Contact UsASPIRE GLOBAL AS AN INVESTMENT

AFFÄRSIDÉ

Aspire Global är en ledande iGaming-leverantör med ett komplett partnererbjudande som omfattar kasino, sportbok och bingo. Företagets plattform är det första helhetserbjudandet som riktar sig till sportsboksoperatörer. Av företagets totala intäkter kommer 73 procent från lokalt reglerade marknader med spelskatter eller marknader som snart kommer att regleras.

Aspire Global är den ideala partnern för kasino-, sportboks- och bingooperatörer liksom landbaserade operatörer eller marknadsföringsspecialister som till exempel affiliates och mediaföretag med starka varumärken och förmåga att generera stora volymer onlinetrafik. Våra partners kommer med en idé, varumärket och spelarna medan Aspire Global tillhandahåller den tekniska plattformen, tjänsterna och kunskapen baserad på mer än tio års operativ erfarenhet. Den proprietära iGaming-plattformen hanterar alla delar från reglering och regelefterlevnad till betalningslösningar, riskhantering, CRM, kundtjänst och optimering av spelarvärde, vilket tillåter operatörerna att helt fokusera på att marknadsföra sina varumärken och generera trafik. Utöver B2B-erbjudandet driver Aspire Global en B2C-affär med flera egna kasinovarumärken där det största är Karamba. Dessa kasinovarumärken har samma operationella organisation och tekniska plattform. Aspire Global tillhandahåller också spel, både från tredje part och egenutvecklade, till externa partners. Spelverksamheten kommer att växa de kommande åren, förstärkt av förvärvet 2019 av den ledande spelaggregatorn och spelstudion Pariplay.

INTÄKTSMODELL

Aspire Global får ersättning för plattformen genom en andel av kundernas spelomsättning, netto. Försäljningen av spel genererar också intäkter. Kostnaderna hänför sig till teknisk utveckling, licenser, kundtjänst och marknadsföring av B2C-varumärkena. Eftersom det är Aspire Global som i de flesta fall är licensinnehavaren erhåller företaget betalningar direkt från spelarna, i stället för royalty från partners vilket är fallet med de flesta andra B2B-företag. Det här betyder att Aspire Globals EBITDA-marginal inte är fullt jämförbar med andra plattformleverantörers EBITDA-marginal. Efter förvärvet av Pariplay har Aspire Global ökat sin verksamhet inom spel och erhåller licensintäkter från aggregeringen av egenutvecklade spel och spel från tredje part.

 

FÖRETAGETS STYRKOR

SKALBAR PLATTFORM

Aspire Globals affärsmodell gör det möjligt för operatörer att lansera iGaming-varumärken utan att investera de resurser och medel som behövs för en kraftfull, komplett plattformslösning. Partners kan fokusera helt på marknadsföringen av sitt iGaming-erbjudande medan Aspire Global tar hand om allt annat. Nya varumärken kan enkelt adderas till Aspire Globals skalbara plattform vilket ökar kostnadsfördelarna utan att väsentligen öka de fasta kostnaderna.

ATTRAKTIV PARTNERSKAPSMODELL

Tack vare en unik prismodell som kombinerar insatser och incitament drar alla parter fördel av att partners når sin fulla potential som operatör vilket leder till en hög lojalitet bland partners och långvariga relationer. Det här uppnås primärt genom att hålla påslagen på tredjepartstjänster på en måttlig nivå samtidigt som intäktsandelen ökar, vilket vi tror är en fördel gentemot konkurrenter som har ett högre påslag.

EXKLUSIVA FUNKTIONER

Plattformen innehåller unika funktioner som ökar företagets spelintäkter, netto, i relation till kunddeponeringar liksom vinsterna för alla parter. Dessa funktioner är till exempel ett stort, exklusivt urval av egna spel liksom datadriven (CRM) utvärdering som säkerställer ett effektivt användande av investeringar i marknadsföring. Olönsamma kampanjer kan exempelvis snabbt identifieras och avslutas och spel som underpresterar kan bytas ut. Pariplays ledande spelaggregator är integrerad med Aspire Globals plattform vilket ger partners och externa operatörer tillgång till tusentals spel, inklusive egenutvecklade spel, liksom en kraftfull uppsättning av marknadsföringsverktyg från tredje part för konvertering och retention.

TILLVÄXTSTRATEGI

ORGANISK TILLVÄXT

Plattformens skalbarhet och affärsmodellen gör det möjligt för Aspire Global att växa organiskt samtidigt som marknadsföringsinsatser och -kostnader kan hållas på en måttlig nivå, speciellt inom B2B. Nya partners och varumärken kan enkelt adderas till plattformen utan att väsentligen öka overheaden, även om juridiska och tekniska resurser i viss utsträckning behövs för att göra korrekta anpassningar till lokala förhållanden och regleringar liksom certifieringar.

M&A

Aspire Global letar aktivt efter förvärvsmöjligheter och nya projekt som kan bredda erbjudandet till spelare, förbättra plattformens skalfördelar eller accelerera tillväxten inom B2B-segmentet genom att kontrollera flera delar av värdekedjan. Aspire Global har höga ambitioner att växa genom M&A och är väl förberett när möjligheterna kommer. Det sker en noga utvärdering av potentiella förvärvskandidater, vilket innebär att företaget är fortsatt selektivt och gör realistiska bedömningar av framtida potentialer.