Contact Us  [recaptcha id:cap]

  DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2020

  Back

  FORTSATT STARK UTVECKLING OCH VIKTIGA KUNDKONTRAKT

   

  TREDJE KVARTALET

  • Intäkterna ökade med 20,7% till €40,1 miljoner (33,2).
  • EBITDA ökade med 25,7% till €6,6 miljoner (5,2).
  • EBITDA-marginalen uppgick till 16,4% (15,7%).
  • EBIT ökade med 15,5% till €4,9 miljoner (4,3).
  • Resultat efter skatt uppgick till €3,8 million (4,4).
  • Vinst per aktie, före och efter utspädning, uppgick till €0,08 (0,09).
  • Antalet nya spelare (FTD:s) ökade med 10,1% till 132 000 (119 900).

  NIO MÅNADER

  • Intäkterna ökade med 18,5% till €117,5 million (99,2).
  • EBITDA ökade med 8,5% to €18,8 million (17,4).
  • EBITDA-marginalen uppgick till 16,0% (17,5%).
  • EBIT minskade med 0,6% to €14,5 million (14,6).
  • Resultat efter skatt uppgick till €10,8 million (13,5).
  • Vinst per aktie, före och efter utspädning, uppgick till €0,22 (0,27).
  • Antalet nya spelare (FTD:s) ökade med 22,1% till 413 900 (339 000).

  VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALETS UTGÅNG

  • Intäkterna ökade 20,7% från tredje kvartalet 2019 till följd av stark utveckling i B2B-segmentet.
  • Intäkterna i B2B-segmentet ökade 32,9% från tredje kvartalet 2019.
  • Marknaderna återgick till mer normala nivåer under tredje kvartalet 2020 efter positiv påverkan från pandemin i andra kvartalet 2020.
  • I oktober ökade de totala intäkterna, inklusive BtoBet, till cirka €14,4 miljoner vilket är cirka 32% högre än den genomsnittliga månadsintäkten i fjärde kvartalet 2019.
  • Den ledande sportsboksleverantören BtoBet förvärvades.
  • Inom Aspire Core plattform tecknades ett nytt partnerskap för den europeiska marknaden.
  • Inom Aggregation and Games – Pariplay tecknades åtta nya kunder.
  • Insättningar och nya spelare i B2B-segmentet ökade med 36,5% respektive 19,6% från tredje kvartalet 2019.
  • Aspire Global höll en virtuell kapitalmarknadsdag den 18 september 2020.
  • Efter utgången av kvartalet tecknade BtoBet ett avtal med Betfair i Colombia

   

  VD KOMMENTERAR

  ”VI HAR SOM MÅL ATT BLI VÄRLDENS LEDANDE IGAMINGLEVERANTÖR”

  Aspire Global har nyligen passerat flera milstolpar och är starkare än någonsin. Med förvärvet av den ledande B2B-sportsboksleverantören BtoBet är vi positionerade för att tävla om alla kontrakt, var som helst och våra senaste kontrakt med tier 1-operatörer bekräftar styrkan i vårt erbjudande. Aspire Global hade ett fortsatt bra affärsmomentum under kvartalet med stark tillväxt och förbättrad EBITDA-marginal.

  Intäkterna ökade med 20,7% till €40,1 miljoner från tredje kvartalet 2019 med stark utveckling i B2B-segmentet. Intäkterna växte i B2B-segmentet med 32,9% från tredje kvartalet 2019 till följd av attraktiviteten i vårt konkurrenskraftiga iGamingerbjudande kombinerat med vårt gedigna marknadskunnande och expansion till marknader utanför Europa. Marknaderna återgick till mer normala nivåer under tredje kvartalet 2020 efter positiv påverkan från pandemin i andra kvartalet 2020.

   

  FÖRBÄTTRAD EBITDA-MARGINAL

  EBITDA ökade med 25,7% till €6,6 miljoner från tredje kvartalet 2019 och EBITDA-marginalen förbättrades. EBITDA-marginalen steg från 15,7% till 16,4% trots att andelen intäkter från beskattade och lokalt reglerade marknader ökat från 60% i tredje kvartalet 2019 till 71% i tredje kvartalet 2020. Den stabila marginalförbättringen visar på vår förmåga att växa i lokalt reglerade marknader med bibehållen god lönsamhet genom synergier och noggrann kontroll av effektivitet och utgifter.

