Contact Us  [recaptcha id:cap]

  Aspire Globals Bokslutskommuniké För 2018 – Vi Avrundar Ett Fantastiskt År

  Back

  FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER-DECEMBER 2018)
  • Intäkterna ökade med 71,6 % till €32,9 miljoner (19,2)
  • B2B-intäkterna ökade med 87,3 % till €19,3 miljoner (10,3)
  • EBITDA ökade med 71,4% till €6,6 miljoner (3,8)
  • EBITDA-marginalen uppgick till 20,0 % (20,0 %)
  • EBIT ökade till €6,0 miljoner (3,5)
  • Resultat efter skatt från kvarvarande verksamhet ökade till €4,6 miljoner (1,3)
  • Resultat efter skatt per aktie från kvarvarande verksamhet ökade till €0,10 (0,03)
  • Kassaflödet från rörelsen ökade med 103,9 % till €5,3 miljoner (2,6)
  • Antal nya spelare (FTDs) ökade med 82,1 % till 123,7 tusen (67,9)

  HELÅRET (JAN-DECEMBER 2018)
  • Intäkterna ökade med 45,5 % till €104,6 miljoner (71,9)
  • B2B-intäkterna ökade med 52,6 % till €56,6 miljoner (37,1)
  • EBITDA ökade med 48,6 % till €21,2 miljoner (14,3)
  • EBITDA-marginalen ökade till 20,3 % (19,8 %)
  • EBIT ökade till €19,3 miljoner (13,0)
  • Resultat efter skatt från kvarvarande verksamhet ökade till €16,2 miljoner (9,8)
  • Resultat efter skatt per aktie från kvarvarande verksamhet ökade till €0,36 (0,23)
  • Kassaflödet från rörelsen ökade med 42,8 % till €22,9 miljoner (16,0)
  • Antal nya spelare (FTDs) ökade med 50,5 % till 370,4 tusen (246,1)
  • Styrelsen föreslår en utdelning om cirka 1,27 SEK per aktie, för verksamhetsåret 2018

  VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER DET FJÄRDE KVARTALET
  • Den 25 okt, 2018 flyttades sportspelsoperatören BetRegal från en konkurrerande plattform till Aspire Global.
  • Den 22 okt, 2018 lanserade Aspire Global bingospel i tillägg till sport och kasino.
  • 28 nov, 2018 erhöll Aspire Global en sportspelslicens avseende Irland.
  • Den 5 dec, 2018 offentliggjorde Aspire Global nya finansiella mål för 2019–2021; intäkter om €200 miljoner och EBITDA
  om €32 miljoner, exklusive betydande förvärv, samt 16 % i EBITDA-marginal.
  • Den 21 dec, 2018 erhöll Aspire Global en svensk spellicens. Den 1 jan, 2019 trädde omregleringen i kraft och Aspire
  Global gick live inom ramen för den nya spellicensen.
  • Den 9 jan, 2019 utsågs Ziv Shtaeinberg till Chief Technology Officer (CTO). Han leder bolagets tekniska
  utvecklingscentrum i Kiev, Ukraina och ingår i ledningsgruppen för Aspire Global.

  EN KOMMENTAR FRÅN BOLAGETS VD

  När jag avrundar det fjärde kvartalet och 2018 som helhet är det med en känsla av glädje och enorm stolthet över våra framsteg. December utgjorde en stark final på ytterligare ett rekordkvartal, i linje med vårt säsongsmönster. Vi bibehöll ett konsekvent fokus på reglerade marknader och erhöll bland annat spellicenser i Sverige och Irland samtidigt som vi slutförde compliance-processen inför den svenska omregleringen. Därutöver lanserade vi fem nya varumärken, varav två var befintliga operatörer som valt att lämna konkurrerande plattformar till förmån för Aspire Global. Parallellt med dessa insatser hade vi hög aktivitet inom både B2B och B2C tack vare starka CRM-kampanjer, vilket sammantaget ökade intäkterna under fjärde kvartalet till €32,9 miljoner – en ökning med 71,6 % jämfört med föregående år.

