Contact Us  [recaptcha id:cap]

  DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2021

  Back

  Ännu ett kvartal med rekordhöga intäkter och EBITDA.

  FÖRSTA KVARTALET

  • Intäkterna ökade med 42,6% till €48,1 miljoner (33,7).
  • EBITDA ökade med 64,2% till €8,6 miljoner (5,2).
  • EBITDA-marginalen ökade till 17,8% (15,5%).
  • EBIT ökade med 66,3% till €6,5 miljoner (3,9).
  • Resultat efter skatt ökade med 140% till €6,1 miljoner (2,5).
  • Vinst per aktie, före och efter utspädning, ökade med 160% till €0,13 (0,05).

   

  VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALETS UTGÅNG

  • Intäkterna ökade med 42,6% från första kvartalet 2020 till följd av stark utveckling i alla segment och förvärvet av BtoBet, en ledande sportboksleverantör, i september 2020.
  • Organisk tillväxt på 35,6% från första kvartalet 2020.
  • B2B-intäkterna ökade med 46,2% från första kvartalet 2020 med en organisk tillväxt på 36,6%.
  • BtoBet erhöll licens för sin sportboksplattform i UK och det första sportboksavtalet tecknades med en UK-baserad operatör.
  • Väsentligt förstärkt närvaro i USA genom avtal om spel med Rush Street Interactive (RSI) i New Jersey och USA-baserade plattformsleverantören GAN.
  • Pariplay erhöll interimslicens som iGamingleverantör i staten West Virginia.
  • Annonserade en översyn av B2B-segmentet för att hjälpa Aspire Global att fokusera på sina växande ambitioner inom B2B och sin marknadsledande teknologi samtidigt som intäktstillväxten inom B2C kan accelereras.
  • Under mars 2021 har bolagets större aktieägare finansierat bolaget med ett €10,3 miljoner brygglån för att möjliggöra lösen av bolagets seniora säkerställda obligation som förföll 6 april 2021.


  VD
  KOMMENTERAR

  ”aspire global visar STÄNDIGT på sin förmåga att skapa värde”

  Aspire Global rapporterar ännu ett rekordkvartal med stark tillväxt på 42,6% och robust lönsamhet väl över vårt finansiella mål. Resultatet visar på Aspire Globals förmåga att utföra sin tillväxtstrategi och skapa värde. Alla segment rapporterade stark utveckling i kvartalet och koncernen gjorde betydande framsteg, speciellt i USA och UK med nya avtal liksom mottagandet av nya licenser.

  Intäkterna ökade med 42,6% till €48,1 miljoner med organisk tillväxt på 35,6%. Tillväxten var speciellt stark i UK och Irland inom både kasino- och sportbettingvertikalerna. Den solida tillväxten i kvartalet är särskilt imponerande med tanke på att första kvartalet historiskt sett är årets svagaste.

  EBITDA ökade med 64,2% till €8,6 miljoner med en EBITDA-marginal på 17,8%, väl över vårt finansiella mål på 16%. Den förbättrade lönsamheten beror på bra intäktstillväxt i alla segment liksom god kostnadskontroll. Det är också tillfredsställande att se att både BtoBet och Pariplay, som förvärvades 2020 respektive 2019, bidrar väsentligt till Aspire Globals lönsamhet.


  FÖRSTÄRKT NÄRVARO I USA
  I år är våra huvudmål att etablera en bra position och bygga våra varumärken på USA-marknaden och vi har redan gjort betydande framsteg på denna snabbt växande marknad. I januari erhöll Pariplay, den ledande spelstudion och spelhubben, en interimslicens som iGamingleverantör i staten West Virginia. Kort därefter lanserades Pariplays spel i New Jersey av Rush Street Interactive, en marknadsledare inom onlinekasino och sportbetting i USA.