   

  OÄNDLIGA TILLVÄXTMÖJLIGHETER

  Förvärvet av den ledande B2B-sportboksleverantören BtoBet är en betydande strategisk milstolpe för Aspire Global. Genom förvärvet kan vi inkludera BtoBets innovativa Neuron 3 sportplattform i vårt erbjudande. Det här är viktigt eftersom vi nu täcker alla huvuddelar av värdekedjan inom iGaming med våra egna produkter. Aspire Global kontrollerar nu hela värdekedjans IP och har full kontroll över utvecklingsplanen och introduktionen av nya funktioner också i sportboks-erbjudandet.

  Förvärvet var dessutom ett stort steg i utförandet av vår tillväxtstrategi. I ett slag har Aspire Global ökat sin marknadsnärvaro från två kontinenter, Europa och Nordamerika, till Latinamerika och Afrika. Koncernen verkar nu under 25 regleringar och i tolv av dessa har koncernen spellicenser. I tredje kvartalet 2020 hade vi 129 aktiva partners och genom att addera BtoBet har vi nu 150 aktiva partners. Det här är ett imponerande antal som ger oss en solid grund för fortsatt tillväxt och expansion. Vi ser oändliga möjligheter att växa med befintliga partners liksom att etablera Aspire Global som den främsta leverantören hos nya kunder.

   

  BETFAIR COLOMBIA NY PARTNER

  Jag är stolt över att se de senaste viktiga kunderna som vi adderat till vår lista med partners. Genom att vinna tier 1-operatörer får vi bevis på att vårt erbjudande är konkurrenskraftigt, kraftfullt och bäst-i-klassen. Sådana viktiga referenser öppnar för nya möjligheter på andra spelplaner. Bland våra nya partners kan vi nu räkna in Betfair i Colombia med vilka BtoBet, i oktober, tecknade ett avtal som omfattar sportboks- och iGamingplattformen. Betfair ingår i Flutterkoncernen som är en av världens ledande spelgiganter. Det är förstås lovande att se att en så aktad operatör som Betfair väljer BtoBets avancerade plattform för sitt sportspelserbjudande.

   

  VI HAR SIKTE PÅ NYA PARTNERAVTAL GLOBALT

  En väsentlig del av vår affärsstrategi är förvärv. Genom överenskommelsen med BtoBet har vi uppnått en viktig del av förvärvsstrategin. Aspire Global har en stark finansiell ställning vilket gör det möjligt för oss att överväga ytterligare M&A-aktiviteter. På kort sikt är emellertid vårt fokus på att integrera BtoBet och att tillsammans med Pariplay skapa ett enastående erbjudande, med målet att vinna nya spännande avtal över hela världen och att dra fördel av synergierna mellan koncernbolagen.

  Vår spelstudio och spelhubb Pariplay har också i det här kvartalet bevisat sina styrkor genom att intäkterna ökade 69,3% och EBITDA växte 73,0% från tredje kvartalet 2019. Pariplays ledande position på marknader som Schweiz och Portugal, tillsammans med sitt utomordentliga erbjudande, är viktiga konkurrensfördelar oavsett vilken iGamingoperatör vi talar med.

   

  REDO FÖR DEN TYSKA REGLERADE MARKNADEN

  I Europa står Tyskland näst i tur med att reglera och vi har arbetat fokuserat med att efterleva regleringarna och att anpassa oss till övergångsperioden som startade 15 oktober i år. Vårt primära mål att är att säkerställa att vi har tillträde till den tyska reglerade marknaden i juli 2021, till fördel för Aspire Global och våra partners.

   

  HÅLLBARHET EN VIKTIG PRIORITET

  Jag är glad över att välkomna Liesbeth Oost, vår nya hållbarhetschef, till koncernen. Det här är en strategisk rekrytering för att ytterligare l förstärka vårt hållbarhetsarbete och processer, speciellt när det gäller ansvarsfullt spelande.

