Contact Us  [recaptcha id:cap]

  DELÅRSRAPPORT FJÄRDE KVARTALET 2021

  Back

  REKORDHÖGA INTÄKTER PÅ €213 MILJONER 2021

  FJÄRDE KVARTALET*

  • Intäkterna ökade 14,7% till €50,9 miljoner (44,4).
  • Intäkterna pro-forma ökade 24,0% till €42,6 miljoner (34,4).
  • EBITDA minskade 9,1% till €7,5 miljoner (8,3).
  • EBITDA pro-forma ökade 24,0% till €7,7 miljoner (6,2).
  • EBITDA-marginalen uppgick till 14,8% (18,6%).
  • EBITDA-marginalen pro-forma uppgick till 18,1% (18,1%).
  • EBIT minskade 18,7% till €5,1 miljoner (6,3).
  • EBIT pro-forma ökade 25,1% till €5,3 miljoner (4,3).
  • Resultat efter skatt (före €59,7 miljoner i reavinst från avyttringen av B2C) ökade 38,9% till €4,2 miljoner (3,1).
  • Vinst per aktie uppgick till €0,09 (0,07) och €1,37 inklusive reavinst från avyttringen av B2C-segmentet.

  HELÅRET*

  • Intäkterna ökade 31,8% till €213,3 miljoner (161,9).
  • Intäkterna pro-forma ökade 31,9% till €166,5 miljoner (126,2).
  • EBITDA ökade 29,2% till €35,0 miljoner (27,1).
  • EBITDA pro-forma ökade 45,2% till €30,4 miljoner (20,9).
  • EBITDA-marginalen uppgick till 16,4% (16,7%).
  • EBITDA-marginalen pro-forma uppgick till 18,2% (16,6%).
  • EBIT ökade 26,2% till €26,3 miljoner (20,8).
  • EBIT pro-forma ökade 47,7% till €21,6 miljoner (14,7).
  • Resultat efter skatt (före €59,7 miljoner i reavinst från avyttringen av B2C) ökade 72,0% till €22,6 miljoner (13,1).
  • Vinst per aktie ökade 64,3% till €0,49 (0,28) och till €1,77 inklusive reavinst från avyttringen av B2C-segmentet.

  * B2C som kvarvarande verksamhet och baserat på nettoroyalty i december 2021. Proforma-siffror för B2C baseras på nettoroyalty för perioden och en specifikation finns på sidan 8 i rapporten.

  VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

  • Aspire Global avyttrade B2C-segmentet den 1 december 2021.
  • Ytterligare expansion i USA genom Pariplays avtal med BetMGM, den ledande onlinekasinooperatören i USA.
  • Stärkt position i Latinamerika genom BtoBets avtal med FanDuel, en del av Flutter Entertainment, som innebär att bolaget tillhandahåller sin PAM för Daily Fantasy Sports i Brasilien. Pariplay tecknade ett avtal om att leverera sina egenutvecklade spel till Holland Casino i Nederländerna. BtoBet tecknade ett avtal med BestBet24 om att tillhandahålla sin bettingplattform i Polen.
  • Avtal om att förvärva 25% av bingoleverantören END 2 END med option att förvärva samtliga aktier.
  • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för det finansiella året 2021.

  VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

  • Den 17 januari 2022 lämnade NeoGames ett offentligt uppköpserbjudande till Aspire Globals aktieägare att överlåta alla sina aktier i Bolaget till NeoGames för ett vederlag bestående av en kombination av kontanter och nyemitterade aktier i NeoGames i form av svenska depåbevis. Aktierna i NeoGames är upptagna till handel i USA på Nasdaq Stock Exchange, Global Market tier. Aspire Globals huvudaktieägare, som sammanlagt äger aktier motsvarande 66,96% av samtliga aktier och röster i Aspire Global, har ingått oåterkalleliga åtaganden som möjliggör för övriga aktieägare i Aspire Global att överlåta sina aktier i erbjudandet till NeoGames och erhålla 100% kontant vederlag motsvarande 111,00 kr per aktie i Aspire Global vilket motsvarar en premie om 41,40% jämfört med Aspire Globals stängningskurs 17 januari 2022 på 78,50 kr. Aspire Globals budkommitté rekommenderar enhälligt aktieägarna i Aspire Global att acceptera erbjudandet om kontant vederlag på 111,00 kr per aktie.

  VD KOMMENTERAR

  ”VI HAR FRAMGÅNGSRIKT GENOMFÖRT VÅR TILLVÄXTSTRATEGI OCH ÖVERTRÄFFAT VÅRA FINANSIELLA MÅL”

  Aspire Global har gjort en fantastisk resa de senaste åren med betydande organisk tillväxt kompletterat med värdeskapande förvärv. NeoGames bud på 111 kr per aktie innebär att vår aktie har stigit med 270% sedan introduktionen på Nasdaq First North Growth Market i juli 2017. Erbjudandet från NeoGames, en teknikdriven leverantör av end-to-end iLottery-lösningar, är ett naturligt nästa steg för Aspire Global och en perfekt strategisk matchning.

