Contact Us  [recaptcha id:cap]

  ASPIRE GLOBALS ÅRSREDOVISNING 2019

  Back

  Aspire Globals årsredovisning för 2019 inklusive hållbarhetsrapporten har publicerats och finns tillgänglig på bolagets webbplats.

  Den nyligen publicerade årsredovisningen för 2019 beskriver Aspire Globals investmentcase, finansiella utveckling och framtida möjligheter liksom de senaste initiativen att bredda B2B-erbjudandet. Under det gångna året har bolaget tagit ett helhetsgrepp på hållbarhetsarbetet, både var gäller verksamheten och rapporteringen, och är stolt över att presentera sin första hållbarhetsrapport enligt GRI.

  “Aspire Global fortsatte att leverera på sin tillväxtstrategi under 2019 och intäkterna ökade med 26 procent till €131,4 miljoner med en EBITDA-marginal på 16,5 procent vilket är i linje med de finansiella målen. Bolaget har varit lönsamt allt sedan det grundades 2005 och det, tillsammans med vår starka kassaställning och förmåga att generera kassaflöde, gör oss trygga i vår förmåga att fortsätta genomföra vår tillväxtstrategi. Förvärvet av Pariplay, inklusive integrationen av deras spelstudio och spelhubb, utökade vårt B2B-erbjudande och förstärkte vår position i värdekedjan. Vi är nu väl rustade för att erbjuda företag allt de behöver för att driva ett framgångsrikt iGaming-varumärke, vare sig det är en plattform, tjänster, egenutvecklade spel eller tillgång till en spelhubb. Vi har allt detta – som separata enheter, tilläggstjänster eller som ett helhetserbjudande” säger Tsachi Maimon, VD för Aspire Global.

  Årsredovisningen kan laddas ner på bolagets webbplats genom länken

  https://www.aspireglobal.com/wp-content/uploads/2020/04/Aspire-Global_AR_2019.pdf

  För mer information kontakta gärna: 
  Tsachi Maimon, VD, tel: +356-79777898, e-mail: investors@aspireglobal.com

  Motti Gil, CFO, tel: +356 9924 0646, e-mail: investors@aspireglobal.com

  Om denna information

  Denna information lämnades för publicering av ovanstående kontaktperson kl 18.30 den 7 april 2020.

  Om Aspire Global
  Aspire Global är en B2B-leverantör inom iGaming som erbjuder företag allt de behöver för att framgångsrikt driva ett iGaming-varumärke för kasino, sportbok och bingo. B2B-erbjudandet omfattar en robust teknisk plattform och spel. Plattformen erbjuds separat eller i kombination med ett brett tjänsteutbud. Spelen omfattar egenutvecklade spel och en hubb för spel från tredjepartsleverantörer. Aspire Global driver också flera B2C-varumärken, inklusive Karamba, vilket visar på styrkan i B2B-erbjudandet. Koncernen är verksam på flera reglerade marknader som Danmark, Gibraltar, Irland, Malta, Portugal, Rumänien, Sverige, Storbritannien och USA. Koncernen har kontor i Malta, Israel, Bulgarien, Kiev, Indien och Gibraltar. Aspire Global är noterat på    

  Nasdaq First North Premier Growth Market under namnet ASPIRE. Certified Advisor: FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46-8-528 00 399. Besök gärna www.aspireglobal.com.

  Download PDF version