Contact Us  [recaptcha id:cap]

  Bokslutskommuniké och fjärde kvartalet 2020

  Back

  REKORDHÖGA INTÄKTER OCH EBITDA I FJÄRDE KVARTALET OCH HELÅRET 2020

   

  FJÄRDE KVARTALET

  • Intäkterna ökade med 37,6% till €44,4 miljoner (32,2).
  • EBITDA ökade med 89,9% till €8,3 miljoner (4,4).
  • EBITDA-marginalen ökade till 18,6% (13,5%).
  • EBIT ökade med 100,4% till €6,3 miljoner (3,1).
  • Resultat efter skatt ökade till €4,2 miljoner (-11,6).
  • Vinst per aktie, före och efter utspädning, uppgick till €0,07 (-0,26).
  • Antalet nya spelare (FTD:s) ökade med 0,3% till 105 900 (105 600).

  HELÅRET

  • Intäkterna ökade med 23,2% till €161,9 miljoner (131,4).
  • EBITDA ökade med 24,8% till €27,1 miljoner (21,7).
  • EBITDA-marginalen ökade till 16,7% (16,5%).
  • EBIT ökade med 17,3% till €20,8 miljoner (17,7).
  • Resultat efter skatt ökade till €15,0 miljoner (1,9).
  • Vinst per aktie, före och efter utspädning, uppgick till €0,28 (0,01).
  • Antalet nya spelare (FTD:s) ökade med 16,9% till 519 900 (444 500).

  VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALETS UTGÅNG

  • Intäkterna ökade med 37,6% från fjärde kvartalet 2019 till följd av stark utveckling i B2B-segmentet och förvärvet av sportboksleverantören BtoBet i september 2020.
  • Organisk tillväxt på 30,8% från fjärde kvartalet 2019.
  • B2B-intäkterna ökade med 44,7% från fjärde kvartalet 2019 med en organisk tillväxt på 35,1%.
  • Rekordhöga intäkter och EBITDA i fjärde kvartalet och för helåret 2020 till följd av organisk tillväxt och förvärv.
  • I januari ökade de totala intäkterna till cirka €15,0 miljoner vilket är cirka 34% högre än den genomsnittliga månadsintäkten i första kvartalet 2020.
  • Inträde på nya marknader – Spanien, Ryssland och West Virginia.
  • Pariplays spel har lanserats av Rush Street Interactive (RSI) i New Jersey.
  • Partnerskap i Latinamerika med William Hill och Betfair.
  • Pay N Play lanserat och live med fem operatörer.
  • Återbetalningen av obligationen som förfaller i april 2021 har säkrats. Som en konsekvens av återbetalningen föreslår styrelsen årsstämman att ingen utdelning betalas ut för räkenskapsåret 2020. Styrelsen står fast vid den långsiktiga utdelningspolicyn om en årlig utdelning om minst 50 procent av bolagets nettoresultat efter skatt och räknar med att kunna föreslå utdelning för räkenskapsåret 2021.


  VD
  KOMMENTERAR

  ”vår potential för fortsatt tillväxt är enorm”

  Vi har lyckats med att etablera Aspire Global som den drivande kraften för iGaming-operatörer och ser stora möjligheter till fortsatt lönsam tillväxt. Våra senaste framgångar med tier 1-operatörer, vår omfattande geografiska närvaro på fyra kontinenter och enastående erbjudande utgör en solid bas för fortsatt expansion. Under 2021 är våra topprioriteringar att rulla ut vårt sportbokserbjudande i Europa, Afrika och Latinamerika och att certifiera sportplattformen för framtida kontrakt i USA. Det kommer att göra det möjligt för oss att fortsätta växa vår kundbas med tier 1-operatörer och att bygga en stark marknadsnärvaro i USA.

  Intäkterna var rekordhöga i fjärde kvartalet och ökade med 37,6% från fjärde kvartalet 2019 till €44,4 miljoner med bra tillväxt i alla segment. Den organiska tillväxten uppgick till 30,8% från fjärde kvartalet 2019. Det är lovande att se hur starkt vårt spel- och bettingerbjudande utvecklas. Våra dotterbolag för spel och betting – Pariplay och BtoBet – redovisade de högsta intäkterna någonsin i kvartalet. B2C-segmentet hade också ett starkt kvartal med rekordhöga intäkter, upp 29,0% från fjärde kvartalet 2019.

  FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET

  Lönsamheten fortsatte att stadigt förbättras vilket visar på vår förmåga att växa på lokalt reglerade marknader och samtidigt behålla de goda marginalerna. EBITDA ökade med 89,9% från fjärde kvartalet 2019 till €8,3 miljoner och EBITDA-marginalen ökade från 13,5% till 18,6%. Det här är en solid prestation med tanke på att andelen intäkter från beskattade och lokalt reglerade marknader ökade från 66% i fjärde kvartalet 2019 till 70% i fjärde kvartalet 2020.

  STOR POTENTIAL INOM BETTING

  Förvärvet av den ledande B2B-sportboksleverantören BtoBet i september har redan visat sig vara av strategisk betydelse för oss. Före förvärvet utgjorde betting en mindre del av Aspire Globals intäkter. Med vår nya egenutvecklade sportbok ser vi fantastiska tillväxtmöjligheter på europeiska marknader såsom Tyskland och UK tillsammans med USA och Latinamerika. Vi har licensprocesser som pågår och vårt mål är att introducera vårt egna bettingerbjudande på nyckelmarknader i tid för fotbolls-EM.

  Under kvartalet har BtoBet varit mycket framgångsrika med att teckna avtal med tier 1-operatörer såsom Betfair i Colombia och William Hill, också i Colombia. De här partnerskapen i Latinamerika stärker ytterligare vår position på den här stora kontinenten.

  GENOMBROTT I USA

  USA-marknaden utgör en annan viktig tillväxtpotential för Aspire Global. Pariplay – vår ledande spelstudio och spelhubb – annonserade nyligen sitt partnerskap inom spel med Rush Street Interactive (RSI), en marknadsledare inom onlinekasino och betting i USA. RSI har redan lanserat ett urval av Pariplays högkvalitativa online kasinospel i New Jersey vilket är ett genombrott för oss på den reglerade USA-marknaden. I januari fick Pariplay en interimslicens för iGaming i West Virginia vilket är ännu ett viktigt framsteg i USA.

  Vi har höga förväntningar på USA-marknaden och bygger en organisation i USA för att stötta Aspire Globals expansion på den här stora marknaden. Som ett första steg rekryterar vi en VD och en försäljningsdirektör till Aspire US. Aspire Global har också lämnat in licensansökningar i Pennsylvania och Michigan med målet att ansöka om licens i alla tillgängliga stater. Det är en viktig fördel nu när vi vänder oss till operatörer i USA att vårt helhetserbjudande inom iGaming också inkluderar den nya bettingplattformen.

  NYA MARKNADER

  Under kvartalet har Pariplay också gjort betydande framsteg i Europa genom att etablera sig på nya reglerade marknader. Jag är glad över att se Pariplays nya partnerskap med 888casino i Portugal och Spanien och hur Pariplay har befäst sin ledande position i Schweiz genom ett avtal med marknadsledaren Swiss Casinos.

  LEDANDE TEKNOLOGI

  Aspire Globals teknologi har utvecklats över åren och vi har skaffat oss djup kunskap om komplexiteten i iGamingbranschen. Vi är inte bara teknikexperter, vi behärskar hela värdekedjan inom iGaming. Aspire Global kombinerar bred branscherfarenhet med ledande teknologi och kunnande om marknadsföring, spelbeteende och spelarskydd.

  I kvartalet lanserade vi våra första Pay N Play-operatörer i Finland vilket blev en omedelbar framgång. Vi har redan fem operatörer live och med Pay N Play-lösningen kan de nu erbjuda snabbare registrering, login och omedelbara insättningar och uttag.

  Vi har också introducerat Aspire Engage, det mest avancerade CRM-verktyget på marknaden. Vår organisation har dessutom säkerställt att vi gjort de nödvändiga justeringarna i Tyskland efter de nya regleringarna.

  FRAMGÅNGAR MED TIER 1-OPERATÖRER

  När jag summerar kvartalet vill jag peka ut framgångarna med tier 1-operatörerna som de viktigaste ur ett tillväxtperspektiv. Dessa avtal bevisar att Aspire Globals erbjudande är konkurrenskraftigt och bäst i klassen. Jag är övertygad om att de betydande partnerskapen med bland andra Rush Street Interactive (RSI), Betfair, William Hill och 888casino kommer att leda till många nya möjligheter på andra spelplaner.

