Contact Us  [recaptcha id:cap]

  Bolagsstyrning

  Bolagsstyrning

  Ett företags bolagsstyrning ska säkerställa att företagets styrs på ett sådant sätt att ägarnas intresse säkerställs. Det övergripande målet är att öka aktieägarvärdet och tillgodose ägarnas krav på det investerade kapitalet.

  Aspire Global är ett publikt aktiebolag registrerat på Malta och noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Grunden för Aspire Globals bolagsstyrning är Regelverket för emittenter på Nasdaq First North Premier Growth Market.  Sedan 1 juli 2019 följer företaget Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”).

  Bolagsordningen utgör tillsammans med policyer och riktlinjer det interna regelverket för Aspire Globals bolagsstyrning.

  Corporate Governance Report 2019

  Download PDF version