Contact Us  [recaptcha id:cap]

  Aspire Global Offentliggör Obligationsprospekt Och Ansöker Om Notering Av Sina Obligationer Vid Nasdaq Stockholm

  Back

  Aspire Global plc (”Aspire Global” eller ”Bolaget”) emitterade den 3 april, 2018 seniort säkerställda företagsobligationer till ett värde av €27,5 miljoner under en total ram om €80 miljoner. Obligationerna löper till och med den 3 april 2021 med en rörlig ränta om Euribor 3m +7,00 procent.

  Aspire Global avser att ansöka om notering av obligationerna vid Nasdaq Stockholm och första dag för handel beräknas vara omkring den 16 maj 2018. Med anledning av noteringen har Aspire Global upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Aspire Globals webbplats www.aspireglobal.com/sv/investors och Finansinspektionens webbplats www.fi.se.

  för mer information, vänligen kontakta:

  Tsachi Maimon, vd, tel: +356-79777898 eller e-mail: tsachi@aspireglobal.com
  Motti Gil, CFO, tel: +972-73 372 3154 eller e-mail: mottigi@aspireglobal.com

  om denna information

  Aspire Global offentliggör denna information i enlighet med Lagen om värdepappersmarknaden (”Lvpm”) och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av kontaktpersonen ovan, klockan 14.00 (CET) den 9 maj, 2018.

  OM Aspire Global

  Sedan starten 2005 erbjuder Aspire Global operatörer och white labels en fullservicelösning för lansering och drift av onlinekasino och sportsbetting. Den kraftfulla, marknadsledande plattformen innefattar ett komplett utbud av tjänster såsom betalningslösningar, riskhantering, regelefterlevnad, ett flerspråkigt CRM-verktyg, kundsupport, VIP-hantering och optimering av spelarvärde. Aspire Global har spellicenser på ett flertal reglerade marknader såsom Storbritannien, Danmark, Belgien, Italien och Malta. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North premier Growth Market (ASPIRE). Certified Adviser är FNCA AB, Sverige. För mer information, se www.aspireglobal.com

  ____________________________

  Ladda ner pdf-version