  Jag är också glad över att se ledningsgruppens energi och fokus. Under kvartalet har vi förstärkt teamet med topptalanger från iGamingbranschen, nämligen Antoine Bonello från William Hill som COO och Paul Myatt som affärsutvecklingschef. Paul kom till oss från QuickSpin och han har tidigare erfarenhet från bland annat NetEnt. Aspire Globals tidigare COO Dima Reiderman har blivit utsedd till BtoBets COO.

  FRAMTIDSUTSIKTER

  Under de senaste tolv månaderna har vi skapat ett nytt Aspire Global och etablerat oss som den drivande kraften för iGamingoperatörer. Jag dristar mig till att säga att Aspire Global har unika tillgångar som ger företaget en stark position med en enorm tillväxtpotential.

  Före förvärven av BtoBet och Pariplay var Aspire Global ett huvudsakligen europeiskt företag med intäkter till största delen från kasino. Idag finns Aspire Global på fyra kontinenter och vi erbjuder ett komplett, ledande iGamingerbjudande med egenutvecklade spel och spelhubb tillsammans med sportbok, spelplattform och managed services. Det här är viktigt för våra partners när de utvecklar sina expansionsplaner samtidigt som det ger oss konkurrensfördelar.

  2021 har startat bra och i januari ökade de totala intäkterna till cirka €15,0 miljoner vilket är ungefär 34% högre än den genomsnittliga månadsintäkten i första kvartalet 2020.

  Till sist vill jag tacka alla mina kollegor för den energi, passion och professionalism ni har visat under det utmanande pandemiåret. Jag ser fram emot att fortsätta vårt inspirerande arbete med att förverkliga vår vision om att bli världens ledande iGamingleverantör.

  Tsachi Maimon
  VD

   

   FÖR MER INFORMATION KONTAKTA GÄRNA

  Tsachi Maimon, VD, tel +346-36452458, e-post investors@aspireglobal.com  
  Motti Gil, CFO, tel +356-99240646, e-post investors@aspireglobal.com

   

  Aspire Global offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av kontaktpersonerna ovan klockan 08.00 CET den 18 februari 2020.

   

  WEBBSÄND PRESENTATION AV RAPPORTEN FÖR FJÄRDE KVARTALET

  VD Tsachi Maimon och CFO Motti Gil presenterar rapporten för fjärde kvartalet 2020 den
  18 februari kl 09.00 CET hos Redeye.se. Det finns möjlighet för tittarna att ställa frågor efter presentationen.

  Den fullständiga kvartalsrapporten finns tillgänglig på engelska via länken: https://www.aspireglobal.com/wp-content/uploads/2021/02/Q420_Final-report.pdf 

  NÄSTA RAPPORT

  Rapporten för första kvartalet offentliggörs den 5 maj 2021 kl 08.00 CET.

  Detta dokument är en översättning av det engelska originaldokumentet. Vid eventuell avvikelse mellan originaldokumentet och den svenska översättningen ska det engelska originalet ha företräde.

   

  OM Aspire Global

  Aspire Global är en ledande B2B-leverantör av iGaminglösningar och erbjuder allt företag behöver för att framgångsrikt driva ett iGamingvarumärke med kasino och sportspel. B2B-erbjudandet omfattar en robust teknisk plattform, egenutvecklade kasinospel, en egenutvecklad sportbok och en spelhubb. Plattformen kan nyttjas för sig eller i kombination med ett brett tjänsteutbud. Utöver B2B-erbjudandet driver Aspire Global också flera B2C-varumärken, däribland Karamba som är det bästa exemplet på styrkan i B2B-erbjudandet. Koncernen är verksam på 26 reglerade marknader i Europa, Amerika och Afrika, som exempelvis USA, UK, Danmark, Portugal, Spanien, Polen, Irland, Nigeria, Colombia och Mexiko. Koncernen har kontor i Malta, Israel, Bulgarien, Ukraina, Norra Makedonien, Indien, Italien och Gibraltar. Aspire Global är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under namnet ASPIRE. Certified Advisor: FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46-8-528 00 399. Besök gärna www.aspireglobal.com för mer information.