Contact Us  [recaptcha id:cap]

  Aspire Global bokslutskommuniké 2017

  Back

  Ett starkt fjärde kvartal som bidrog till rekordhög omsättning och EBITDA för helåret 2017

   

  Fjärde kvartalet (okt-dec 2017)

  • Intäkterna ökade med 27 % till 19,2 MEUR (15,1)
  • Intäkterna från B2B-segmentet ökade med 40% till 10,3 MEUR (7,3)
  • EBITDA ökade med 35 % till 3,8 MEUR (2,8)
  • EBITDA-marginalen ökade till 20 % (19)
  • EBIT ökade med 33 % till 3,5 MEUR (2,6)
  • Resultat efter skatt uppgick till 3,3 MEUR (3,7)
  • Resultat per aktie* efter skatt, från kvarvarande verksamhet, uppgick till 0,03 EUR (0,09)
  • Antal nya spelare (FTD) ökade med 55 % till            68 000 (43 800)

  Helåret (jan-dec 2017)

  • Intäkterna ökade med 18 % till 71,9 MEUR (61,0)
  • Intäkterna från B2B-segmentet ökade med 24 % till 37,1 MEUR (30,0)
  • EBITDA ökade med 25 % till 14,3 MEUR (11,4)
  • EBITDA-marginalen ökade till 20 % (19)
  • EBIT ökade med 22 % till 13,0 MEUR (10,6)
  • Resultat efter skatt ökade till 12,3 MEUR (11,6)
  • Resultat per aktie* efter skatt, från kvarvarande verksamhet, uppgick till 0,23 EUR (0,28)
  • Antal nya spelare (FTD) ökade med 37 % till          246 100 (179 400)
  • Styrelsen föreslår att en utdelning om omkring 3.8 MEUR, motsvarande cirka 0,85 SEK per aktie, lämnas för räkenskapsåret 2017.

  * Vinsten per aktie efter skatt från kvarvarande verksamhet, justerad för Aspire Globals resultatandeI från närstående bolag, uppgick till 0,07 EUR respektive 0,27 EUR för det fjärde kvartalet 2017 respektive helåret 2017.

  Väsentliga händelser under och efter det fjärde kvartalet

  • I november 2017 lanserade Aspire Global genom ett joint-venture med branschveteraner varumärket Mr. Play, en fullt reglerad spelportal för kasino och sportspel. Aspire Global äger 40 % av aktierna i bolaget och kommer att investera uppemot 2 MEUR av totalt 4 MEUR baserat på milstolpar. Aspire global kommer att erhålla intäkter genom att tillhandahålla teknologi och kringtjänster på marknadsmässiga villkor.

   

  • I januari 2018, utökade Aspire Global bolagets spelportfölj genom ett samarbete med iSoftBet, vars spelhubb omfattar dussintals speltillverkare utöver iSoftBets egna speltitlar, samtliga med licenser i ett flertal jurisdiktioner såsom Storbritannien, Danmark, Portugal och .com-regionerna.
  • I januari 2018, lanserade Aspire Global Sportsbook genom den egna spelportalen Karamba och blev därmed den första full-serviceleverantören till sportspelsoperatörer. Sportspel är ett efterlängtat tillskott till bolagets B2B-erbjudande och en central del av Aspire Globals långsiktiga tillväxtstrategi.

  Telefonkonferens

  Idag, den 15 februari 2018 klockan 10:00 (CET) hålls en telefonkonferens där bolagets VD, Tsachi Maimon, och CFO, Motti Gil, presenterar delårsrapporten och besvarar frågor. Presentationen (på engelska) sänds direkt via följande länk https://financialhearings.com/event/10774. Det är även möjligt att delta och ställa frågor genom att ringa in enligt nedan. För presentationsmaterialet och rapporten i sin helhet se Aspireglobal.com.

   

  Sverige: +46 8 566 426 62                               UK: +44 20 3008 9801                       US: +1 855 753 2236

  Kommentar från bolagets vd, Tsachi Maimon

  När vi avrundar 2017 kan vi konstatera att vårt skalbara erbjudande och ihållande fokus på B2B-segemtet verkligen lönar sig. 18 % i omsättningstillväxt för helåret med motsvarande ökning för EBITDA om 25 %. Enbart B2B-segmentet ökade under fjärde kvartalet med 40%. Inför årsskiftet gjorde vi vårt yttersta för att kompensera inkomstbortfallet från Australien genom starka bidrag från övriga marknader, samtidigt som de sista bitarna föll på plats inför lanseringen av Sportsbook. Det fjärde kvartalet är säsongsmässigt vårt starkaste, men mot bakgrund av de aktuella omständigheterna var det särskilt glädjande att december blev vår starkaste månad någonsin intäktsmässigt.

  2017 – a game changer

  2017 blev en ”game changer” för Aspire Global. Vi gick från privat spelare till publikt noterat bolag, från ett begränsat antal nyckelkunder till en betydligt bredare intäktsbas, och slutligen från allmän expansion till ett starkare fokus på reglerade marknader. Vi är för närvarande aktiva på sex reglerade marknader, vilka tillsammans med beskattade marknader och blivande reglerade marknader väntas utgöra närmare 70 % av bolagets omsättning 2018. Därutöver genomförde vi under det gångna året förvärvet av Minotaurio media vid sidan om ett antal andra investeringar till stöd för bolagets framtida tillväxt, där Sportspelstillskottet till vår plattform är den enskilt viktigaste investeringen för organisk tillväxt under de kommande åren. Dessa betydande händelser och investeringar till trots, lyckades vi behålla fokus på den dagliga verksamheten och fortsätta driva organisk tillväxt med bibehållen lönsamhet. Intäkterna för 2017 ökade med 18 % till 71,9 MEUR (61,0), medan EBITDA ökade med 25 % till 14,3 MEUR (11,4), med en EBITDA-marginal om 20 %.

