Contact Us  [recaptcha id:cap]

  Delårsrapport För Det Andra Kvartalet 2018 – Fortsatta Rekordnivåer

  Back

  ANDRA KVARTALET (APR-JUNI 2018)
  • Intäkterna ökade med 43 % till €24,7 miljoner (17,3)
  • B2B-intäkterna ökade med 39 % till €12,4 miljoner (8,9)
  • EBITDA ökade med 58% till €5,7 miljoner (3,6)
  • EBITDA-marginalen ökade till 22,9 % (20,8 %)
  • EBIT uppgick till €5,2 miljoner (3,3)
  • Resultat efter skatt från kvarvarande verksamhet uppgick till €5,3 miljoner (2,9)
  • Resultat efter skatt per aktie från kvarvarande verksamhet uppgick till €0,11 (0,06)
  • Antal nya spelare (FTDs) ökade med 34 % till 80,8 tusen (60,3)

  FÖRSTA HALVÅRET (JAN-JUNI 2018)
  • Intäkterna ökade med 29 % till €43,1 miljoner (33,4)
  • B2B-intäkterna ökade med 32 % till €22,1 miljoner (16,7)
  • EBITDA ökade med 35% till €8,5 miljoner (6,3)
  • EBITDA-marginalen ökade till 19,6 % (18,9 %)
  • EBIT uppgick till €7,6 miljoner (5,7)
  • Resultat efter skatt från kvarvarande verksamhet uppgick till €7,5 miljoner (5,4)
  • Resultat efter skatt per aktie från kvarvarande verksamhet uppgick till €0,15 (0,12)
  • Antal nya spelare (FTDs) ökade med 32 % till 150,0 tusen (114,0)

  VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER DET FÖRSTA KVARTALET
  • Den 3 april, 2018 emitterade Aspire Global ett seniort säkerställt obligationslån om €27,5 miljoner under en total ram om €80 miljoner i M&A-syfte. Bolaget ansökte om en notering av
  obligationen på Nasdaq Stockholm och första handelsdag var den 15 maj, 2018.
  • Årsstämman ägde rum den 8 maj, 2018 varvid Aharon Aran valdes till ny styrelseledamot samt omval skedde av Carl Klingberg (ordförande), Fredrik Burvall, Tsachi Maimon och Barak Matalon
  för tiden fram till och med nästa årsstämma. Vidare beslutades om utdelning för räkenskapsåret 2017 uppgående till totalt €3,8 miljoner, motsvarande SEK0,85 aktie, med utbetalning den
  11 maj 2018.
  • Den 17 april, 2018 ingick Aspire Global avtal om plattformstjänster till medieförlaget Aller Media Danmark, ett bolag i Aller-koncernen med ledande ställning i Norden. Den nya
  spelportalen Hyggespil.dk lanserades den 19 juni, 2018.
  • Den 1 maj, 2018 förlängdes Aspire Globals danska spellicens till år 2023.
  • Den 7 augusti, 2018 lämnade Aspire Global in en ansökan om en svensk spellicens.

  EN KOMMENTAR FRÅN BOLAGETS VD

  Jag är stolt över att presentera resultatet för det andra kvartalet. Både omsättning och EBITDA nådde rekordnivåer tack vare starka insatser från flera av våra partners samt Karamba förenat med ett stort intresse för vår sportspelsprodukt som lanserades under första kvartalet.

  Det andra kvartalet gav rekordresultat tack vare starka insatser från ett antal nyckelpartners. Omsättningen ökade med 43 % jämfört med föregående år (eller 55 % justerat för avvecklade marknader). Samtidigt förbättrades EBITDA med 58 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år som inkluderade ett betydande bidrag från den australiska verksamheten, vilken avvecklades den 12 september 2017. Den starka utvecklingen beror framförallt på två faktorer: framgångsrika samarbeten och ett starkare erbjudande. Vi blir allt bättre på att prioritera våra resurser utifrån vilka partners och varumärken som uppvisar högst potential och starkast utveckling. Beträffande vårt erbjudande förbättrar vi löpande vår lösning, både vad gäller kvalitet och bredd. Nyligen skedde en uppgradering till ett mer avancerat plattformssystem följt av den mycket lovande lanseringen av Sportsbook och vi ser en högre effektivitet för våra datadrivna analysverktyg. Tack vare detta ser vi att flera B2B-varumärken presterar oerhört starkt samtidigt som B2C-segmentet uppvisar en högre aktivitet än tidigare.

