Contact Us  [recaptcha id:cap]

  DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2018

  Back

  ETT PRODUKTIVT FÖRSTA KVARTAL BANAR VÄGEN FÖR ETT FRAMGÅNGSRIKT ÅR

  FÖRSTA KVARTALET (JAN-MARS 2018)
  • Intäkterna ökade med 14 % till €18,4 miljoner (16,1)
  • B2B-intäkterna ökade med 24 % till €9,7 miljoner (7,8)
  • EBITDA ökade med 6% till €2,8 miljoner (2.6)
  • EBITDA-marginalen uppgick till 15 % (16 %)
  • EBIT uppgick till €2,4 miljoner (2,4)
  • Resultat efter skatt från fortsatt verksamhet uppgick till €2,2 miljoner (2,5)
  • Resultat efter skatt per aktie från fortsatt verksamhet uppgick till €0,04 (0,06)
  • Antal nya spelare (FTDs) ökade med 28 % till 69,2 tusen (53,9)

  VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER DET FÖRSTA KVARTALET
  • Den 18 januari, 2018 breddade Aspire Global spelportföljen genom iSoftBets spel-hub med tillgång till dussintals speltillverkare vars licens spänner över flertalet jurisdiktioner.
  • Den 29 januari, 2018 lanserade Aspire Global Sportsbook genom den egna operatören Karamba med siktet inställt på att bli den första leverantören av en heltäckande plattformslösning till sportoperatörer. Sportsbook är ett attraktivt tillskott till B2B-erbjudandet, helt i linje med bolagets långsiktiga tillväxtstrategi.
  • Den 26 februari, 2018, lanserades Goliath Casino från Aspire Global’s iGaming-plattform. Goliath Casino blir en av de första partner-operatörerna att lansera Sportsbook.
  • Den 5 mars, 2018 tilldelades Cofina Media en spellicens för lansering av Sportsbook i Portugal. Aspire Globals plattform blev tekniskt och juridiskt certifierad i god tid före lanseringen.
  • Den 3 april, 2018 emitterade Aspire Global ett seniort säkerställt obligationslån om €27,5 miljoner under en total ram om €80 miljoner i M&A-syfte. Bolaget har ansökt om en notering av obligationerna på Nasdaq Stockholm.
  • Inför årsstämman föreslog bolagets styrelse den 8 maj, 2018 nyval av Aharon Aran respektive omval av Carl Klingberg, Fredrik Burvall, Tsachi Maimon och Barak Matalon för tiden fram till och med nästa årsstämma. Nuvarande styrelseledamoten Pinhas Zahavi står ej till förfogande för omval.
  • Den 17 april, 2018 ingick Aspire Global avtal om plattformstjänster till medieförlaget Aller Media Danmark, ett bolag i Aller-koncernen med ledande ställning i Norden. Aller Media Danmark kommer att lansera en iGaming-portal under andra kvartalet.
  • Den 1 maj, 2018 förlängdes Aspire Globals danska spellicens till år 2023.

  EN KOMMENTAR FRÅN BOLAGETS VD

  Det är glädjande att få presentera ytterligare ett positivt kvartal med fortsatt stark organisk tillväxt och EBITDA-utveckling jämfört med föregående år. 2018 inleddes med lanseringen av Sportsbook, en betydelsefull händelse i den meningen att bolaget tog steget till den enskilt största spelkategorin inom iGaming och därmed blev den första leverantören av en heltäckande plattformslösning för kasino- och sportoperatörer. Den inledande responsen har överträffat våra förväntningar och vi ser fram emot den verkliga prövningen i samband med fotbolls-VM om en dryg månad. I väntan på detta undersöker vi ett antal förvärvsmöjligheter samt ökar fokus på Karamba.

  Efter en säsongsmässigt lugnare start på året, i kontrast till det starkare årsslutet, vände volymerna uppåt igen i en positiv trend som höll i sig in i det andra kvartalet. Vi känner oss trygga i att uppnå stark tillväxt på årsbasis, i nivå med tidigare år.

  RENODLAD PORTFÖLJ
  Det senaste året har vi utökat kundbasen med ett antal konton som redan genererar väsentliga bidrag till bolagets omsättning. Vi blir allt bättre på att tidigt bedöma potentialen hos nya varumärken, både på idéstadiet och i uppstartsfasen baserat på olika indikatorer. Vi avser också att fokusera mer på större varumärken än tidigare. Mot bakgrund av detta valde vi att renodla något i kundportföljen samband med den senaste teknologi-implementeringen, då de större varumärkena uppgraderades till den nya standarden, medan ett antal mindre operatörer med ihållande låg aktivitet stängdes ner, med en överlag starkare kundbas som följd.