  Fjärde kvartalet – svarade mot utmaningen

  Det fjärde kvartalet var efter utträdet i september det första hela kvartalet utan bidrag från Australien. Tack vare kostnadseffektiva reaktiveringskampanjer lyckades vi emellertid mer än väl kompensera för detta bortfall. Intäkterna ökade med 27 % till MEUR 19,2 (15,1) och EBITDA ökade med 35 % till MEUR 3,8 (2,8). Vi lanserade också Mr. Play, en ny spelportal för kasino och sportspel inom ramen för ett joint-venture med branschveteraner. Mr. Play fick en bra start lagom till julhelgerna, med bra positioner hos de främsta affiliate-bolagen.

  Efter en intensiv avslutning på 2017 där de sista bitarna föll på plats för Sportsbook, inleddes det nya året med lanseringen av sportspel, där den egna spelportalen Karamba blev först ut med att erbjuda Sportsbook till sina spelare. Närmast väntar B2B-lanseringar via Mr Play och Nossa Aposta i Portugal. Därutöver utökade vi bolagets spelportfölj i samarbete med iSoftbet, varas spelhubb omfattar ett dussintal speltillverkare utöver bolagets egna titlar. Vi är mycket nöjda med att ha tagit detta omfattande och komplexa sportspelsprojekt i mål och timingen är i det närmaste optimal med fotbolls-VM i juni. Det ger fler av våra partners tid att hoppa på tåget samtidigt som vi själva hinner blir varma i kläderna inför den riktiga prövningen. Sportspel är en central byggsten i bolagets långsiktiga tillväxtstrategi och lanseringen gör oss till den första full-serviceleverantören till sportspelsoperatörer inför Fotbolls-VM, därtill är vi den enda aktören med tillgång till sex reglerade marknader.

  2018 – Mot nästa nivå

  Vi ser fram emot att fortsätta växa organiskt tillsammans med nuvarande och blivande partners. En fördubbling av antalet samarbeten under det gångna året i kombination med lanseringen av sportspel ställer betydligt högre krav på verksamheten än tidigare. Under det gångna året har vi anpassat den teknologiska infrastrukturen på Malta för att säkra den ökade kapacitet som krävs framöver och vi kommer att fortsätta investera i teknologi och personal för ökad tillväxt. Att utöka bolagets erbjudande till att omfatta den största spelkategorin på marknaden adderar ett värde till nuvarande partners samtidigt som det möjliggör helt nya samarbeten och innovativa affärsupplägg framöver.

  Vi förbereder oss vidare för den kommande regleringen av den svenska spelmarknaden. I maj 2018 träder dessutom, GDPR (General Data Protection Regulation) i full kraft i hela EU och vi justerar för närvarande de sista aspekterna av verksamheten för att svara upp mot de nya riktlinjerna. Bolagets verksamhet är i stort sett redan på en nivå i linje med GDPR, och har varit så under en längre tid. Vi välkomnar ett starkare integritetsskydd och förväntar oss inte några negativa konsekvenser för verksamheten.

  Att vara ett noterat och mer känt bolag än tidigare bidrar till att vi löpande ställs inför olika typer av spännande affärsmöjligheter, vilket tillåter oss att vara mer selektiva sett till långsiktig potential. Mot bakgrund av detta fortsätter vi att aktivt söka efter spännande projekt och möjliga förvärv för fortsatt tillväxt, liksom olika finansieringsformer, inklusive skuldfinansiering om vi skulle bedöma att villkoren är attraktiva. I ljuset av detta har utdelningen för 2017 föreslagits av styrelsen att uppgå till 3.8 MEUR, motsvarande cirka 30 % av bolagets nettovinst efter skatt, också det med potentiella förvärv i åtanke.

   

  För den fullständiga delårsrapporten, se https://www.aspireglobal.com/sv/investors/financial-reports-and-presentations/

   

  För mer information

  Tsachi Maimon, VD, Tel: +356-7977 7898 eller e-mail: tsachi@aspireglobal.com

  Motti Gil, CFO, Tel: +972-73 372 3154 eller e-mail: mottigi@aspireglobal.com

  Om denna information

  Aspire Global offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av kontaktpersonen ovan, klockan 08.15 (CET) den 15 februari, 2018.

  Om Aspire Global

  Sedan starten 2005 erbjuder Aspire Global operatörer och white labels en fullservicelösning för lansering och drift av onlinekasino och sportsbetting. Den kraftfulla, marknadsledande plattformen innefattar ett komplett utbud av tjänster såsom betalningslösningar, riskhantering, regelefterlevnad, ett flerspråkigt CRM-verktyg, kundsupport, VIP-hantering och optimering av spelarvärde. Aspire Global har spellicenser på ett flertal reglerade marknader såsom Storbritannien, Danmark, Belgien, Italien and Malta. Bolagets Nasdaq First North premier Growth Market (ASPIRE). Certified Adviser är FNCA AB, Sverige. Läs mer på Aspireglobal.com