Contact UsLargest Shareholders

STÖRSTA ÄGARE

 

Per den 30 juni 2020

 

 

Antal aktier

 

 

Andel av röster och kapital

 

Matalon Barak 12,048,000 25.95%
Zahavi Pini 7,620,000 16.41%
Azur Eli 7,500,000 16.15%
Aran Aharon 3,000,000 6.46%
BNY MELLON NA 1,465,259 3.16%
Avanza Pension 1,404,181 3.02%
Pakarinen, Janne Heikki Petteri 1,049,811 2.26%
Maimon Isaac 800,000 1.72%
Nordnet Pension 661,774 1.43%
Fondita Nordic small Cap Investment 630,000 1.36%
Swedbank Robur Microcap 551,907 1.19%
Zeroman OY 506,666 1.09%
Nordea Bank AB(PUBL) 408,945 0.88%
Ålandsbanken i ägares ställe 338,012 0.73%
SEB AB, Luxembourg Branch, W8IMY 322,191 0.69%
Nordea Livförsäkring Sverige AB 224,612 0.48%
CBLDN- OP Custody LTD CLT 208,310 0.45%
LGT Bank LTD, W8IMY 190,000 0.41%
Saxo Bank A/S Client Assets 166,932 0.36%
Mandatum Life Insurance Company, Limited 151,500 0.33%
 

Totalt, 20 största aktieägarna

 

 

39,248,100

 

 

84.53%

 

Övriga 3 163 aktieägare 7,186,177 15.47%
 

Totalt

 

 

46,434,277

 

 

100%

 

 

TYP AV ÄGANDE

 

Per den 30 juni 2020

 

 

Antal aktieägare

 

 

Antal aktier

 

 

Andel av rösterna

 

Privatpersoner 3,057 37,763,786 81%
Juridiska personer 126 8,670,461 19%
 

Totalt

 

 

3,183

 

 

46,434,277

 

 

100%

 

Varav baserade i Sverige 2,548 6,878,068 15%

 

FÖRDELNING AV ÄGANDE

 

Per den 30 juni 2020

 

 

Antal aktieägare

 

 

Antal aktier

 

 

Andel av rösterna

 

1–1000 2,193 658,650 1.42%
1,001–5,000 691 1,681,177 3.62%
5,001–25,000 231 2,560,205 5.51%
25,001–50,000 31 1,086,641 2.34%
50,001–100,000 15 952,922 2.05%
100,001–500,000 10 2,257,084 4.86%
500,001–1,000,000 5 3,150,347 6.78%
>1,000,001 7 34,087,251 73.41%
 

 

 

3,183

 

 

46,434,277

 

 

100%