Contact Us  [recaptcha id:cap]

  DELÅRSRAPPORT FÖRSTA kvartalet 2022

  Back

  REKORDHÖGA INTÄKTER PÅ €46,3 MILJONER I FÖRSTA KVARTALET 2022

  FÖRSTA KVARTALET*

  • Intäkterna ökade 31,7% till €46,3 miljoner (35,2).
  • EBITDA ökade 18,7% till €8,2 miljoner (6,9).
  • EBITDA-marginalen uppgick till 17,8% (19,7%).
  • EBIT ökade 13,6% till €5,6 miljoner (4,9).
  • Resultat efter skatt ökade 4,7% till €4,8 miljoner (4,5).
  • Vinst per aktie uppgick till €0,10 (0,10).

  *B2C som avyttrad verksamhet i första kvartalet 2021 och baserad på royalties, netto, för första kvartalet 2022.

  VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALETS UTGÅNG

  • GLI-19-certifiering erhölls inför lansering av Aspire Globals breda erbjudande i USA och Kanada.
  • Hela erbjudandet licensierat i Nederländerna.
  • Nyckelavtal för plattform och levererade tjänster med BoyleSports för Nederländerna, med ITSP för Tyskland och med e-sportoperatören WIN Group.
  • Pariplay fick licens i Ontario och provisorisk licens i Michigan.
  • Pariplay tecknade avtal omfattande flera stater med den amerikanska operatören Golden Nugget och avtal om att leverera innehåll till Alberta Gaming.
  • Aspire Global fick licens i Danmark för sportbetting.

  UPPDATERING RÖRANDE NEOGAMES OFFENTLIGA UPPKÖPSERBJUDANDE

  Den 17 januari 2022 lämnade NeoGames ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Aspire Global om att överlåta alla sina aktier i bolaget till NeoGames. En erbjudandehandling offentliggjordes den 26 april 2022. Acceptperioden för erbjudandet började den 27 april 2022 och slutar den 25 maj 2022. Det förväntade likviddatumet är omkring den 14 juni 2022.

  NYCKELTAL                                        

  VD KOMMENTERAR

  ”ASPIRE GLOBAL HAR TYDLIGT ETABLERAT SIG SOM EN LEDANDE IGAMING-LEVERANTÖR PÅ REGLERADE MARKNADER”

  Vi har ett fortsatt starkt affärsmomentum och kvartalsresultatet visar återigen på styrkorna i vårt erbjudande och på kompetensen hos våra mycket motiverade medarbetare. Aspire Global har satt nya rekord i kvartalet med intäkter på €46,3 miljoner och EBITDA på €8,2 miljoner. Jag är särskilt stolt över de framsteg som vi har gjort under kvartalet i Nordamerika och på reglerade europeiska marknader då vi adderat tier 1-operatörer till kundlistan och fått fler certifieringar. Aspire Global har tydligt etablerat sig som en ledande iGaming-leverantör på reglerade marknader.

  Idag, efter avyttringen av B2C-segmentet i december 2021, är Aspire Global ett tydligt fokuserat B2B-företag. Det bör noteras att i siffrorna vi nu rapporterar redovisas B2C-segmentet som avyttrad verksamhet och som en B2B-partner. Siffrorna har också justerats proforma för jämförelseperioden enligt överenskomna kommersiella villkor. Vi hoppas att transparensen bidrar till att öka förståelsen för utvecklingen av vår B2B-verksamhet.

  STARK KOMBINATION MED NEOGAMES

  En viktig händelse under kvartalet är naturligtvis NeoGames erbjudande till Aspire Globals aktieägare. Hela Aspire Globals verksamhet kommer att bilda en ny iGaming-division inom NeoGames. Tillsammans kommer våra företag att skapa betydande långsiktiga värden genom synergier och genom att dra nytta av våra respektive styrkor och positionera verksamheterna för expansion på både nya och befintliga marknader. Vi ser fram emot att bli en del av NeoGames och jag är förväntansfull inför de lovande tillväxtmöjligheter som den nya starka företagskombinationen erbjuder.

  Med en intäktstillväxt på 31,7 % under kvartalet, drivet av ett starkt affärsmomentum, har vi ytterligare stärkt vår marknadsposition. Under kvartalet har Aspire Global gjort betydande framsteg på viktiga utpekade marknader genom att teckna partnerskapsavtal med tier 1-operatörer och gå in på nya reglerade marknader. Detta bekräftar att vår tillväxtstrategi är effektiv.

  Med totalt fem affärer tecknade för vår Core-plattform (PAM) under perioden har vi fått tydliga bevis på att nya tier 1-operatörer väljer Aspire Globals kompletta utbud av produkter som omfattar PAM, spel, sport och levererade tjänster. Vårt kompletta erbjudande är nu licensierat i Nederländerna och redan under första kvartalet tecknade vi tre avtal med tier 1-operatörer för deras nederländska introduktion. De två andra affärerna baserade på helhetslösningar avser den nyligen reglerade tyska marknaden och den övergripande .com-marknaden.

  REDO FÖR BRED NORDAMERIKANSK LANSERING

  Aspire Global har också gjort viktiga framsteg i Nordamerika genom att erhålla Gaming Labs Internationals certifieringsstandard, GLI, för vårt erbjudande. Detta gör det möjligt för oss att lansera vår plattform, sportbok och levererade tjänster i USA och i Kanada. Vi har nu en stark position för att etablera Aspire Global som en ledande iGaming-leverantör även i Nordamerika.

