Contact Us  [recaptcha id:cap]

  Aspire Global överväger en emission av seniora säkerställda obligationer på den nordiska kapitalmarknaden

  Back

  Aspire Global plc (”Aspire Global” eller ”Bolaget”) överväger en emission av ett seniort säkerställt obligationslån på den nordiska kapitalmarknaden. Bolaget har givit Carnegie Investment Bank och Pareto Securities mandat att arrangera investerarmöten som börjar den 20 mars 2018.

  Aspire Global har i tidigare kvartalsrapporter uttryckt ambitionen att aktivt eftersöka intressanta förvärvsmöjligheter samt att se över Bolagets finansieringsalternativ med avseende på detta, inklusive olika källor till skuldfinansiering. Mot bakgrund av detta har Bolaget givit Carnegie Investment Bank och Pareto Securities mandat att arrangera investerarmöten som börjar den 20 mars 2018. Med förbehåll för rådande marknadsförhållanden, kan en 3-årig senior säkerställd transaktion med ett initialt emissionsbelopp om 25-30 miljoner euro, under ett större ramverk, komma att följa.

  För mer information, vänligen kontakta:
  Tsachi Maimon, VD, Tel: +356 – 79777898 eller e-mail: tsachi@aspireglobal.com
  Motti Gil, CFO, Tel: +972 – 73 372 3154 eller e-mail: mottigi@aspireglobal.com 

  Om denna information
  Aspire global offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan 08:45 (CET) den 15 mars, 2018. 

  Om Aspire Global
  Aspire Global erbjuder sedan 2005 operatörer och white labels en fullservicelösning för lansering och drift av onlinekasino och sportsbetting. Den kraftfulla, marknadsledande plattformen innefattar ett komplett utbud av tjänster såsom betalningslösningar, riskhantering, regelefterlevnad, ett flerspråkigt CRM-verktyg, kundsupport, VIP-hantering och optimering av spelarvärde. Aspire Global har spellicenser på ett flertal reglerade marknader såsom Storbritannien, Danmark, Belgien, Italien and Malta. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Stockholm (ASPIRE). Certified Adviser är FNCA AB, Sverige. Läs mer på Aspireglobal.com

  ____________________________

  Ladda ner pdf-version