Contact Us  [recaptcha id:cap]

  ASPIRE GLOBALS ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSRAPPORT 2021

  Back

  Aspire Globals årsredovisning för 2021 finns idag tillgänglig på bolagets webbplats. Aspire Global publicerar också en separat hållbarhetsrapport för 2021.

  Tsachi Maimon, VD för Aspire Global, säger i årsredovisningen: “Aspire Global har gjort en fantastisk resa de senaste åren med betydande organisk tillväxt kompletterat med värdeskapande förvärv. Med vår tydliga tillväxtstrategi har vi etablerat oss som en ledande iGaming-leverantör på reglerade marknader i Europa, Latinamerika och Afrika. Nu har vi ett starkt fokus på att bli den ledande leverantören även i Nordamerika. Med hela erbjudandet GLI-certifierat är vi redo för en bred lansering i USA och Kanada.”

  I januari 2022 lämnade NeoGames, noterat på Nasdaq-börsen, ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Aspire Global om att överlåta alla sina aktier i bolaget till NeoGames. Aspire Globals hela verksamhet kommer att bilda en ny iGaming-division inom NeoGames, en teknikdriven leverantör av end-to-end iLottery-lösningar.

  Tsachi Maimon kommenterar: ”Detta är ett naturligt steg för Aspire Global och en perfekt strategisk matchning. Det har också en stark kulturell matchning, eftersom stora delar av de båda ledningsteamen arbetade mycket tillsammans under NeoGames start. I den här nya kombinatioen kommer vi att fortsätta skapa betydande långsiktiga värden genom att dra nytta av de båda företagens styrkor och positionera dem för ytterligare lönsam tillväxt genom att expandera på nya och befintliga marknader. Vi ser fram emot nästa steg i vår resa och jag är exalterad över möjligheterna som kombinationen med Aspire Global och NeoGames erbjuder.”

  Årsredovisningen för 2021 är tillgänglig här https://www.aspireglobal.com/wp-content/uploads/2022/05/Aspire-Global-AR-2021.pdf

  Hållbarhetsrapporten för 2021 är tillgänglig här https://www.aspireglobal.com/wp-content/uploads/2022/05/Aspire-Global_SR_2021.pdf

  FÖR MER INFORMATION KONTAKTA GÄRNA:

  Tsachi Maimon, VD, Tel: +346-3645 2458, e-mail: investors@aspireglobal.com
  Motti Gil, CFO, Tel: +356-9924 0646, e-mail: investors@aspireglobal.com

  Denna information är sådan information som Aspire Global är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 maj 2022 kl. 23.30.

  OM ASPIRE GLOBAL

  Aspire Global är en ledande B2B-leverantör av iGaminglösningar och erbjuder allt företag behöver för att framgångsrikt driva ett iGamingvarumärke med kasino och sportspel. B2B-erbjudandet omfattar en robust teknisk plattform, egenutvecklade kasinospel, en egenutvecklad sportbok och en spelhubb. Plattformen kan nyttjas för sig eller i kombination med ett brett tjänsteutbud. Koncernen är verksam på 31 reglerade marknader i Europa, Amerika och Afrika, som exempelvis USA, UK, Nederländerna, Danmark, Portugal, Spanien, Irland, Nigeria, Colombia och Mexiko. Koncernen har kontor i Malta, Israel, Bulgarien, Ukraina, Norra Makedonien, Indien, Italien och Gibraltar. Aspire Global är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under namnet ASPIRE. Certified Advisor: FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46-8-528 00 399. Besök gärna www.aspireglobal.com för mer information.