Contact UsBolagsstämma

Aspire Globals årsstämma 2020 ägde rum den 6 maj på bolagets huvudkontor på Malta. På grund av den pågående pandemin (Covid-19) deltog aktieägare på distans medan formell närvaro och omröstning skedde via fullmakt. Därmed företräddes 68,4 % av aktiekapitalet och rösterna i bolaget.

Vid årsstämma fastställdes koncernresultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2019 och ansvarsfrihet för styrelse och VD beviljades. Nuvarande styrelseledamöter och styrelseordförande omvaldes fram till nästkommande årsstämma.

Årsstämman godkände även fyra extraordinära beslutspunkter rörande förfaranden vid bolagsstämmor respektive ett program för återköp av aktier samt motsvarande ändringar i Bolagsordningen.

Årsstämma 2020

1. Fullmakt
2. Kallelse 
3. Minutes of annual general meeting of shareholders
4.  Årsstämma – riktlinjer för anmälan, deltagande och omröstning 

 

Årsstämma 2019

1. Fullmakt

2. Kallelse 

3. Minutes of annual general meeting of shareholders

4.  Årsstämma – riktlinjer för anmälan, deltagande och omröstning 

 

Årsstämma 2018

Aspire Globals årsstämma 2018 ägde rum tisdagen den 8 maj 2018. Protokoll från årsstämman finns tillgängligt nedan.

1. ombud

2. Kallelse

3. Minutes of annual general meeting of shareholders

4. Klargörande angående tidpunkt för utbetalning av utdelning

5. Årsstämma – riktlinjer för anmälan, deltagande och omröstning