  NYA SPELKATEGORIER PÅ PLATTFORMEN
  Lanseringen av Sportsbook i januari var en betydelsefull händelse för bolaget och den inledande responsen har överträffat våra förväntningar. Sportsbook kommer att finnas tillgänglig hos tre operatörer lagom till fotbolls-VM i juni. Lanseringen av sportspel möjliggör helt nya samarbeten samtidigt som det egna varumärket Karamba attraherar en helt ny målgrupp än tidigare. Vi investerade betydligt i olika marknadsföringskampanjer i samband med lanseringen under första kvartalet och vi kommer att fortsätta med detta framöver, med väntad positiv effekt under de kommande kvartalen. Vi fortsätter också att bredda vårt erbjudande på andra sätt; dels genom lanseringen av ytterligare en spelkategori som riktar sig till en ny målgrupp, dels genom att satsa mer på egen spelutveckling. Vi ser ett stort intresse för våra egna spel från både spelare, partners och externa operatörer, där den senare utgör en växande målgrupp. Vi har inte framhållit den egna spelutvecklingen tidigare, men det är en styrka som vi avser att utveckla framöver mot bakgrund av att det är ett lönsamt och framgångsrikt affärsområde som låter oss kontrollera fler delar av värdekedjan.

  STARKT FOKUS PÅ REGLERADE MARKNADER
  Vi ser fram emot lanseringen tillsammans med danska Aller Media, en del av Aller-koncernen som är Nordens ledande medieförlag med stark digital närvaro och utgivning av bland annat veckotidningar och magasin. Det är precis den typ av samarbeten som vi strävar efter på reglerade marknader framöver. Vi har sett den tydliga effekten i samarbetet med Cofina Media i Portugal och vi hoppas upprepa framgången med Aller Media Danmark som blir ett av de första mediabolagen i Norden att addera ett iGaming-erbjudande till sin verksamhet. Aspire Global har varit verksamt i Danmark under sex år, inom ramen för en dansk spellicens vilken nyligen förlängdes till 2023. Vi avser också att ansöka om en svensk spellicens lagom till omregleringen av den svenska spelmarknaden, vilken väntas ske i början 2019 enligt ett nytt lagförslag i april.

  FOKUS FRAMÖVER
  Det andra kvartalet har inletts med positivt momentum och intäkterna i april översteg motsvarande månad föregående år med 60 % och var 33 % högre än genomsnittet under årets första tre månader. Vi följer utvecklingen för Sportsbook i samband med inledningen av fotbolls-VM i juni och Q2 blir det första fullständiga kvartalet med sportspelsintäkter, vilka redan i april stod för närmare tio procent av omsättningen i B2C-segmentet. Vi ser också fram emot effekterna av vårt senaste B2C-initiativ där ett nytt team med särskilt fokus på vårt egna varumärke Karamba och sportsspelserbjudandet ska få bättre möjligheter att realisera dess fulla potential. Vidare möjliggör det emitterade obligationslånet närmare undersökningar av potentiella förvärvsobjekt. Sist, men inte minst, förbereder vi oss inför omregleringen av den svenska spelmarknaden, både vad gäller plattformscertifiering och möjliga partnerskap, där vi ser stor tillväxtpotential i samarbeten med framförallt mediebolag.

  Tsachi Maimon, VD, Aspire Global

  FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
  Tsachi Maimon, vd, tel: +356-79777898 eller e-mail: tsachi@aspireglobal.com
  Motti Gil, CFO, tel: +972-73 372 3154 eller e-mail: mottigi@aspireglobal.com

  OM DENNA INFORMATION
  Aspire Global offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR) och Lagen om värdepappersmarknaden (”Lvpm”). Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av kontaktpersonen ovan, klockan 08.15 (CET) den 8 maj, 2018.

  TELEFONKONFERENS
  Idag, den 8 maj, 2018 klockan 10:00 (CET), presenteras delårsrapporten av bolagets vd, Tsachi Maimon, och CFO, Motti Gil, vid en audiocast med efterföljande frågestund (på engelska). Presentationen och den efterföljande frågestunden nås via följande länk: https://financialhearings.com/event/10775 eller genom att ringa något av telefonnumren nedan. Delårsrapporten i sin helhet samt presentationsmaterialet finns att tillgå på bolagets hemsida, https://www.aspireglobal.com/investors/#the-press-releases .

  Sweden: +46 8 566 193 53
  UK: +44 20 3008 9804
  US: +1 855 831 5945

  OM ASPIRE GLOBAL
  Sedan starten 2005 erbjuder Aspire Global operatörer och white labels en fullservicelösning för lansering och drift av onlinekasino och sportsbetting. Den kraftfulla, marknadsledande plattformen innefattar ett komplett utbud av tjänster såsom betalningslösningar, riskhantering, regelefterlevnad, ett flerspråkigt CRM-verktyg, kundsupport, VIP-hantering och optimering av spelarvärde. Aspire Global har spellicenser på ett flertal reglerade marknader såsom Storbritannien, Danmark, Belgien, Italien och Malta. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North premier Growth Market (ASPIRE). Certified Adviser är FNCA AB, Sverige. För mer information, se www.aspireglobal.com.

  ____________________________

  Ladda ner pdf-version