  I april gjorde vi ännu ett betydande framsteg i USA genom att teckna ett viktigt avtal med plattformsleverantören GAN.  Partnerskapet innebär att Pariplay utökar sin närvaro genom GAN:s plattform som är tillgänglig för operatörer i tre stater – New Jersey, Pennsylvania och Michigan. Genom partnerskapet med GAN, som är en väletablerad leverantör med ledande operatörer som partners, kommer Pariplays spel att exponeras för en betydande publik i flera stater.

  iGamingmarknaden i USA växer med en imponerande hastighet och fler stater överväger nu att legalisera onlinespel. Vårt mål är att ligga i framkant av den här utvecklingen. Aspire Global har hittills ansökt om licenser i Pennsylvania och Michigan och har som mål att ansöka i alla tillgängliga stater.

  betydande framsteg i UK
  Sportbettingmarknaden utgör ett viktigt tillväxtområde för oss. Fram till förvärvet av BtoBet, en ledande sportboksleverantör, utgjorde sportbetting en mindre del av Aspire Globals intäkter, endast 7,6% av intäkterna i första kvartalet 2020. Ett år senare utgör sportbetting nu 15,2% av de totala intäkterna.

  BtoBet har etablerat en stark position i Latinamerika och Afrika. Under kvartalet utökade BtoBet sin globala marknadsnärvaro genom att erhålla licens i UK. UK är den största europeiska iGamingmarknaden och licensen utgör ett viktigt strategiskt steg i att expandera vår sportvertikal till nya marknader. Bara några dagar efter BtoBet fått licensen annonserade bolaget ett strategiskt partnerskap med den UK-baserade operatören Small Screen Casinos omfattande UK, Irland och Ghana. Avtalet bekräftar BtoBets förmåga att anpassa sin teknologi till behoven hos vilken operatör som helst.

  Pariplay stärkte också sin position i UK under kvartalet genom att gå live med Betfred, det största oberoende bettingvarumärket i UK.

  BtoBetS SPORTBOK NU INTEGRERAD
  Förvärvet av BtoBet och bolagets egenutvecklade sportbok har skapat ett erbjudande som omfattar huvuddelarna av B2B-värdekedjan inom iGaming och ger Aspire Global kontroll över hela värdekedjans IP. Vi har nyligen avslutat integrationen av BtoBets sportbok på Aspire Globals banbrytande teknikplattform. Detta, i kombination med Pariplays ledande spelerbjudande, ger Aspire Global viktiga konkurrensfördelar. Aspire Global är den drivande kraften för iGamingoperatörer och är redo att tävla om alla kontrakt, var som helst, när som helst.

  Utöver de enorma tillväxtmöjligheterna genom att gå in på nya reglerade marknader och vinna nya kunder, ser vi också betydande möjligheter att växa vår affär med befintliga partners. Vi har precis startat de första bettingrelaterade projekten där partnervarumärken kommer att förbättra sina erbjudanden genom att ersätta sin befintliga bettinglösning med BtoBets sportbok. Skiftet av partnervarumärken till BtoBets egenutvecklade plattform kommer att positivt påverka Aspire Globals intäkter och marginaler hela 2021.

  Vi är stolta över att addera Grupo Televisa, det största mediehuset i Mexiko, som partner genom vår lokala operatör/partner. Grupo Televisa, med ett marknadsvärde på över USD 7 miljarder, har nyligen migrerat till vår spelplattform och sportbok från sin tidigare leverantör. Vi hjälper också Grupo Televisa med nya kasinoflikar och bidrar med vår kunskap om regionen.

  FÖRBÄTTRINGAR AV KÄRNPLATTFORMEN
  Ett viktigt strategiskt område för Aspire Global är den kontinuerliga utvecklingen av vårt erbjudande och förbättringar av kärnplattformen. Aspire Engage – marknadens mest avancerade CRM-verktyg som vi nyligen lanserat – tillsammans med ytterligare betalningsmetoder och KYC-processer – har blivit mycket väl mottagna av marknaden. Den starka utvecklingen för vår Pay N Play-lösning, som vi lanserade i december 2020, har fortsatt också det här kvartalet. Dessa nya funktioner och förbättringar är viktiga bidrag till Aspire Globals robusta utveckling.

  STARK PRESTATION INOM B2C
  B2C-segmentets starka tillväxt fortsatte från fjärde kvartalet 2020. Som annonserades i mars 2021 har vi initierat en översyn av B2C-segmentets roll i koncernstrukturen. Vi är nöjda med tillväxten som B2C-segmentet rapporterat, men vi tror att en översyn kommer att hjälpa oss att bättre bedöma våra möjligheter att ytterligare accelerera vår tillväxt. En sådan förändring kan bidra till att förbättra Aspire Globals totala marginaler och EBITDA och potentiellt hjälpa oss att accelerera nya B2B-initiativ och gå in i nya marknader. Översynen pågår fortfarande och vi kommer att ge mer information om resultatet i vederbörlig ordning.

