Contact Us  [recaptcha id:cap]

  KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 2021 I ASPIRE GLOBAL PLC

  Back

  Vid årsstämma i Aspire Global Plc idag, den 6 maj 2021, fastställdes koncernresultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret 2020 och styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet. Nuvarande styrelseledamöter och styrelseordförande omvaldes fram till slutet av nästa årsstämma.

  PLATS FÖR ÅRSSTÄMMAN OCH RÖSTLÄNGD

  Aspire Globals årsstämma 2021 ägde rum på bolagets huvudkontor på Malta. På grund av den pågående pandemin deltog aktieägare på distans medan formell närvaro och omröstning skedde via fullmakt. Närvarande aktieägare företrädde ett sammantaget innehav om 7 550 018 aktier, vilket utgjorde 16,25% av det utestående aktiekapitalet och rösterna i Bolaget. Deltagande styrelseledamöter närvarade också på distans.

  KONCERNRESULTAT- OCH BALANSRÄKNING SAMT ANSVARSFRIHET

  Årsstämman fastställde koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2020 samt beviljade ansvarsfrihet för styrelse och VD.

  UTDELNING

  Årsstämman beslutade, i linje med den fastställda koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2020 samt förslaget i årsredovisningen, att någon utdelning för räkenskapsåret 2020 inte ska utgå.

  STYRELSEN – LEDAMÖTER OCH ERSÄTTNING

  Årsstämman beslutade att styrelsen ska utgöras av fyra ledamöter. Nuvarande styrelseledamöter Carl Klingberg (ordförande), Fredrik Burvall, Aharon Aran och Barak Matalon omvaldes fram till slutet av nästa årsstämma. Carl Klingberg omvaldes till styrelseordförande.

  Årsstämman beslutade vidare om arvode till styrelsen och verkställande direktören vilka är oförändrade från föregående år: det sammanlagda beloppet för ett år som ska betalas till styrelseledamöterna för utförandet av uppdraget får inte överstiga €300 000 medan det sammanlagda bruttobeloppet för ett år som ska betalas till Tsachi (Isaac) Maimon för hans uppgifter som VD för Bolaget inte får överstiga €600 000 (grundlön och rörlig ersättning).

  REVISOR – VAL OCH ERSÄTTNING

  Årsstämman beslutade om omval av BDO som revisor för tiden fram till slutet av nästa årsstämma och att arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

  FÖRSTA OCH ANDRA EXTRAORDINÄRA BESLUTSPUNKTERNA TILLBAKADRAGNA

  Den första extraordinära beslutspunkten (punkt 16) Godkännande av två nya aktieoptionsprogram om högst 700 000 stamaktier motsvarande cirka 1,51 % av Bolagets utestående aktier och den andra extraordinära beslutspunkten (punkt 17) Godkännande av förlängning av utgångsdatum för villkoren gällande aktieoptionsprogram 2017–2022 för anställda och styrelseledamöter, drogs tillbaka i sin helhet. Styrelsen noterade att den, på grund av den låga andelen aktier som var representerade vid årsstämman till följd av tekniska fel från tredje part, anser det klokt att de två förslagen i punkterna 16 och 17 beslutas av ett mer representativt antal aktier på grund av deras stora betydelse för företaget. Styrelsen förbehåller sig rätten att föreslå samma eller förändrade förslag för behandling och beslut av aktieägarna vid en annan bolagsstämma vid ett senare tillfälle. Årsstämman beslutade enhälligt att godkänna dagordningen i dess ändrade lydelse.

  FÖR MER INFORMATION KONTAKTA GÄRNA:

  Tsachi Maimon, VD, Tel: +346-3645 2458, e-mail: investors@aspireglobal.com
  Motti Gil, CFO, Tel: +356-9924 0646, e-mail: investors@aspireglobal.com

  Detta dokument är en översättning av det engelska originaldokumentet. Vid eventuell avvikelse mellan originaldokumentet och den svenska översättningen ska det engelska originalet ha företräde.

  OM ASPIRE GLOBAL

  Aspire Global är en ledande B2B-leverantör av iGaminglösningar och erbjuder allt företag behöver för att framgångsrikt driva ett iGamingvarumärke med kasino och sportspel. B2B-erbjudandet omfattar en robust teknisk plattform, egenutvecklade kasinospel, en egenutvecklad sportbok och en spelhubb. Plattformen kan nyttjas för sig eller i kombination med ett brett tjänsteutbud. Utöver B2B-erbjudandet driver Aspire Global också flera B2C-varumärken, däribland Karamba som är det bästa exemplet på styrkan i B2B-erbjudandet. Koncernen är verksam på 26 reglerade marknader i Europa, Amerika och Afrika, som exempelvis USA, UK, Danmark, Portugal, Spanien, Irland, Nigeria, Colombia och Mexiko. Koncernen har kontor i Malta, Israel, Bulgarien, Ukraina, Norra Makedonien, Indien, Italien och Gibraltar. Aspire Global är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under namnet ASPIRE. Certified Advisor: FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46-8-528 00 399. Besök gärna www.aspireglobal.com för mer information.

  Download PDF version