Contact Us    [recaptcha id:cap]

    Bolagsordning

    Bolagsordningen anger bland annat syftet med bolagets verksamhet, aktiekapitalets storlek, rösträtten knuten till de olika aktieklasserna och styrelsens sammansättning.

    PDF: ARTICLES OF ASSOCIATION OF ASPIRE GLOBAL PLC