  TILLVARATAR MOMENTUM FÖR SPORTSBOOK
  Det andra kvartalet blev vårt första hela kvartal med intäkter från sportspel som omedelbart uppvisade stark tillväxt och utgjorde närmare en tiondel av omsättningen för B2C samt främjade tillväxten för våra två partners som hunnit lansera Sportsbook, Goliath och Nossa Aposta. Fotbolls-VM bidrog till intresset för vår produkt och vi hoppas kunna tillvarata momentum under den kommande månaden när både Champions League och den europeiska klubblagsfotbollen drar igång. Vi ser också fram emot att lansera Sportsbook med flera partners framöver. Vi tecknade nyligen avtal med sportoperatören BetRegal som under det fjärde kvartalet kommer att lämna sin nuvarande plattform till förmån för vår lösning. Det gör mig stolt eftersom jag ser det som ett kvitto på vår konkurrenskraft och en strategisk framgång för vår sportprodukt. För Karamba attraherar sportspelen en helt ny publik till vårt eget varumärke. Under det första halvåret investerade vi i ett unikt användargränssnitt för Sportsbook (inklusive ett verktyg för bettingförslag) samt i marknadsföring i samband med lanseringen. Vi omorganiserade också teamet bakom Karamba för att realisera varumärkets fulla potential och sammantaget har resultaten av dessa insatser överträffat våra förväntningar.

  FORTSATT JAKT PÅ INNOVATIVA SAMARBETEN
  Aller Media Denmark blev nyligen ett av de första nordiska mediehusen att addera ett iGaming-erbjudande till sin verksamhet genom samarbete med Aspire Global. Avtalet tecknades i april och redan i juni lanserades den nya spelportalen Hyggespil.dk med ett brett urval av kasinospel. Vi ser fram emot att följa detta samarbete framöver och tror att fler bolag utanför den traditionella spelsektorn kan få upp ögonen för möjligheterna att kapitalisera ytterligare på sin höga online-trafik genom att addera ett spelerbjudande till verksamheten.

  VI SER FRAM EMOT ATT TRÄFFA DIG
  ”Vi gör allt för att våra partners ska nå sin fulla potential.” Mot bakgrund av denna vision fortsätter vi att stärka vårt erbjudande genom att fortsätta förbättra vår plattformslösning, addera ytterligare spelformer samt bredda vår spelportfölj genom både spelinköp och egen spelutveckling. Vidare utvärderar vi löpande möjliga partners och förvärv med fokus på innovativa samarbeten på reglerade marknader. Av denna anledning ansökte vi nyligen om en svensk spellicens. Eftersom vi är ett bolag med stabil tillväxt och höga ambitioner vill vi också förstärka vår närvaro på kapitalmarknaden, varför vi den 13 september, 2018 kommer att anordna vår första kapitalmarknadsdag i Stockholm. Vi ser fram emot att träffa aktieägare, analytiker och media för att presentera bolaget och investment caset närmare.
  Tsachi Maimon, VD, Aspire Global

  FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
  Tsachi Maimon, VD, tel: +356-79777898 eller e-mail: tsachi@aspireglobal.com
  Motti Gil, CFO, tel: +972-73 372 3154 eller e-mail: mottigi@aspireglobal.com

  OM DENNA INFORMATION
  Aspire Global offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR) och Lagen om värdepappersmarknaden (”Lvpm”). Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av kontaktpersonen ovan, klockan 08.15 (CET) den 14 augusti, 2018.

  TELEFONKONFERENS
  Idag, den 14 augusti, 2018 klockan 10:00 (CET), presenteras delårsrapporten av bolagets vd, Tsachi Maimon, och CFO, Motti Gil, vid en audiocast med efterföljande frågestund (på engelska). Presentationen och den efterföljande frågestunden nås via följande länk: https://financialhearings.com/event/10983 eller genom att ringa något av telefonnumren nedan. Delårsrapporten i sin helhet nås via följande länk: https://www.aspireglobal.com/wp-content/uploads/2018/08/AGQ218-final-report.pdf och presentationsmaterialet finns att tillgå på bolagets hemsida.
  Sverige: +46 8 5664 26 62
  UK: +44 20 3008 98 08
  US: +1 855 753 22 35

  OM ASPIRE GLOBAL
  Sedan starten 2005 erbjuder Aspire Global operatörer och white labels en fullservicelösning för lansering och drift av onlinekasino och sportsbetting. Den kraftfulla, marknadsledande plattformen innefattar ett komplett utbud av tjänster såsom betalningslösningar, riskhantering, regelefterlevnad, ett flerspråkigt CRM-verktyg, kundsupport, VIP-hantering och optimering av spelarvärde. Aspire Global har spellicenser på ett flertal reglerade marknader såsom Storbritannien, Danmark, Belgien, Italien och Malta. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North premier Growth Market (ASPIRE). Certified Adviser är FNCA AB, Sverige.

  ____________________________

  Ladda ner pdf-version