Contact Us  [recaptcha id:cap]

  Aspire Global, delårsrapport Q3 2017

  Back

  Delårsrapport för tredje kvartalet 2017
  Fortsatt stark tillväxt med bibehållen lönsamhet

  Tredje kvartalet (jul-sep 2017)

  • Intäkterna ökade med 26 % till 19,3 MEUR (15,3)
  • Intäkterna från B2B-segmentet ökade med 31% till 10, 1 MEUR (7,7)
  • EBITDA ökade med 44 % till 4,2 MEUR (2,9)
  • EBITDA-marginalen ökade till 22% (19)
  • EBIT ökade med 44 % till 3,9 MEUR (2,7)
  • Resultat efter skatt ökade till 3,6 MEUR (2,3)
  • Resultat per aktie efter skatt, från kvarvarande verksamhet, uppgick till 0,08 EUR (0,05)
  • Antal nya spelare (FTD) ökade med 40 % till 63 900 (45 700)

  Delårsperioden (jan-sep 2017)

  • Intäkterna ökade med 15 % till 52,8 MEUR (45,9)
  • Intäkterna från B2B-segmentet ökade med 18 % till 26,8 MEUR (22,7)
  • EBITDA ökade med 21 % till 10,4 MEUR (8,6)
  • EBITDA-marginalen ökade till 20 % (19)
  • EBIT ökade med 20 % till 9,6 MEUR (8,0)
  • Resultat efter skatt ökade till 9,0 MEUR (7,9)
  • Resultat per aktie efter skatt, från kvarvarande verksamhet, uppgick till 0,20 EUR (0,19)
  • Antal nya spelare (FTD) ökade med 31 % till 177 700 (135 900)

  Väsentliga händelser under och efter det tredje kvartalet

  • Aspire Globals aktie upptogs för handel på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Priset sattes till 30 SEK per aktie, vilket motsvarade ett värde av bolagets aktier om 1 323 MSEK. Erbjudandet blev väsentligt övertecknat och handeln inleddes tisdagen den 11 juli 2017. Den 3 augusti hade Pareto Securities fullt ut nyttjat övertilldelningsoptionen avseende 1 641 977 befintliga aktier i bolaget. Den 1 september utnämnde Aspire Global FNCA Sweden AB till ny certified adviser.
  • Den 12 september meddelade Aspire Global att man avvecklar verksamheten i Australien till följd av förändringar i landets spellagstiftning.
  • Neolotto Ltd, ett bolag som delägs av Aspire Global till 38%, har tilldelades en nationell licens för välgörenhetslotterier i Tyskland. Aktieägarna i Neolotto fattade den 30 augusti 2017 beslut om att på marknadsmässiga villkor teckna konvertibla lån till bolaget motsvarande 4,5 MEUR för att kunna tillvarata affärsmöjligheten redan under 2017. Aspire Globals andel av det konvertibla lånet uppgår till 2,25 MEUR.
  • Den 27 september meddelade Aspire Global att man etablerar sig på den nyreglerade portugisiska spelmarknaden genom ett strategiskt samarbete med Cofina, ett av landets ledande mediehus. Etableringen är i linje med bolagets långsiktiga tillväxtstrategi; strategiska samarbeten på reglerade marknader.
  • Den 20 november fattade Aspire Globals styrelse ett beslut att investera i ett bolag som kommer lansera varumärket Mr. Play, en ny reglerad onlinespelsite av kasino och sportsbetting som utvecklas och drivs av ett par veteraner från branschen. Förutom att bli en större delägare med 40% av aktierna i det nya bolaget kommer Aspire Global att erhålla intäkter från tillhandahållande av teknikplattform och operationella tjänster. Baserat på affärsmässiga milstolpar kommer aktieägarna att finansiera verksamheten med upp till 4 MEUR där Aspire Globals andel utgörs av upp till 2 MEUR.
  Telefonkonferens
  Idag, den 21 november 2017 klockan 10:00 (CET) hålls en telefonkonferens där bolagets vd, Tsachi Maimon, och CFO, Motti Gil, presenterar delårsrapporten och besvarar frågor. Presentationen (på engelska) sänds direkt via följande länk: https://financialhearings.com/event/10406. Det är även möjligt att delta och ställa frågor genom att ringa in enligt nedan. För presentationsmaterialet och rapporten i sin helhet se Aspireglobal.com.

