Contact Us  [recaptcha id:cap]

  Aspire Globals Delårsrapport för Tredje Kvartalet 2019 – Två År Av Bibehållen Tillväxt

  Back

  TREDJE KVARTALET 2019 (JUL-SEP)

  • Intäkterna ökade med 16,2 % till 33,2 MEUR (28,6)
  • B2B-intäkterna ökade med 37,9 % till 21,0 MEUR (15,2), vilket utgör 63 % av bolagets totala intäkter.
  • EBITDA minskade med 16 % till 5,2 MEUR (6,2)
  • EBITDA för B2B ökade med 15 % till 4,3 MEUR (3,7), vilket utgjorde 82 % av bolagets totala EBITDA
  • EBITDA-marginalen uppgick till 15,7 % (21,6 %)
  • EBIT minskade till 4,3 MEUR (5,7)
  • Resultat efter skatt minskade till 4,4 MEUR (5,3)
  • Resultat efter skatt per aktie minskade till 0,09 EUR (0,11)
  • Antal nya spelare (FTDs) ökade med 24 % till 119,9 tusen (96,6)

   

  NIOMÅNADERSPERIODEN 2019 (JAN-SEP)

  • Intäkterna ökade med 38,4 % till 99,2 MEUR (71,7)
  • B2B-intäkterna ökade med 60,8 % till 60,0 MEUR (37,3), vilket var 60,4 % av bolagets totala intäkter
  • EBITDA ökade med 19,0% till 17,4 MEUR (14,6)
  • EBITDA för B2B ökade med 56,0 % till 12,5 MEUR (8,0), vilket utgjorde 72,0% av totala EBITDA
  • EBITDA-marginalen minskade till 17,5 % (20,4 %)
  • EBIT ökade till 14,6 MEUR (13,3)
  • Resultat efter skatt ökade till 13.5 MEUR (12.8)
  • Resultat efter skatt per aktie ökade till 0,27 EUR (0,26)
  • Antal nya spelare (FTDs) ökade med 37,0 % till 339,0 tusen (246.7)

   

  Väsentliga händelser under och efter det tredje kvartalet

  • Den 26 juli,2019 beviljade Förvaltningsrätten en förlängning av Aspire Globals svenska spellicens till den 31 december 2021.
  • Den 29 augusti tilldelade den brittiska spelinspektionen (UK Gambling Commission) Aspire Global en bingolicens, vilket möjliggör för bolaget att ta marknadsandelar genom ett bredare erbjudande
  • Den 18 september lanserade Mr.play Sportsbook och utökade kasinoerbjudandet till sportspel
  • Den 1 oktober underrättades Aspire Global om Konsumentombudsmannens (KO) avsikt att stämma bolaget för brott mot spellagen och marknadsföringslagen. Aspire Global ser ingen grund för KOs tolkning av lagtexten och kommer kraftfullt att bestrida stämningen.
  • Den 7 oktober slutfördes förvärvet av den ledande spelmotorn Pariplay för €13,1 miljoner kontant med förväntad effekt på EBITDA från och med det fjärde kvartalet 2019. Integrationen av Pariplay ger Aspire Global kontroll över fler delar av värdekedjan inom iGaming samt utökar spelportföljen, skapar synergieffekter och medför en ny säljkanal för egna spel utanför det egna B2B-nätverket.
  • Den 1 november ingick Pariplay ett avtal med den långvariga partneroperatören 888casino avseende New Jersey, vilket blir det första steget in på den reglerade USA-marknaden för Aspire Global.

   

   

  Några ord från bolagets vd

  Vi är stolta över att kunna presentera två år av bibehållen tillväxt där B2B fortsätter att bidra starkt till bolagets totala intäkter som uppgick till €33,2 miljoner (28,6) under det tredje kvartalet. Detta trots lägre aktivitet i Storbritannien och på andra marknader samt det faktum att intäkterna i jämförelse med föregående år, inte stärktes av fotbolls-VM. Vidare tecknade Aspire Global efter kvartalets slut avtal om två nya samarbeten för varumärken som kommer att lanseras före årsskiftet med förväntad effekt under 2020. EBITDA för tredje kvartalet var däremot något lägre, €5,2 miljoner (6,2), främst på grund av ökade marknadsföringskostnader relaterade till B2C i samband med lanseringar på ett antal nya marknader utanför EU, vilka väntas ha en positiv effekt från och med 2020. Inom B2B ökade intäkter och utgifter mer proportionerligt. Icke desto mindre har Aspire Global dubblat både intäkter och EBITDA sedan börsnoteringen för två år sedan och därmed visat aktieägarna prov på en förmåga att bibehålla tillväxt och lönsamhet.