   

  FRAMTIDSUTSIKTER

  Om vi inkluderar BtoBet i koncernens kvartalsresultat skulle Aspire Globals intäkter ha ökat med 26,1% till €41,9 miljoner från tredje kvartalet 2019. EBITDA skulle ha vuxit med 38,7% till €7,2 miljoner från tredje kvartalet 2019 med en EBITDA-marginal på 17,3%. Vi förväntar oss att BtoBet har en väsentlig positiv effekt på Aspire Globals EBITDA från och med 2021.

  Efter den positiva påverkan av pandemin i andra kvartalet 2020 har marknaderna återgått till mer normala nivåer under tredje kvartalet 2020. Till följd av förvärvet av BtoBet i kvartalet har vi beslutat oss för att offentliggöra intäktsutvecklingen för oktober då de totala intäkterna, inklusive BtoBet, uppgick till cirka €14,4 miljoner vilket är cirka 32% högre än den genomsnittliga månadsintäkten i fjärde kvartalet 2019.

  De senaste tolv månaderna har varit mycket speciella för Aspire Global. Vi har genomfört två strategiskt viktiga förvärv – Pariplay och BtoBet. I början av året anpassade vi oss snabbt till utbrottet av covid-19. Tillväxten har varit bra under året och Aspire Global är nu den drivande kraften för iGamingoperatörer och har som mål att bli världens ledande iGamingleverantör. Vi känner oss trygga med vår förmåga att nå våra finansiella mål för 2021 och entusiastiska inför Aspire Globals framtidsutsikter.

   

  Tsachi Maimon

  VD

   

  FÖR MER INFORMATION KONTAKTA GÄRNA

  Tsachi Maimon, VD, tel +346-36452458, e-post investors@aspireglobal.com
  Motti Gil, CFO, tel +356-99240646, e-post investors@aspireglobal.com

  Aspire Global offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av kontaktpersonerna ovan klockan 08.00 CEST den 5 november 2020.

   

  WEBBSÄND PRESENTATION AV RAPPORTEN FÖR TREDJE KVARTALET

  VD Tsachi Maimon och CFO Motti Gil presenterar rapporten för tredje kvartalet 2020 den 5 november kl 09.00 CEST hos Redeye.se. Det finns möjlighet för tittarna att ställa frågor efter presentationen.

  Den fullständiga kvartalsrapporten finns tillgänglig på engelska via länken: https://www.aspireglobal.com/wp-content/uploads/2020/11/Q320_20201104_23.15.pdf

  NÄSTA RAPPORT

  Bokslutskommunikén och rapporten för fjärde kvartalet offentliggörs den 18 februari 2021 kl 08.00.

  Detta dokument är en översättning av det engelska originaldokumentet. Vid eventuell avvikelse mellan originaldokumentet och den svenska översättningen ska det engelska originalet ha företräde.

  OM ASPIRE GLOBAL

  Aspire Global är en ledande B2B-leverantör av iGaminglösningar och erbjuder allt företag behöver för att framgångsrikt driva ett iGamingvarumärke med kasino och sportspel. B2B-erbjudandet omfattar en robust teknisk plattform, egenutvecklade kasinospel, en egenutvecklad sportbok och en spelhubb. Plattformen kan nyttjas för sig eller i kombination med ett brett tjänsteutbud. Utöver B2B-erbjudandet driver Aspire Global också flera B2C-varumärken, däribland Karamba som är det bästa exemplet på styrkan i B2B-erbjudandet. Koncernen är verksam på 25 reglerade marknader i Europa, Latinamerika och Afrika, som exempelvis USA, UK, Danmark, Portugal, Spanien, Polen, Irland, Nigeria, Colombia och Mexiko. Koncernen har kontor i Malta, Israel, Bulgarien, Ukraina, Norra Makedonien, Indien, Italien och Gibraltar. Aspire Global är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under namnet ASPIRE. Certified Advisor: FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46-8-528 00 399. Besök gärna www.aspireglobal.com för mer information.