Contact Us  [recaptcha id:cap]

  Aspire Global Presenterar Nya Finansiella Mål För 2021

  Back

  Aspire Global väntas nå de nuvarande finansiella målen för 2020 redan under 2019 och uppdaterar därför de finansiella målen för den kommande treårsperioden. Enligt de nya finansiella målen för 2021 ska Aspire Global uppnå en omsättning om €200 miljoner och en EBITDA om €32 miljoner, exklusive större förvärv, vilket är en höjning av målet för EBITDA-marginalen från 15 % till 16 %.

  Aspire Global meddelade i delårsrapporten för tredje kvartalet att bolaget närmar sig de medellånga finansiella målen i snabbare takt än väntat, och att man redan under 2019 väntas passera de €120 miljoner i omsättning som var målet för 2020. Det senaste årets starka framfart är ett resultat av en mer renodlad plattform, bättre samarbeten och ett breddat erbjudande, helt i linje med bolagets tillväxtstrategi. Dessutom har den ökade exponeringen sedan noteringen och ett konsekvent fokus på reglerade marknader ökat konkurrensfördelarna och möjliggjort en hållbar tillväxt.

  Styrelsen har uppdaterat de finansiella målen utifrån bolagets verksamhetsplan för den kommande treårsperioden. Enligt de nya finansiella målen för år 2021 ska Aspire Global uppnå en omsättning om €200 miljoner och en EBITDA om €32 miljoner, exklusive större förvärv. Det motsvarar en EBITDA-marginal om 16 %, att jämföra med 15 % i tidigare mål. Bolagets tillväxtstrategi är fortsatt inriktad på B2B och B2C, men även på spelutveckling som är något av en dold tillgång. Aspire Global kommer även fortsättningsvis att eftersträva stark tillväxt – både organiskt och via förvärv – genom att förbättra erbjudandet, stärka samarbetena och tillvarata spännande affärsmöjligheter på reglerade marknader. Inför 2021 väntas ett antal av bolagets nuvarande marknader genomgå omreglering och de nya finansiella målen tar höjd för högre spelskatter. Aspire Global bedömer att bolaget är fullt ut finansierat för att bedriva verksamheten utifrån de uppsatta målen med en fortsatt aktiv förvärvsstrategi.

  ”Under det gångna året har Aspire Global uppvisat stark organisk tillväxt med bibehållen lönsamhet och vi är stolta över att kunna höja ribban för den kommande perioden. Vi ser goda möjligheter för ett bolag med vår profil och vi fortsätter att satsa på organisk tillväxt i ett föränderligt landskap samtidigt som vi undersöker möjliga förvärv”, säger Tsachi Maimon, vd på Aspire Global.


  för mer information, vänligen kontakta:
  Tsachi Maimon, CEO, Tel: +356-79777898 eller e-mail: tsachi@aspireglobal.com
  Motti Gil, CFO, Tel: +972-73 372 3154 eller e-mail: mottigi@aspireglobal.com

  om denna information
  Aspire Global offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av kontaktpersonen ovan, klockan 08.15 (CET) den 5 december, 2018.

  OM Aspire Global
  Sedan starten 2005 erbjuder Aspire Global operatörer och white labels en fullservicelösning för lansering och drift av onlinekasino och sportsbetting. Den kraftfulla, marknadsledande plattformen innefattar ett komplett utbud av tjänster såsom betalningslösningar, riskhantering, regelefterlevnad, ett flerspråkigt CRM-verktyg, kundsupport, VIP-hantering och optimering av spelarvärde. Aspire Global har spellicenser på ett flertal reglerade marknader såsom Storbritannien, Danmark, Belgien, Italien och Malta. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North premier Growth Market (ASPIRE). Certified Adviser är FNCA AB, Sverige. För mer information, se www.aspireglobal.com

  ____________________________

  Ladda ner pdf-version