  Ökad kontroll över värdekedjan

  Ett av målen för 2019 var att materialisera bolagets speltillgångar, företrädelsevis genom M&A. I början av oktober slutfördes förvärvet och integrationen av spelmotorn Pariplay, en ledande aktör inom iGamingcontent. Pariplay genererade under niomånadersperioden intäkter om €7,6 miljoner (6,5) med en EBITDA om €1,2 miljoner och förväntas uppvisa betydande tillväxt under 2020 med positive effekt på Aspire Globals EBITDA från och med fjärde kvartalet 2019. Integrationen av Pariplay möjliggör synergieffekter under de kommande åren samt medför en bredare spelportfölj och en ny säljkanal för egna spel utanför det egna B2B-nätverket. Därutöver har Pariplay en spellicens för New Jersey, USA och ingick så sent som förra veckan ett spännande avtal med 888casino avseende just new Jersey, vilket därmed blir det första steget för Aspire Global in på den reglerade USA-marknaden. Nyheten var helt i linje med våra förväntningar utifrån M&A-strategin och vi ser fram emot att tillsammans med Pariplay tillvarata den här möjligheten till fullo.

  Utökar vår marknadsnärvaro

  I tillägg till att vi utökar vår kontroll över värdekedjan, breddar vi vår marknadsnärvaro både inom och utanför EU med åtminstone tre nya marknader under 2019 respektive 2020.  Vi bibehåller vårt fokus på reglerade marknader vilket innebär både spännande möjligheter och betydande utmaningar. Vi anpassar ständigt våra rutiner och verktyg för att leva upp till lokala regelverk, vilket är en process som vi hoppas kunna effektivisera än mer framöver. I Storbritannien implementerade vi nyligen ett antal omfattande interna rutiner för att säkerställa full regelefterlevnad när det kommer till att motverka pengatvätt och främja ansvarsfullt spelande, liksom ett antal förändringar i vårt holländska erbjudande som en del i förberedelserna inför den kommande regleringen i Nederländerna, vilken väntas träda i kraft om ett år.

  Fokus framöver

  Spelbranschen är under omställning och vi ser att de omfattande regulatoriska förändringar som följer kan dämpa aktiviteten något på kort sikt, vilket exempelvis är fallet i Storbritannien. Detta till trots, fortsätter Aspire Global att uppvisa tillväxt och lönsamhet. Det beror på god geografisk spridning, en differentierad partnerportfölj och ett brett erbjudande – nu senast genom förvärvet av Pariplay som kommer att låta oss kapitalisera ytterligare på våra speltillgångar. Och tack vare stark soliditet kan vi fortsätta att söka efter nya, spännande M&A-möjligheter. Sammantaget känner vi oss trygga med att kunna möta våra finansiella mål för 2021, €200 miljoner i intäkter med en EBITDA om €32 miljoner.

  Tsachi Maimon, VD

   

  För mer information, vänligen kontakta:

  Tsachi Maimon, VD, tel: +356 – 797 778 98 eller e-mail: tsachi@aspireglobal.com
  Motti Gil, CFO, tel: +356- 9924 0646 eller e-mail: mottigi@aspireglobal.com

  Om denna information

  Aspire Global offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av kontaktpersonerna ovan, klockan 08.00 (CET) den 5 november, 2019.

  Detta dokument är en översättning av det engelska originaldokumentet. Vid eventuell avvikelse mellan originaldokumentet och den svenska översättningen ska det engelska originalet ha företräde.

  Webcast

  Idag, den 5 november, 2019 klockan 09:00 (CEST), presenteras delårsrapporten av bolagets vd, Tsachi Maimon över en webcast med efterföljande frågestund (på engelska). Webcasten nås via följande länk https://www.redeye.se/live/aspire-liveq-5nov. Delårsrapporten i sin helhet samt presentationsmaterialet nås via följande länk www.aspireglobal.com/investors.

  Delårsrapporten i sin helhet nås via följande länk https://www.aspireglobal.com/wp-content/uploads/2019/11/AGQ319-Final.pdf

  OM Aspire Global

  Sedan starten 2005 erbjuder Aspire Global operatörer och white labels en fullservicelösning för lansering och drift av onlinekasino och sportsbetting. Den kraftfulla, marknadsledande plattformen innefattar ett komplett utbud av tjänster såsom betalningslösningar, riskhantering, regelefterlevnad, ett flerspråkigt CRM-verktyg, kundsupport, VIP-hantering och optimering av spelarvärde. Aspire Global bedriver verksamhet på ett flertal reglerade marknader: Danmark, Irland, Malta, Portugal, Storbritannien och Sverige. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market (ASPIRE). Certified Advisor: FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46-8-528 00 399. För mer information, se www.aspireglobal.com/investors

  Download PDF version