Contact Us  [recaptcha id:cap]

  Aspire Globals Delårsrapport för det Första Kvartalet 2019 – Tillväxttrenden Håller I Sig

  Back

  FÖRSTA KVARTALET (JAN-MARS 2019)

  • Intäkterna ökade med 81,0 % till 33,2 MEUR (18,4)
  • B2B-intäkterna ökade med 100,3 % till 19,5 MEUR (9,7), vilket var 58,6% av bolagets totala intäkter. Justerat för interna transaktioner, ökade B2B-intäkterna med 95,5% till 21,5 MEUR (11,0)
  • EBITDA ökade med 116,9% till 6,1 MEUR (2,8), eller 6,4 MEUR justerat för engångskostnader för sanktionsavgiften från den svenska Spelinspektionen
  • EBITDA för B2B ökade med 129 % till 4,2 MEUR (1,8), vilket utgjorde 69% av bolagets totala EBITDA. Justerat för sanktionsavgiften från Spelinspektionen uppgick EBITDA för B2B till 4,5 MEUR
  • EBITDA-marginalen uppgick till 18,3 % (15,3 %)
  • EBIT ökade till 5,2 MEUR (2,4)
  • Resultat efter skatt ökade till 4,1 MEUR (1,9)
  • Resultat efter skatt per aktie ökade till 0,09 EUR (0,04)
  • Antal nya spelare (FTDs) ökade med 72,1 % till 119,1 tusen (69,2)

  VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER DET FÖRSTA KVARTALET

  • Den 9 jan, 2019 utsågs Ziv Shtaeinberg till Chief Technology Officer (CTO). Han leder bolagets tekniska utvecklingscentrum i Kiev, Ukraina och ingår i ledningsgruppen för Aspire Global.
  • Den 6 feb 2019, föreslog styrelsen en utdelning för verksamhetsåret 2018 uppgående till motsvarande 1,27 SEK per aktie, villkorad av ett godkännande på stämman.
  • Den 23 april 2019, beslutade Spelinspektionen om en varning och en sanktionsavgift om 3 MSEK (cirka 3 MEUR) till följd av den försenade integrationen med Spelpaus.
  • Den 9 maj, 2019, presenterades en kommande lansering av Vipps Casino på Aspire Globals plattform under andra halvåret 2019. Bakom lanseringen står Vipps Holding med uppbackning från
  Aspire Global som kommer att investera uppemot 1,5 MEUR genom ett förvärv av aktier utifrån ett milstolpsavtal. Vipps Holdings å sin sida, kommer att investera i marknadsföringen och de tech-investeringar som ska möjliggöra spelsajtens unika inslag.
  • Den 10 maj 2019, presenterades en kommande nylansering av den välkända bettingsajten Digibet på Aspire Global’s plattform under andra halvåret 2019 tillsammans med NEG Group. Nylanseringen sker runtom i Europa inklusive Tyskland, där Aspire Global genom avtalet får tillgång till en bettinglicens vid den kommande regleringen. Aspire Global investerar uppemot 2,0 MEUR genom ett förvärv av aktier utifrån ett milstolpsavtal. NEG Group å sin sida, ansvarar för marknadsföringen utifrån sin erfarenhet kring de aktuella nyckelmarknaderna och marknadskanalerna för kundanskaffning

  EN KOMMENTAR FRÅN BOLAGETS VD

  2019 inleddes starkt med intäkter som överträffade nivåerna under fjärde kvartalet, tvärtemot vårt säsongsmönster. Det är dels tack vare våra förbättrade partnertjänster för kundbearbetning, dels effekten av en tillväxtspurt för ett antal medelstora partners. Sammantaget närmar sig intäkterna under den senaste 12-månadersperioden 120 MEUR med en EBITDA uppgående till närmare 25 MEUR.