  Sverige: +46 8 566 426 62 UK: +44 20 3008 9801 US: +1 855 753 2236
  Kommentar från bolagets vd, Tsachi Maimon
  Vi lägger ytterligare ett starkt kvartal bakom oss, både jämfört med föregående kvartal och med föregående år. Utöver fortsatt stark tillväxt med bibehållen lönsamhet är det glädjande att vi under året har kunnat bredda den ursprungliga kundbasen genom ett antal nya samarbeten som snabbt har nått betydande nivåer. Vi har samtidigt fokuserat på att utöka vårt erbjudande till att omfatta fler spelkategorier och att etablera oss på fler reglerade spelmarknader genom starka lokala samarbeten. Tack vare dessa framsteg, i linje med vår strategi, är vi på god väg att uppnå tvåsiffrig årlig tillväxt.

  God skalbarhet möjliggör snabb tillväxt genom nya samarbeten

  Under tredje kvartalet avtalade vi om fyra nya samarbeten samt etablerade verksamhet i Portugal, vår sjätte reglerade spelmarknad, tillsammans med vår lokala partner Cofina, ett börsnoterat mediehus. Ett onlinekasino är lanserat och drar redan många nya spelare. Inom kort följer lanseringen av vårt ny bettingprodukt Sportsbook. Mediehuset Cofina äger flera tv-kanaler, tidningar och magasin (både online och print), däribland ett av landets största sportmagasin ”Record”. Vi förser dem med en utmärkt spelplattform, medan de kan fokusera uteslutande på det de gör bäst; att erbjuda sin målgrupp attraktivt innehåll. Vår affärsmodell har mycket god skalbarhet i den bemärkelsen att nya samarbeten snabbt skapar nya intäktsströmmar för båda partner, med begränsade insatser och uppstartskostnader från vår sida.

  Bibehållen ledande position genom ett erbjudande i framkant

  Sedan sensommaren har vi förstärkt vårt erbjudande med Jackpot slot och välgörenhetsspel, lanserat en ny kasinoapp samt slutfört en genomgripande översyn av vårt egna varumärke Karamba.com. I dagarna finslipar vi vår bettingprodukt som kommer att lanseras i Portugal och på Karamba.com under fjärde kvartalet.
  I takt med att vi adderar nya spelkategorier och därmed breddar vårt B2B-erbjudande (spelplattformen), möjliggör vi fler samarbeten samtidigt som befintliga partners enkelt kan nå ut till nya målgrupper.

  Geografisk expansion med fokus på reglerade marknader

  Under det senaste året har vi följt den pågående översynen av spellagstiftningen i Australien. När myndigheterna beslutade om förändringar som försämrade marknadsvillkoren, valde vi att lämna landet till förmån för den långsiktigt större potentialen hos reglerade spelmarknader. Framöver prioriterar vi därför arbetet med att erhålla fler spellicenser på reglerade marknader; en invecklad process visserligen, men väl värd mödan då det innebär betydande konkurrensfördelar på sikt. I takt med att vi etablerar oss på nya reglerade marknader, inriktar vi oss på fler samarbeten av liknande slag som med Cofina; väletablerade mediebolag med starka varumärken, där man snabbt uppnår en hävstångseffekt genom att addera vårt erbjudande.

  Framöver

  Vi följer utvecklingen i Portugal och den kommande lanseringen av Sportsbook, samtidigt som vi förbereder nyetableringar på fler reglerade marknader i takt med att de blir tillgängliga. Vi är också öppna för attraktiva förvärv och nya projekt där vi kan migrera populära internetkasinon till vår egen plattform eller på andra sätt vinna finansiella fördelar av vår starka position. Ett spännande exempel på sådana initiativ är vår investering i Mr. Play där vi har identifierat en intressant möjlighet att samarbeta med några framgångsrika veteraner från branschen. Vi kommer fortsätta att söka efter möjliga förvärv och mot bakgrund av detta även utvärdera olika former av skuldfinansiering.

  För mer information

  Tsachi Maimon, CEO, Tel: +356-7977 7898 eller e-mail: tsachi@aspireglobal.com
  Motti Gil, CFO, Tel: +972-73 372 3154 eller e-mail: mottigi@aspireglobal.com

  Om denna information
  Aspire Global offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av kontaktpersonen ovan, klockan 08.00 (CET) den 21 november, 2017.

  Om Aspire Global
  Sedan starten 2005 erbjuder Aspire Global operatörer och white labels en fullservicelösning för lansering och drift av onlinekasino och sportsbetting. Den kraftfulla, marknadsledande plattformen innefattar ett komplett utbud av tjänster såsom betalningslösningar, riskhantering, regelefterlevnad, ett flerspråkigt CRM-verktyg, kundsupport, VIP-hantering och optimering av spelarvärde. Aspire Global har spellicenser på ett flertal reglerade marknader såsom Storbritannien, Danmark, Belgien, Italien and Malta. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North premier Growth Market (ASPIRE). Certified Adviser är FNCA AB, Sverige. Läs mer på Aspireglobal.com