Contact Us  [recaptcha id:cap]

  ASPIRE GLOBAL AS AN INVESTMENT

  AFFÄRSIDÉ

  Aspire Global har skapat sig en position som den drivande kraften för iGamingoperatörer. Som den ledande iGamingleverantören erbjuder Aspire Global sina partners allt de behöver för att driva ett framgångsrikt iGamingvarumärke omfattande kasino och betting. Företagets plattform är det första helhetserbjudandet som riktar sig till sportsboksoperatörer. Av företagets totala intäkter kommer cirka 81 procent från lokalt reglerade marknader med spelskatter eller marknader som snart kommer att regleras.

  Aspire Global är den ideala partnern för alla operatörer över hela världen. Aspire Globals B2B-erbjudande omfattar en robust teknisk plattform, egenutvecklade kasinospel, en egenutvecklad sportbok, en spelhubb och managed services. Aspire Global erbjuder oändliga möjligheter inom iGaming.

  B2B-erbjudandet riktar sig till kasino- och bettingoperatörer liksom landbaserade operatörer och marknadsföringsexperter som till exempel affiliate- och mediaföretag vilka har starka varumärken och förmågan att skapa stora trafikvolymer.

  Aspire Global tillhandahåller också spel, både från tredje part och egenutvecklade, till externa partners. Verksamheten kommer att växa de kommande åren, förstärkt av förvärvet 2019 av den ledande spelhubben och spelstudion Pariplay samt BtoBet, en ledande sportsboksleverantör som förvärvades 2020.

  INTÄKTSMODELL

  Aspire Global får ersättning för plattformen genom en andel av kundernas spelomsättning, netto. Försäljningen av spel genererar också intäkter. BtoBet och Pariplay tillämpar intäktsdelningsmodeller. Kostnaderna hänför sig till teknisk utveckling, licenser, kundtjänst, tredjepartsspel och marknadsföring av B2C-varumärkena. Eftersom det är Aspire Global som i de flesta fall är licensinnehavaren erhåller företaget betalningar direkt från spelarna, i stället för royalty från partners vilket är fallet med de flesta andra B2B-företag. Det här betyder att Aspire Globals EBITDA-marginal inte är fullt jämförbar med andra plattformleverantörers EBITDA-marginal. Efter förvärvet av Pariplay har Aspire Global ökat sin verksamhet inom spel och erhåller licensintäkter från aggregeringen av egenutvecklade spel och spel från tredje part över plattformen. Aspire Globals intäktsandel påverkas också av tjänsterna som operatörerna köper.

  UNIKA STYRKOR

  HELHETSERBJUDANDE FÖR IGAMINGOPERATÖRER

  Aspire Global har skapat sig en position som den drivande kraften för iGamingoperatörer. Företaget erbjuder hela utbudet av B2B-tjänster med den bästa egenutvecklade iGamingplattformen, sportbok och spelhubb. iGamingplattformen är mycket avancerad och robust och sportboken är den nyskapande Neuron 3-plattformen. Spelstudion och spelhubben Pariplay erbjuder över 100 egenutvecklade spel och unika spelhubbsfunktioner med över 3 000 spel från alla större leverantörer. Plattformarna och tjänsterna kan användas separat eller i kombination.

  STARKA KUNDRELATIONER

  Aspire Global har några av branschens största varumärken som kunder, till exempel 888, Rush Street Interactive, Kindred, Betfair, Betsson, William Hill, GVC och Caliente. Aspire Global är kundfokuserat och de starka relationerna bygger på Aspire Globals unika branscherfarenhet med gedigen kunskap om teknik och marknadsföring liksom spelarbeteende och spelarskydd. Aspire Global har över 150 partners i Europa, USA, Latinamerika och Afrika.

  BÄSTA UNDERHÅLLNINGEN MED HÖGSTA KVALITETEN

  Aspire Global strävar alltid efter att tillhandahålla sina partners den högsta kvaliteten och snabb ”time to market”. Med sitt helhetserbjudande – som omfattar hela värdekedjan inom iGaming – har Aspire Global full kontroll över tidplaner och introduktionen av nya funktioner. Ett viktigt mål är att ständigt utveckla nya spel och funktioner för att alltid kunna erbjuda unik, ledande underhållning.

  STRATEGI FÖR LÖNSAM TILLVÄXT

  ORGANISK TILLVÄXT

  Aspire Globals position som den drivande kraften för iGamingoperatörer ger företaget en stark position för fortsatt organisk tillväxt. De nuvarande B2B-kontrakten för kärnplattformen, spel och betting erbjuder väsentliga möjligheter till korsförsäljning. Plattformens skalbarhet och affärsmodellen gör det möjligt för Aspire Global att växa organiskt samtidigt som marknadsföringsinsatser och -kostnader kan hållas på en måttlig nivå, speciellt inom B2B. Nya partners och varumärken kan enkelt adderas till plattformen utan att väsentligen öka overheaden, även om juridiska och tekniska resurser i viss utsträckning behövs för att göra korrekta anpassningar till lokala förhållanden och regleringar liksom certifieringar.

  M&A

  Aspire Global letar aktivt efter förvärvsmöjligheter och nya projekt som kan bredda erbjudandet till spelare, förbättra plattformens skalfördelar eller accelerera tillväxten inom B2B-segmentet genom att kontrollera flera delar av värdekedjan. Aspire Global har höga ambitioner att växa genom M&A och är väl förberett när möjligheterna kommer. Det sker en noga utvärdering av potentiella förvärvskandidater, vilket innebär att företaget är fortsatt selektivt och gör realistiska bedömningar av framtida potentialer.