Contact Us







Largest Shareholders

STÖRSTA ÄGARE

 

Per den 30 september 2020

 

 

Antal aktier

 

 

Andel av röster och kapital

 

Matalon Barak 12,048,000 25.94%
Zahavi Pinhas 7,550,000 16.26%
Azur Elyahu 7,500,000 16.15%
Aran Aharon 3,000,000 6.46%
BNY MELLON NA 1,481,640 3.19%
Avanza Pension 1,462,922 3.15%
Pakarinen, Janne Heikki Petteri 1,049,811 2.26%
Maimon Isaac 800,000 1.72%
Nordent Pension 740,721 1.59%
Zeroman OY 506,666 1.09%
Swedbank Robur Microcap 497,503 1.07%
Nordea Bank AB(PUBL) 416,889 0.90%
Ålandsbanken i ägares ställe 338,012 0.73%
SEB AB, Luxembourg Branch, W8IMY 327,191 0.70%
Fondita Nordic small Cap Investment 307,094 0.66%
Nordea Livförsäkring Sverige AB 220,933 0.48%
CBLDN- OP Custody LTD CLT 206,667 0.45%
BNY Mellon SA/NV, W8IMY 157,094 0.34%
Mandatum Life Insurance Company, Limited 151,500 0.33%
LGT Bank Ltd, W8IMY 150,000 0.32%
 

Totalt, 20 största aktieägarna

 

 

38,912,643

 

 

83.79%

 

Övriga 3 723 aktieägare 7,527,634 16.21%
 

Totalt

 

 

46,440,277

 

 

100%

 

 

TYP AV ÄGANDE

 

Per den 30 september 2020

 

 

Antal aktieägare

 

 

Antal aktier

 

 

Andel av rösterna

 

Privatpersoner 3,619 38,002,671 82%
Juridiska personer 124 8,437,606 18%
 

Totalt

 

 

3,743

 

 

46,440,277

 

 

100%

 

Varav baserade i Sverige 3,115 7,368,718 16%

 

FÖRDELNING AV ÄGANDE

 

Per den 30 september 2020

 

 

Antal aktieägare

 

 

Antal aktier

 

 

Andel av rösterna

 

1–1000 2,706 762,881 1.6%
1,001–5,000 738 1,783,851 3.8%
5,001–25,000 222 2,390,214 5.1%
25,001–50,000 42 1,497,081 3.2%
50,001–100,000 13 847,931 1.8%
100,001–500,000 12 3,018,559 6.5%
500,001–1,000,000 3 2,047,387 4.4%
>1,000,001 7 34,092,373 73.4%
 

 

 

3,743

 

 

46,440,277

 

 

100%