Contact Us  [recaptcha id:cap]

  Aspire Globals Delårsrapport För Det Tredje Kvartalet 2018 – Fortsatt Stark Organisk Tillväxt

  Back

  TREDJE KVARTALET (JULI-SEPTEMBER 2018)
  • Intäkterna ökade med 48 % till €28,6 miljoner (19,3)
  • B2B-intäkterna ökade med 50,5 % till €15,2 miljoner (10,1)
  • EBITDA ökade med 48% till €6,2 miljoner (4,2)
  • EBITDA-marginalen uppgick till 21,6 % (21,6 %)
  • EBIT ökade till €5,7 miljoner (3,9)
  • Resultat efter skatt från kvarvarande verksamhet ökade till €4,8 miljoner (3,4)
  • Resultat efter skatt per aktie från kvarvarande verksamhet ökade till €0,11 (0,08)
  • Antal nya spelare (FTDs) ökade med 51 % till 96,6 tusen (63,9)

  NIOMÅNADERSPERIODEN (JAN-SEPTEMBER 2018)
  • Intäkterna ökade med 36 % till €71,7 miljoner (52,8)
  • B2B-intäkterna ökade med 39 % till €37,3 miljoner (26,8)
  • EBITDA ökade med 40 % till €14,6 miljoner (10,4)
  • EBITDA-marginalen ökade till 20,4 % (19,8 %)
  • EBIT ökade till €13,3 miljoner (9,6)
  • Resultat efter skatt från kvarvarande verksamhet ökade till €11,6 miljoner (8,5)
  • Resultat efter skatt per aktie från kvarvarande verksamhet ökade till €0,26 (0,2)
  • Antal nya spelare (FTDs) ökade med 39 % till 246,7 tusen (177,0)

  VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER DET TREDJE KVARTALET
  • Aspire Global ansökte den 7 augusti, 2018 om en svensk spellicens inför omregleringen av den svenska spelmarknaden, vilken träder i kraft 1 januari, 2019.
  • Den 25 oktober, 2018 slutfördes flytten av sportspelsoperatören BetRegal till Aspire Global från en konkurrerande spelplattform. Det är en strategiskt viktig händelse som visar på
  konkurrensfördelarna med Aspire Globals sportspelslösning.
  • Den 22 oktober, 2018 lanserade Aspire Global ytterligare en spelkategori, bingo, i tillägg till sport och kasino, initialt tillsammans med en nordisk operatör. Det innebär en breddning
  av erbjudandet i linje med bolagets långsiktiga tillväxtstrategi.

  EN KOMMENTAR FRÅN BOLAGETS VD
  Jag är stolt över att presentera ytterligare ett kvartal med rekordresultat. Under det tredje kvartalet ökade intäkterna med 48 % till €28,6 miljoner och EBITDA ökade motsvarande till €6,2 miljoner, tack vare starka bidrag från våra samarbetspartners. Parallellt arbetade vi med lanseringen av vår nya spelkategori bingo samt plattformsbytet för sportspelsoperatören Bet Regal som lämnat en konkurrent till förmån för vår lösning. Båda aktiviteterna slutfördes i oktober, efter tredje kvartalet, och är strategiskt viktiga för Aspire Global.

  Aspire Global uppvisade fortsatt stark tillväxt under tredje kvartalet, i linje med utvecklingen under det senaste året, vilket bekräftar att vår tillväxtstrategi är framgångsrik. Vi ser att intäkterna fortsätter att nå rekordnivåer, men framförallt att lönsamheten håller takten. En mer renodlad plattform har resulterat i bättre samarbeten och ett bredare spelerbjudande har attraherat en ny publik, både vad gäller partners och spelare. Vårt fokus på reglerade marknader har i sin tur medfört spännande affärsmöjligheter, skapat konkurrensfördelar och möjliggjort en mer långsiktigt hållbar verksamhet. När fler och fler marknader regleras leder det till högre krav på samtliga marknadsaktörer att bedriva en ansvarsfull och långsiktigt hållbar verksamhet, något som främjas av långsiktiga lösningar, goda kundrelationer och konkurrens på lika villkor. Framöver fortsätter vi att skapa förutsättningar för fortsatt stark tillväxt, både organiskt genom att förbättra vårt erbjudande, stärka våra samarbeten, och genom att vi fortsätter utvärdera spännande affärs- och förvärvsmöjligheter.