  SAMMANFATTNING AV 2018
  Det gånga året präglades av hög aktivitet genom åtta nya samarbeten och tretton B2B-lanseringar. Vi lanserade vidare 240 nya spel, varav sex egna, och breddade vårt erbjudande till både bingo och sportspel, där den senare uppvisar stadig tillväxt och redan bidrar betydande till båda våra segment. Vi erhöll också två nya spellicenser för reglerade marknader, Sverige och Irland, vilket stärker vår närvaro i norra Europa framöver. Den irländska sportspelslicensen expanderar Sportsbook till ytterligare en reglerad marknad och utökar målgruppen för våra partners genom ett bredare erbjudande. Därutöver, emitterade och noterade Aspire Global en obligation under en total ram om €80 miljoner som tillsammans med ett starkt kassaflöde ökar bolagets tillväxtpotential och möjliggör attraktiva investeringar och förvärv utifrån vårt operationella fokus. Sist men inte minst arrangerades bolagets första kapitalmarknadsdag som ägde rum i Stockholm. Tack vare dessa betydande framsteg under 2018, i linje med vår tillväxtstrategi, kunde vi under hösten meddela att bolaget väntas överträffa sina finansiella mål tidigare än beräknat.

  INLEDNINGEN PÅ 2019
  Sedan årsskiftet har vi nöjet att få bedriva verksamhet på den svenska omreglerade spelmarknaden och vi ser fram emot att följa utvecklingen och fortsätta stärka vår närvaro i Norden. Vi ser avsevärd tillväxtpotential från vår blygsamma startnivå och ser fram emot nya samarbeten under dessa förutsättningar.

  Aspire Global offentliggjorde nyligen uppdaterade finansiella mål för 2019–2021, enligt vilka vi siktar på intäkter om €200 miljoner och en EBITDA om motsvarande €32 miljoner exklusive betydande förvärv samt en EBITDA-marginal om 16 %. Strategin framöver är fortsatt inriktad på B2B och B2C, men även på spelutveckling. Aspire Global kommer att fortsätta eftersträva hög tillväxt, både organiskt och genom förvärv, genom att stärka erbjudandet och våra samarbeten samtidigt som vi tillvaratar spännande möjligheter på reglerade marknader. För att säkerställa att vi har relevant infrastruktur för tillkommande operatörer och öka vår flexibilitet utifrån varierande marknadsvillkor, initieras nu väsentliga investeringar i bolagets plattform från vårt tekniska utvecklingscentrum i Ukraina, med start i utnämningen av en koncern-CTO vid årsskiftet, följt av fler rekryteringar som stärker upp Tech-teamet framöver.
  Välkommen till ett nytt, spännande år med Aspire Global.
  Tsachi Maimon, VD, Aspire Global

  FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
  Tsachi Maimon, VD, tel: +356-797 778 98 eller e-mail: tsachi@aspireglobal.com
  Motti Gil, CFO, tel: +972-73 372 3154 eller e-mail: mottigi@aspireglobal.com

  OM DENNA INFORMATION
  Aspire Global offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av kontaktpersonerna ovan, klockan 08.15 (CET) den 14 februari, 2019.
  Detta dokument är en översättning av det engelska originaldokumentet. Vid eventuell avvikelse mellan originaldokumentet och den svenska översättningen ska det engelska originalet ha företräde.

  TELEFONKONFERENS
  Idag, den 14 februari, 2019 klockan 10:00 (CET), presenteras delårsrapporten av bolagets vd, Tsachi Maimon, och CFO, Motti Gil, vid en audiocast med efterföljande frågestund (på engelska).
  Presentationen och den efterföljande frågestunden nås via följande länk: https://financialhearings.com/event/10985 eller genom att ringa in enligt nedan.
  Sverige: +46 8 5664 27 03
  UK: +44 3333 009 273
  US: +1 6467 224 956

  Delårsrapporten i sin helhet nås via följande länk: https://www.aspireglobal.com/wp-content/uploads/2019/02/AGQ418-FINAL.pdf och presentationsmaterialet finns att tillgå på bolagets hemsida:

  OM ASPIRE GLOBAL
  Sedan starten 2005 erbjuder Aspire Global operatörer och white labels en fullservicelösning för lansering och drift av onlinekasino och sportsbetting. Den kraftfulla, marknadsledande plattformen innefattar ett komplett utbud av tjänster såsom betalningslösningar, riskhantering, regelefterlevnad, ett flerspråkigt CRM-verktyg, kundsupport, VIP-hantering och optimering av spelarvärde. Aspire Global har spellicenser på ett flertal reglerade marknader såsom Storbritannien, Irland, Danmark, Sverige och Malta. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North premier Growth Market (ASPIRE). Certified Advisor: FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46-8-528 00 399. För mer information, se www.aspireglobal.com