  ALLT STÖRRE INOM B2B
  Det är glädjande att konstatera att vår tillväxt bibehåller momentum, tvärtemot bolagets säsongsmönster och en marknad i motvind. Jag är särskilt nöjd med tillväxten för vår B2B-verksamhet, där både intäkter och resultat har ökat stadigt och utgör en allt högre andel av bolaget totala siffror – 59% av de totala intäkterna och 69% av EBITDA under första kvartalet. Intäkterna under den senaste 12-månadersperioden uppgår till närmare 120 MEUR med en EBITDA på knappt 25 MEUR och under det kommande året hoppas vi på tillväxtspurt för ett antal av fjolårets lanseringar.
  Efter kvartalsskiftet kunde vi presentera detaljerna i två kommande projekt. Nykomlingen Vipps Casino och den välkända bettingsajten Digibet kommer båda att lanseras från Aspire Globals plattform under andra halvåret 2019, med effekt från första halvåret 2020. Digibet som tidigare drevs på en annan plattform, nylanseras tillsammans med NEG Group, medan Vipps Casino är ett innovativt koncept under utveckling av Vipps Holding, bestående av branschveteranser från ledande iGaming-bolag. Avtalet med Digibet är särskilt intressant eftersom Aspire Global genom detta får tillgång till en bettinglicens på den tyska spelmarknaden i samband med den kommande regleringen. Båda lanseringarna backas upp av Aspire Global som genom förvärv av aktier kommer att delfinansiera marknadsföringen, i tillägg till de grundåtaganden som har gjorts av respektive grundarbolag.

  VI STÄRKER VÅR INFRASTRUKTUR OCH VÅRT HÅLLBARHETSARBETE
  Vi förstärkte nyligen vårt utvecklingscentrum i Ukraina och tar därmed ytterligare steg i vår globala expansion för att etablera den infrastruktur och flexibilitet som krävs för framtida tillväxt. Utöver den CTO som tillträdde vid årsskiftet och är baserad i Kiev, väntar ytterligare tech-rekryteringar som ska fördubbla personalstyrkan i Ukraina jämfört med tidigare.
  Vi kommer också att fördjupa vårt hållbarhetsarbete under det kommande året utifrån ett antal fokusområden där vi för vart och ett har identifierat våra främsta utmaningar och formulerat en tydlig vision framåt. Vi avser att lägga grunden för detta långsiktiga arbete under den kommande månaden, så att vi i nästa års årsredovisning kan redovisa och utvärdera årets framsteg utifrån mätbara mål.

  JAG SER FRAM EMOT ATT TRÄFFA VÅRA AKTIEÄGARE VID MORGONDAGENS ÅRSSTÄMMA
  Mot bakgrund av 2018 års starka resultat har styrelsen föreslagit en utdelning uppgående till 1.27 SEK per aktie. Jag ser fram emot morgondagens årsstämma där jag hoppas träffa många av våra aktieägare.

  Tsachi Maimon, VD

  FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
  Tsachi Maimon, VD, tel: +356-797 778 98 eller e-mail: tsachi@aspireglobal.com
  Motti Gil, CFO, tel: +972-73 372 3154 eller e-mail: mottigi@aspireglobal.com

  OM DENNA INFORMATION
  Aspire Global offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av kontaktpersonerna ovan, klockan 08.15 (CEST) den 13 maj, 2019.
  Detta dokument är en översättning av det engelska originaldokumentet. Vid eventuell avvikelse mellan originaldokumentet och den svenska översättningen ska det engelska originalet ha företräde.

  TELEFONKONFERENS
  Idag, den 13 maj, 2019 klockan 10:00 (CET), presenteras delårsrapporten av bolagets vd, Tsachi Maimon, och CFO, Motti Gil, vid en audiocast med efterföljande frågestund (på engelska).
  Presentationen och den efterföljande frågestunden nås via följande länk: https://tv.streamfabriken.com/aspire-global-q1-2019 eller genom att ringa in enligt nedan.
  Sverige: +46850558366
  UK: +443333009035
  US: +18335268347

  Delårsrapporten i sin helhet samt presentationsmaterialet nås via följande länk https://www.aspireglobal.com/wp-content/uploads/2019/05/AGQ119-FINAL.pdf

  ÅRSSTÄMMA
  Årsstämman äger rum klockan 14:00, tisdagen den 14 maj, 2019 hos Pareto Securities, Berzelii Park 9 i Stockholm, Sverige.

  OM ASPIRE GLOBAL
  Sedan starten 2005 erbjuder Aspire Global operatörer och white labels en fullservicelösning för lansering och drift av onlinekasino och sportsbetting. Den kraftfulla, marknadsledande plattformen innefattar ett komplett utbud av tjänster såsom betalningslösningar, riskhantering, regelefterlevnad, ett flerspråkigt CRM-verktyg, kundsupport, VIP-hantering och optimering av spelarvärde. Aspire Global har spellicenser på ett flertal reglerade marknader såsom Storbritannien, Irland, Danmark, Sverige och Malta. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North premier Growth Market (ASPIRE). Certified Advisor: FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46-8-528 00 399. För mer information, se www.aspireglobal.com