  STÄRKER VÅRT ERBJUDANDE
  Aspire Global fortsätter att stärka erbjudandet både vad gäller kvalitet och bredd. Under tredje kvartalet lanserades fler än 60 nya speltitlar, varav en (piñata) var egenutvecklad. Vi initierade också ett antal åtgärder för att utvärdera och förbättra våra tjänster inom ansvarsfullt spelande. Sportsbook hade ett starkt momentum efter fotbolls-VM och plattformsbytet för sportoperatören BetRegal slutfördes i oktober. BetRegal är den första, mer renodlade sportspelsoperatören som lämnar en konkurrerande spelplattform till förmån för Aspire Global, en strategiskt viktig händelse eftersom den bekräftar konkurrensfördelarna hos vår sportspelslösning. Under det fjärde kvartalet lanserades en ny spelkategori, bingo, på bolagets plattform i tillägg till kasino och sportspel, vilket breddade verksamheten ytterligare inom iGaming.

  FÅNGAR MÖJLIGHETERNA PÅ REGLERADE MARKNADER
  Vi fokuserar konsekvent på marknader som är reglerade eller ska regleras. I linje med denna strategi ansökte Aspire Global i början av augusti om en svensk spellicens – vår sjunde reglerade marknad. Vi ser utmärkta tillväxtmöjligheter för ett bolag med vår profil att ta marknadsandelar under de nya förutsättningarna. Aspire Global har en bred närvaro i Europa och den nuvarande exponeringen mot den svenska marknaden är begränsad, vilket innebär att den övergripande effekten av svenska spelskatter är marginell från vår startnivå.

  FOKUS FRAMÖVER
  Aspire Global förväntas möta de finansiella målen organiskt redan under 2019, i takt med att intäkterna närmar sig de €120 miljoner som var uppsatta som mål för 2020. De finansiella målen kommer att justeras av styrelsen och meddelas inom kort. Under fjärde kvartalet fokuserar vi på lansering av ytterligare 2–4 varumärken med målsättningen att de ska vara helt implementerade vid ingången av 2019. Vi fortsätter också med M&A-arbetet, där vi fortlöpande utvärderar potentiella förvärv.

  Tsachi Maimon, VD, Aspire Global

  ÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
  Tsachi Maimon, VD, tel: +356-797 778 98 eller e-mail: tsachi@aspireglobal.com
  Motti Gil, CFO, tel: +972-73 372 3154 eller e-mail: mottigi@aspireglobal.com

  OM DENNA INFORMATION
  Aspire Global offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR) och Lagen om värdepappersmarknaden (”Lvpm”). Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av kontaktpersonerna ovan, klockan 08.15 (CET) den 8 november, 2018.
  Detta dokument är en översättning av det engelska originaldokumentet. Vid eventuell avvikelse mellan originaldokumentet och den svenska översättningen ska det engelska originalet ha företräde.

  TELEFONKONFERENS
  Idag, den 8 november, 2018 klockan 10:00 (CET), presenteras delårsrapporten av bolagets vd, Tsachi Maimon, och CFO, Motti Gil, vid en audiocast med efterföljande frågestund (på engelska). Presentationen och den efterföljande frågestunden nås via följande länk: https://financialhearings.com/event/10984 eller genom att ringa något av telefonnumren nedan. Delårsrapporten i sin helhet nås via följande länk: https://www.aspireglobal.com/wp-content/uploads/2018/03/AGQ318-final.pdf och presentationsmaterialet finns att tillgå på bolagets hemsida.
  Sverige: +46 8 5664 26 62
  UK: +44 20 3008 98 08
  US: +1 855 753 22 35

  OM ASPIRE GLOBAL
  Sedan starten 2005 erbjuder Aspire Global operatörer och white labels en fullservicelösning för lansering och drift av onlinekasino och sportsbetting. Den kraftfulla, marknadsledande plattformen innefattar ett komplett utbud av tjänster såsom betalningslösningar, riskhantering, regelefterlevnad, ett flerspråkigt CRM-verktyg, kundsupport, VIP-hantering och optimering av spelarvärde. Aspire Global har spellicenser på ett flertal reglerade marknader såsom Storbritannien, Danmark, Belgien, Italien och Malta. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North premier Growth Market (ASPIRE). Certified Adviser är FNCA AB, Sverige.

  ____________________________

  Ladda ner pdf-version