Contact Us  [recaptcha id:cap]

  Kommuniké Från Årsstämma 2019 I Aspire Global Plc

  Back

  Vid årsstämma i Aspire Global Plc den 14 maj 2019, fastställdes koncernresultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2018 och ansvarsfrihet för styrelse och VD beviljades. Nuvarande styrelseledamöter Carl Klingberg (ordförande), Fredrik Burvall, Aharon Aran, Tsachi (Isaac) Maimon (VD) och Barak Matalon omvaldes fram till nästkommande årsstämma och Carl Klingberg omvaldes till ordförande. Vid årsstämman företräddes 46,5 % av rösterna i bolaget.

  Röstlängd
  Vid Aspire Globals årsstämma 2019 företräddes, personligen eller genom fullmakt, totalt 21 544 603 aktier och 46.5 % av rösterna i bolaget.

  Koncernresultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet
  Årsstämman fastställde koncernresultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2018 samt beviljade ansvarsfrihet för styrelse och VD.

  Utdelning
  Årsstämman beslutade, i linje med koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2018 samt förslaget i årsredovisningen, att en utdelning på 1,27 SEK per aktie, ska betalas ut för räkenskapsåret 2018, med avstämningsdag den 16 maj 2019. Likviden för utdelningen kommer att överföras till Euroclear via Malta Stock Exchange (Aspire Global har sitt säte i Malta) och banker.  Därför förväntas utbetalning ske cirka två veckor efter avstämningsdagen.

  Styrelsen – ledamöter och ersättning
  Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att styrelsen även fortsättningsvis ska utgöras av fem (5) ledamöter. Nuvarande styrelseledamöter Carl Klingberg (ordförande), Fredrik Burvall, Aharon Aran, Tsachi (Isaac) Maimon (VD) och Barak Matalon omvaldes till sina respektive poster för tiden fram till nästkommande årsstämma. Carl Klingberg omvaldes till styrelseordförande.

  Årsstämman beslutade vidare, enligt styrelsens förslag och i nivå med föregående år, om ett arvode uppgående till maximalt 300 000 EUR, ska fördelas mellan styrelsens ledamöter som ersättning för de arbete som ledamöterna kommer att utföra såväl inom som utanför det ordinarie styrelsearbetet. Arvodet omfattar inte den ersättning som Tsachi (Isaac) Maimon erhåller för sin tjänst som CEO för bolaget, vilken maximalt får uppgå till 550 000 EUR per år (fast/rörlig lön samt övrig ersättning), vilket är i nivå med föregående år.

  Revisor – val och ersättning
  Årsstämman beslutade, enligt styrelsen förslag, om omval av BDO som revisor för tiden fram till nästkommande årsstämma, och att arvode utgår enligt godkänd räkning.

  För mer information, vänligen kontakta:
  Tsachi Maimon, CEO, Tel: +356-79777898 eller email: tsachi@aspireglobal.com
  Motti Gil, CFO, Tel: +972-73 372 3154 eller email: mottigi@aspireglobal.com

  Om denna Information
  Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av kontaktpersonerna ovan, klockan 00:40 (CEST) den 15 maj, 2019.

  Detta dokument är en översättning av det engelska originaldokumentet. Vid eventuell avvikelse mellan originaldokumentet och den svenska översättningen ska det engelska originalet ha företräde.

   Om Aspire Global
  Sedan starten 2005 erbjuder Aspire Global operatörer och white labels en fullservicelösning för lansering och drift av onlinekasino, sportsbetting och bingo. Den kraftfulla, marknadsledande plattformen innefattar ett komplett utbud av tjänster såsom betalningslösningar, riskhantering, regelefterlevnad, ett flerspråkigt CRM-verktyg, kundsupport, VIP-hantering och optimering av spelarvärde. Aspire Global har spellicenser på ett flertal reglerade marknader såsom Danmark, Sverige, Storbritannien och Malta. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North premier Growth Market (ASPIRE). Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46-8-528 00 399. För mer information, se www.aspireglobal.com.