  FRAMTIDSUTSIKTER
  Aspire Global visar ständigt på sin förmåga att utföra sin tillväxtstrategi och skapa värde. Utöver den kontinuerliga förbättringen av erbjudandet, geografisk expansion och god organisk tillväxt, är vi förstås särskilt nöjda med resultatet av våra M&A-aktiviteter. Pariplay har fördubblat sina intäkter sedan första kvartalet 2020 och redovisar en EBITDA-marginal på nära 30%. BtoBet har också utvecklats positivt sedan förvärvet med intäktstillväxt på 51,0% jämfört med första kvartalet 2020 och rapporterar en lika hög EBITDA-marginal som Pariplay.

  Vi ser fantastiska tillväxtmöjligheter för Aspire Global. Med vår helhetserbjudande inom iGaming riktar vi oss till både nya kunder och breddar vår närvaro hos existerande partners. Vi har visat på vår förmåga att få tier 1-operatörer som kunder med namn som Rush Street Interactive (RSI), Betfair, William Hill och 888casino. Strategin att växa i reglerade marknader är bevisat effektiv och vi fortsätter vår strävan att licensiera vårt erbjudande i fler reglerade marknader och gå in på nya marknader.

  Vi är fortsatt trygga med vår förmåga att nå de finansiella målen för 2021 och entusiastiska över Aspire Globals framtida möjligheter.

  Tsachi Maimon

  VD

   

  FÖR MER INFORMATION KONTAKTA GÄRNA

  Tsachi Maimon, VD, tel +346-36452458, e-post investors@aspireglobal.com
  Motti Gil, CFO, tel +356-99240646, e-post investors@aspireglobal.com

   

  Aspire Global offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av kontaktpersonerna ovan klockan 08.00 den 5 maj 2021.

   

  WEBBSÄND PRESENTATION AV RAPPORTEN FÖR FÖRSTA KVARTALET

  VD Tsachi Maimon och CFO Motti Gil presenterar rapporten för första kvartalet 2021 den 5 maj kl 09.00 via länken https://tv.streamfabriken.com/aspire-global-q1-2021.

  Presentationsmaterialet kommer också att vara tillgängligt på Aspire Globals webbplats https://www.aspireglobal.com/investors/.

  Det går också att ringa in på något av följande nummer för att följa presentationen:

   

  Sverige:  0850558358
  UK: +443333009274
  USA: +18335268397

  Den fullständiga kvartalsrapporten finns tillgänglig på engelska via länken:  https://www.aspireglobal.com/wp-content/uploads/2021/05/Aspire-Global-Q121-report.pdf

   

  NÄSTA RAPPORT

  Rapporten för andra kvartalet offentliggörs den 19 augusti 2021 kl 08.00.

  Detta dokument är en översättning av det engelska originaldokumentet. Vid eventuell avvikelse mellan originaldokumentet och den svenska översättningen ska det engelska originalet ha företräde.

   

  OM Aspire Global

  Aspire Global är en ledande B2B-leverantör av iGaminglösningar och erbjuder allt företag behöver för att framgångsrikt driva ett iGamingvarumärke med kasino och sportspel. B2B-erbjudandet omfattar en robust teknisk plattform, egenutvecklade kasinospel, en egenutvecklad sportbok och en spelhubb. Plattformen kan nyttjas för sig eller i kombination med ett brett tjänsteutbud. Utöver B2B-erbjudandet driver Aspire Global också flera B2C-varumärken, däribland Karamba som är det bästa exemplet på styrkan i B2B-erbjudandet. Koncernen är verksam på 26 reglerade marknader i Europa, Amerika och Afrika, som exempelvis USA, UK, Danmark, Portugal, Spanien, Polen, Irland, Nigeria, Colombia och Mexiko. Koncernen har kontor i Malta, Israel, Bulgarien, Ukraina, Norra Makedonien, Indien, Italien och Gibraltar. Aspire Global är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under namnet ASPIRE. Certified Advisor: FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46-8-528 00 399. Besök gärna www.aspireglobal.com för mer information.