Contact Us  [recaptcha id:cap]

  Mindre korrigeringar i två pressmeddelanden avseende årsredovisning för 2017 och kallelse till årsstämma 2018

  Back

  Aspire Global har idag på bolagets hemsida gjort mindre korrigeringar i två pressmeddelanden från gårdagen, den 9 april, 2018. Rättelserna gäller dels valutan i den svenska versionen av pressmeddelande som offentliggjordes med anledning av den nypublicerade årsredovisningen, dels kallelsen till årsstämman där en rättelse gjorts i både den svenska och engelska versionen avseende avstämningsdag för rätt till erhållande av utdelning.

  I den svenska versionen av pressmeddelandet ”Aspire Globals årsredovisning för 2017” har en rättelse gjorts avseende den angivna valutan för 2017 års omsättning och resultat, vilken ska vara Euro stället för SEK i citatet från bolagets vd. Den korrekta meningen är ”Omsättningen ökade med 18 procent till €71,9 miljoner (61,0) och EBITDA ökade med 25% till €14,3 miljoner (11,4).”

  Rättelsen i ”Kallelse till årsstämma i Aspire Global plc” avser avstämningsdag för rätt till erhållande av utdelning (punkt 10), som rätteligen föreslås vara den 11 maj 2018 (inte den 4 maj 2018).

  De korrekta pressmeddelandena återfinns via följande länk https://www.aspireglobal.com/investors/#the-press-releases.

   

  För mer information, vänligen kontakta:
  Tsachi Maimon, VD, Tel: +356 – 79777898 eller e-mail: tsachi@aspireglobal.com
  Motti Gil, CFO, Tel: +972 – 73 372 3154 eller e-mail: mottigi@aspireglobal.com 

  Om denna information
  Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan 14:00 (CET) den 10 april, 2018.

  Om Aspire Global
  Aspire Global erbjuder sedan 2005 operatörer och white labels en fullservicelösning för lansering och drift av onlinekasino och sportsbetting. Den kraftfulla, marknadsledande plattformen innefattar ett komplett utbud av tjänster såsom betalningslösningar, riskhantering, regelefterlevnad, ett flerspråkigt CRM-verktyg, kundsupport, VIP-hantering och optimering av spelarvärde. Aspire Global har spellicenser på ett flertal reglerade marknader såsom Storbritannien, Danmark, Belgien, Italien and Malta. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North premier Growth Market (ASPIRE). Certified Adviser är FNCA AB, Sverige. Läs mer på Aspireglobal.com