  Hela Aspire Globals verksamhet kommer att utgöra en ny iGaming-division inom NeoGames. Syftet med sammanslagningen är att skapa betydande långsiktiga värden för båda aktieägargrupperna genom synergier och genom att dra fördel av de båda företagens styrkor och positionera dem båda för expansion på nya och befintliga marknader.

  Det oåterkalleliga åtagandet från en betydande andel av våra aktieägare, som innebär att övriga aktieägare kan välja ett rent kontanterbjudande, visar på en stark tilltro till de två företagens framtid. Det här är inte bara en perfekt strategisk matchning, det har också en stark kulturell matchning, eftersom stora delar av de båda ledningsteamen arbetade mycket tillsammans under NeoGames start.

  REKORDHÖG B2B RESULTAT

  Genom avyttringen av vårt B2C-segment 1 december 2021 gjorde vi ytterligare betydande strategiska framsteg i att bli ett tydligt fokuserat B2B-företag. Genom fokuseringen av verksamheten blir vi inte bara starkare utan också mer lönsamma. Under året, exklusive B2C-segmentet, ökade intäkterna med 31,5% till €158,3 miljoner och EBITDA ökade med 45,2 % till €30,4 miljoner 2021 med en EBITDA-marginal på 19,2%. Den organiska tillväxten i B2B uppgick 2021 till 26,6%. Det är rekordhöga siffror som vi är stolta över och de återspeglar professionalismen, drivkraften och engagemanget hos Aspire Global-teamet. Det är också med tillfredsställelse som jag kan notera att vi väl har överträffat våra finansiella mål för 2021.

  Vi hade en stark utveckling under alla kvartal 2021 och intäkterna, exklusive B2C, ökade med 24,4% under fjärde kvartalet. Siffrorna under fjärde kvartalet 2021 påverkades negativt av nya regler i vissa europeiska länder samt ovanligt gynnsamma spelarresultat inom betting under oktober, medan inkluderingen av de avyttrade B2C-varumärkena på ”netto royalty”-bas i december 2021 hade en positiv inverkan.

  TYSKA OCH NEDERLÄNDSKA PLATTFORMSAVTAL

  Vi har nyligen gjort betydande framsteg i utförandet av vår tillväxtstrategi genom att addera nya tier 1-operatörer till vår kundbas och gått in på nya reglerade marknader. Plattformsavtalen – som omfattar hela vårt erbjudande – med ITPS för Tyskland och BoyleSports för Nederländerna är ett tydligt erkännande på vår förmåga att leverera plattformslösningar på reglerade marknader till tier 1-operatörer. Både Tyskland och Nederländerna förväntas bli mycket stora iGaming-marknader med stor tillväxtpotential.

  I slutet av 2021 slutförde vi migreringen av alla större partnervarumärken till BtoBets egenutvecklade bettingplattform och vi kunde fasa ut vår tidigare tredjepartsleverantör. Det snabba genomförandet av migreringen är ett viktigt bevis på Aspire Globals starka tekniska, ledningsmässiga och operativa kompetens.

  PARIPLAY – BETYDANDE FRAMSTEG I NORDAMERIKA

  Pariplay, den ledande spelhubben och innehållsleverantören, bevisar om och om igen sina styrkor genom sin framgångsrika tillväxtstrategi. Genom att teckna betydande avtal i Nordamerika är vi på väg att etablera oss som en viktig iGaming-leverantör på denna snabbt växande marknad. Pariplay är nu certifierat i Michigan, New Jersey och West Virginia och har tecknat avtal för alla tre delstaterna med den ledande USA-operatören Golden Nugget Online Gaming och USA:s topp-tre onlinekasinooperatör BetMGM. Genom samarbetet med NeoPollard Interactive kommer Pariplay att gå in på den kanadensiska marknaden efter att ha tecknat ett avtal om att erbjuda sitt innehåll på Play Alberta, provinsens enda reglerade spelsajt.

  Under fjärde kvartalet 2021 utökade Pariplay sitt framgångsrika partnerskap med Rush Street Interactive (RSI) och lanserade sina egenutvecklade spel med RSI i Colombia. Pariplay tecknade också ett avtal om att leverera sina egenutvecklade spel till Holland Casino, den största nederländska operatören.

  BTOBET TECKNAR ÄNNU ETT AVTAL MED FLUTTER

  BtoBet, vår egenutvecklade sportbok, har nyligen certifierats i Danmark och Nederländerna. Efter att vår plattform, sportbok och spel certifierats i Nederländerna kommer vi nu att leverera hela vårt erbjudande i Nederländerna. I Danmark adderar vi betting till vårt existerande kasinoutbud.

