut 31.495.740 nya stamaktier. Dessutom ändrade bolaget den 9 juni 2017 namn från Aspire Global Limited till Aspire Global Plc.
  • Den 18 maj 2017 beslutade bolagets styrelse om en utdelning på 6 MEUR (0,14 EUR per aktie) vilken betalades ut under juni 2017.
  • Den 21 juni 2017 höll Aspire Global Plc. sin årsstämma, där Carl Klingberg och Fredrik Burvall valdes till styrelseledamöter. Vidare valdes Carl Klingberg till styrelsens ordförande.
  • Efter kvartalets utgång, den 11 juli 2017, upptogs Aspire Globals aktie för handel på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Priset i erbjudandet sattes till 30 SEK per aktie, vilket motsvarar ett värde på Bolagets aktier om 1.323 MSEK efter slutfört erbjudande. Erbjudandet blev väsentligt övertecknat och handeln inleddes tisdagen den 11 juli 2017.Neolotto Ltd, ett bolag som delägs av Aspire Global till 38%, har tilldelats en nationel licens för välgörenhetslotterier i Tyskland. Aktieägare i Neolotto har den 30 augusti 2017 fattat beslut om att teckna konvertibla lån till bolaget på marknadsmässiga villkor motsvarande 4,5 MEUR för att kunna exploatera affärsmöjligheten redan under 2017. Aspire Globals andel av det konvertibla lånet summerar till 2,25 MEUR

  VD-ord

  Aspire Global redovisade fortsatt tillväxt under andra kvartalet med 60.300 nya spelare (FTD) och två nya samarbetspartners. Förutom en genomgripande uppdatering av vårt eget varumärke Karamba.com genomfördes fem nya lanseringar tillsammans med våra befintliga B2B-partners och flytt av ytterligare fyra nya kasinovarumärken från konkurrerande plattformar. Intäkterna för andra kvartalet ökade med 14 procent till 17,3 MEUR (15,2), främst drivet av B2B-segmentet som genererade en imponerande tillväxt och stärkte bolagets EBITDA med 29 procent till 3,6 MEUR (2,8).

  Ett nytt kapitel

  Aspire Globals resa tog sin början för över tio år sedan, då som ett spelvarumärke som erbjöd tjänster direkt till slutkonsument (B2C). Idag erbjuder vi i första hand en unik B2B-lösning och bedriver verksamhet genom sex spellicenser och över 60 iGaming-varumärken, med 140 kompetenta medarbetare i Malta och Israel. Framförallt är det vår resultatinriktade och möjlighetsorienterade inställning som värderas högt av våra kunder och partners. Senaste exemplet var den intensiva börsnoteringen där vi gjorde vårt yttersta för att introducera Aspire Global för den svenska kapitalmarknaden och dess potentiella investerare. Gensvaret var överväldigande och personligen vill jag tro jag att det stora intresset är ett tecken på det stora förtroendet för vår strategi, vårt unika erbjudande och vår starka potential. Vi kommer att göra vårt yttersta för att leva upp till dessa höga förväntningar med start i resultatet för andra kvartalet.

  Fortsatt stark tillväxt

  Båda affärssegmenten redovisade fortsatt tillväxt i depositioner och intäkter, i synnerhet B2B-segmentet där föregående års affärer bidrog väsentligt till den ökade tillväxten för bolaget som helhet. Vi genomförde fem lanseringar tillsammans med våra partners och flyttade ytterligare fyra kasinovarumärken från två konkurrerande plattformar, till vår egen. Dessa varumärken drivs nu i full takt, vilket visar på styrkan i vår plattform och är lovande för framtiden. Vi slutförde också den initiala integrationen av Minotauro Media, vårt första förvärv där vi nu äger en andel om 30 procent. Genom att förvärva operatörer och flytta över deras varumärken till vår plattform, avser vi att generera intäkter, skalfördelar och kassaflöden som skulle kunna finansiera den återstående andelen i delvis förvärvade företag. Vi fortsätter integrationen av Minotauro Media, samtidigt som vi är öppna för liknande möjligheter framöver; i linje med vår förvärvsstrategi.

  Framtiden

  Sedan 2014, har bolagets fokus varit inställt på att stärka sin position på marknaden, framförallt genom att utveckla och förbättra sitt B2B-utbud samt utöka antalet egna varumärken (B2C). Under den här tiden har vi lyckats generera en synnerligen stark tillväxt med mycket begränsade marknadsföringsinsatser gentemot nya samarbetspartners. Inbetalningarna har ökat med 30 procent per år sedan 2013 (CAGR), medan spelintäkterna ökat med motsvarande 22 procent (NGR). Bolaget befinner sig idag i ett läge där där vi har möjligt att dra nytta av denna starka plattform för att påskynda tillväxten framöver, vilken väntas ske både organiskt och genom förvärv. Vi är glada över att kunna välkomna så många nya aktieägare på denna resa.

  Tsachi Maimon, VD

  För den fullständiga delårsrapporten, se https://www.aspireglobal.com/investors/financial-reports-and-presentations/

  För mer information, vänligen kontakta:

  Tsachi Maimon, VD, Tel: +356-79777898 eller e-mail: tsachi@aspireglobal.com

  Motti Gil, CFO, Tel: +972-73 372 3154 eller e-mail: mottigi@aspireglobal.com

  Om denna information

  Aspire Global offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av kontaktpersonen ovan, klockan 08.00 (CET) den 31 augusti 2017.

  Om Aspire Global
  Aspire Global erbjuder operatörer och White labels en fullservicelösning för lansering och drift av onlinekasinon, inklusive kundservice, betalningslösningar och riskhantering mm. Därutöver driver bolaget flera egna kasinovarumärken, däribland Karamba och Hopa, med samma upplägg och tekniska plattform. Aspire Global har spellicenser på flera reglerade marknader såsom Storbritannien, Danmark, Belgien, Italien och Malta. Bolaget grundades 2005 och aktien är listad på Nasdaq First North premier Growth Market under ASPIRE. Certifierad rådgivare är Pareto Securities AB, Stockholm, Sverige.