Contact Us  [recaptcha id:cap]

  Inlösen Av Teckningsoptioner I Aspire Global

  Back

  Den 13 maj 2019 löstes 1 021 236 teckningsoptioner till en kurs om 0,50 EUR per aktie, baserat på 2007 års optionsprogram som omfattar vissa nyckelpersoner i bolaget.

  Den 13 maj, 2019 godkände styrelsen i Aspire Global att totalt 1 021 236 teckningsoptioner löstes in till en kurs om 0,0025 GBP per aktie utifrån ett incitamentsprogram från 2007. Optionerna löstes framförallt in av ledningsgruppen, bland annat VD och CFO. Aktiekapitalet i Aspire Global ökade därmed med 2 553,09 GBP (cirka 2 944,4 EUR) till 115 824,64 GBP (cirka 144 858,02 EUR) och det totala antalet aktier uppgår till 46 329 856.

  Aspire Globals optionsprogram från 2007 med förfallodatum den 28 februari 2027 omfattar vissa nyckelpersoner i bolaget, framförallt i ledningsgruppen, och ger dessa rätt att teckna sammanlagt 2 582 000 aktier i Aspire Global till en kurs av 0,5 EUR per aktie. Fram tills idag har 2 233 126 av dessa teckningsoptioner nyttjats och 319 538 återstår.

   

  för mer information, vänligen kontakta:
  Tsachi Maimon, VD, Tel: +356-79777898 eller e-mail: tsachi@aspireglobal.com
  Motti Gil, CFO, Tel: +972-73 372 3154 eller e-mail: mottigi@aspireglobal.com

  om denna information
  Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av kontaktpersonerna ovan, klockan 15:15 (CEST) den 14 maj, 2019.

  Detta dokument är en översättning av det engelska originaldokumentet. Vid eventuell avvikelse mellan originaldokumentet och den svenska översättningen ska det engelska originalet ha företräde.

  OM Aspire Global
  Sedan starten 2005 erbjuder Aspire Global operatörer och white labels en fullservicelösning för lansering och drift av onlinekasino, sportsbetting och bingo. Den kraftfulla, marknadsledande plattformen innefattar ett komplett utbud av tjänster såsom betalningslösningar, riskhantering, regelefterlevnad, ett flerspråkigt CRM-verktyg, kundsupport, VIP-hantering och optimering av spelarvärde. Aspire Global har spellicenser på ett flertal reglerade marknader såsom Danmark, Sverige, Storbritannien och Malta. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North premier Growth Market (ASPIRE). Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46-8-528 00 399. För mer information, se www.aspireglobal.com