  Under fjärde kvartalet 2021 gick BtoBet in i Polen genom ett avtal med Warszawa-baserade BestBet24. BtoBet kommer att tillhandahålla BestBet24 sin bettingplattform för både detaljhandel och onlinekanaler. BtoBet har också utökat sitt samarbete med Flutter Entertainment genom att tillhandahålla FanDuel sin banbrytande PAM-plattform när operatören går in på den brasilianska marknaden med sitt Daily Fantasy Sports (DFS)-erbjudande.

  FÖRBÄTTRAR ERBJUDANDET MED BINGO

  I december 2021 tog vi ett viktigt steg i vår strategi att kontrollera hela B2B-värdekedjan genom att förvärva en minoritetsandel av bingoleverantören END 2 END med option att förvärva samtliga aktier. END 2 END och dess certifierade bingoprodukt ger oss tillgång till en riktig multikanalteknologi och ett eget erbjudande inom en av iGaming-branschens största vertikaler. Bingo är särskilt viktigt på reglerade marknader där operatörer vill ha möjlighet att erbjuda mer än en vertikal. Vi är mycket nöjda med END 2 END:s prestation och de möjligheter vi hittills har identifierat.

  DET FANTASTISKA ASPIRE GLOBAL-TEAMET

  Under 2021 ökade vi investeringarna i vidareutveckling av vårt teams kompetens genom att införa ett avancerat ledarskapsprogram. Det ska bli spännande att följa våra ledares utveckling och hur programmet kan bidra till ännu högre motivation och kreativitet.

  Jag vill passa på att tacka alla i Aspire Global-teamet för fantastiska insatser under 2021. Det är också bra att vi kommer att behålla relationen med vårt fantastiska Karamba-team, som utgjorde B2C-segmentet, eftersom de fortsätter som en av våra viktigaste partners.

  FRAMTIDSUTSIKTER

  Aspire Global är idag ett fokuserat B2B-företag med ett ledande iGamingerbjudande. Vi har under de senaste åren gjort betydande framsteg och vi har byggt en stark position. Vi har också adderat tier 1-operatörer till vår bas av partners, inte minst efter de värdeskapande förvärven av BtoBet och Pariplay. Vi ser nu fram emot nästa steg i vår resa och jag är exalterad över möjligheterna som kombinationen med Aspire Global och NeoGames erbjuder.

  Tsachi Maimon

   VD

  FÖR MER INFORMATION KONTAKTA GÄRNA

  Tsachi Maimon, VD, tel +346-36452458, e-post investors@aspireglobal.com  

  Motti Gil, CFO, tel +356-99240646, e-post investors@aspireglobal.com

  Aspire Global offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av kontaktpersonerna ovan klockan 08.00 den 17 februari 2022.

  WEBBSÄND PRESENTATION AV RAPPORTEN FÖR FJÄRDE KVARTALET

  VD Tsachi Maimon och CFO Motti Gil presenterar rapporten för fjärde kvartalet 2021 den 17 februari kl 09.00 via länken https://tv.streamfabriken.com/aspire-global-q4-2021 . Det går att ställa frågor via chatten under presentationen eller genom att ringa in på något av följande nummer:

  Sverige:  0856642695

  UK: +44 3333 009 264

  USA: +1 631 913 1422, pin 27380802#

  Presentationsmaterialet kommer också att vara tillgängligt på Aspire Globals webbplats https://www.aspireglobal.com/investors/

  Den fullständiga kvartalsrapporten finns tillgänglig på engelska via länken:  https://www.aspireglobal.com/wp-content/uploads/2022/02/Aspire-Global-Q4-20220216-Final.pdf

  NÄSTA RAPPORT

  Rapporten för första kvartalet 2022 offentliggörs den 4 maj kl 08.00. Årsredovisningen för 2021 kommer att publiceras veckan som börjar 30 maj.

  Detta dokument är en översättning av det engelska originaldokumentet. Vid eventuell avvikelse mellan originaldokumentet och den svenska översättningen ska det engelska originalet ha företräde.

  OM ASPIRE GLOBAL

  Aspire Global är en ledande B2B-leverantör av iGaminglösningar och erbjuder allt företag behöver för att framgångsrikt driva ett iGamingvarumärke med kasino och sportspel. B2B-erbjudandet omfattar en robust teknisk plattform, egenutvecklade kasinospel, en egenutvecklad sportbok och en spelhubb. Plattformen kan nyttjas för sig eller i kombination med ett brett tjänsteutbud. Koncernen är verksam på 31 reglerade marknader i Europa, Amerika och Afrika, som exempelvis USA, UK, Danmark, Portugal, Spanien, Polen, Irland, Nigeria, Colombia och Mexiko. Koncernen har kontor i Malta, Israel, Bulgarien, Ukraina, Norra Makedonien, Indien, Italien och Gibraltar. Aspire Global är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under namnet ASPIRE. Certified Advisor: FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46-8-528 00 399. Besök gärna www.aspireglobal.com för mer information.