  Det är värt att nämna att Aspire Global redan är etablerat i Nordamerika genom Pariplay, den ledande spelhubben och innehållsleverantören, vars spel är licensierade i Michigan, New Jersey, West Virginia och Ontario. Pariplay har nyligen tecknat ett antal affärer i USA med operatörer eller distributörer som Rush Street Interactive (RSI), Golden Nugget Online Gaming, Inc., PlayUp Group, Amelco, BetMGM och GAN. Pariplay är live med BetMGM från och med mars 2022 och ser fram emot de möjligheter som de två parterna har identifierat.

  Pariplay kommer också tillsammans med NeoPollard Interactive LLC att erbjuda en mängd spelinnehåll på Play Alberta, den enda reglerade sajten i kanadensiska Alberta. Pariplay fick totalt 17 nya kunder under kvartalet, bland annat med operatörer på de viktiga marknaderna i Nordamerika och Latinamerika, vilket är ett imponerande framsteg. Pariplay rapporterade en intäktsökning på 39,0 % under kvartalet.

  BtoBet, vår leverantör av en egenutvecklad sportbok, gjorde också betydande framsteg under kvartalet genom att certifieras i Danmark och få GLI-certifiering för den nordamerikanska marknaden. Under kvartalet ökade BtoBets intäkter med 88,3 % och fem nya varumärken lanserades på BtoBets bettingplattform.

  SKYDDAR VÅRA ANSTÄLLDA I UKRAINA

  Med 118 anställda i Kiev i Ukraina har kriget kommit oss mycket nära. Våra ukrainska anställda har alla varit en del av vårt team under lång tid och vi har lyckligtvis kunnat garantera deras och deras familjers säkerhet. Under kvartalet valde vi att säga upp vårt kontrakt med National Russian Lotterys operatör Sports Lotteries LLC. Kontraktet tillkännagavs i oktober 2020 och uppsägningen har fått omedelbar verkan.

  NÄSTA STEG

  Aspire Global introducerades på Nasdaq First North Growth Market i juli 2017 och erbjudandet från NeoGames visar på det värde företaget har skapat under dessa fyra och ett halvt år. NeoGames bud på 111 kr per aktie innebär att Aspire Globals aktie har ökat med 270% sedan introduktionen på Nasdaq First North Growth Market. Erbjudandet från NeoGames, en teknikdriven leverantör av helhetslösningar inom iLottery, är ett naturligt steg för Aspire Global och en perfekt strategisk matchning.

  Aspire Global är idag tydligt positionerat som en ledande iGaming-leverantör på reglerade marknader. Som en del av NeoGames kommer Aspire Global att fortsätta att dra fördel av sina viktigaste styrkor. Förutom vårt avancerade teknologiska erbjudande och skickliga team är Aspire Globals främsta tillgång det långsiktiga engagemanget för våra partners. Överst på vår agenda står alltid våra partners framgång och vår förmåga att stödja dem i att förverkliga deras potential. Genom våra starka partnerskap med ledande operatörer och distributörer ska vi fortsätta att bygga värde långsiktigt.

  Tsachi Maimon

  VD

  FÖR MER INFORMATION KONTAKTA GÄRNA

  Tsachi Maimon, VD, tel +346-36452458, e-post investors@aspireglobal.com
  Motti Gil, CFO, tel +356-99240646, e-post investors@aspireglobal.com  

  Aspire Global offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av kontaktpersonerna ovan klockan 08.00 den 4 maj 2022.

  WEBBSÄND PRESENTATION AV RAPPORTEN FÖR FÖRSTA KVARTALET

  VD Tsachi Maimon och CFO Motti Gil presenterar rapporten för första kvartalet 2022 den 4 maj

  kl 09.00 via länken https://tv.streamfabriken.com/aspire-global-q1-2022 . Det går att ställa frågor via chatten under presentationen eller genom att ringa in på något av följande nummer:

  Sverige:  0856642704

  UK: +44 3333 009 266

  USA: +1 16467224957

  Presentationsmaterialet kommer också att vara tillgängligt på Aspire Globals webbplats https://www.aspireglobal.com/investors/ .

  Den fullständiga kvartalsrapporten finns tillgänglig på engelska via länken:  https://www.aspireglobal.com/wp-content/uploads/2022/05/Aspire-Global-Q12022-report.pdf  

  Detta dokument är en översättning av det engelska originaldokumentet. Vid eventuell avvikelse mellan originaldokumentet och den svenska översättningen ska det engelska originalet ha företräde.

  OM ASPIRE GLOBAL

  Aspire Global är en ledande B2B-leverantör av iGaminglösningar och erbjuder allt företag behöver för att framgångsrikt driva ett iGamingvarumärke med kasino och sportspel. B2B-erbjudandet omfattar en robust teknisk plattform, egenutvecklade kasinospel, en egenutvecklad sportbok och en spelhubb. Plattformen kan nyttjas för sig eller i kombination med ett brett tjänsteutbud. Koncernen är verksam på 31 reglerade marknader i Europa, Amerika och Afrika, som exempelvis USA, UK, Danmark, Portugal, Spanien, Polen, Irland, Nigeria, Colombia och Mexiko. Koncernen har kontor i Malta, Israel, Bulgarien, Ukraina, Norra Makedonien, Indien, Italien och Gibraltar. Aspire Global är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under namnet ASPIRE. Certified Advisor: FNCA Sweden AB, info@fnca.se , +46-8-528 00 399. Besök gärna www.aspireglobal.com  för mer information.