Contact UsBolagsordning

Bolagsordningen anger bland annat syftet med bolagets verksamhet, aktiekapitalets storlek, rösträtten knuten till de olika aktieklasserna och styrelsens sammansättning.

PDF: ARTICLES OF ASSOCIATION OF ASPIRE GLOBAL PLC