Contact UsUppgifter om insynspersoners transaktioner

Uppgifter om insynspersoners transaktioner

Bolaget Aspire Global Plc har sitt säte på Malta och är noterat på Nasdaq First North Premier i Sverige. Enligt artikel 19 i EU-förordningen om marknadsmissbruk (596/2014, MAR) ska personer i ledande ställning, liksom deras närstående, informera det aktuella bolaget samt Malta Financial Services Authority (“MFSA”) om varje transaktion som sker för egen räkning med bolagets aktier eller andra motsvarande finansiella instrument. Flaggning till det berörda bolaget och till MFSA ska ske senast den tredje handelsdagen efter transaktionen och ska offentliggöras på bolagets hemsida (se nedan) liksom på MFSAs hemsida https://www.mfsa.com.mt/pages/pdmr.aspx.

 

 

Namn
Position/titel
Närstående
Transaktionsdatum
Instrument
Karaktär
Handelsplats
Valuta
Pris
Volym
Quincy RavenManaging Director - USNej09/30/2021Stamaktier (MT0001530105)Köp av aktierNasdaq First North PremierUSD8,9170
Quincy RavenManaging Director - USNej09/29/2021Stamaktier (MT0001530105)Köp av aktierNasdaq First North PremierUSD8,94 803
Quincy RavenManaging Director - USNej09/28/2021Stamaktier (MT0001530105)Köp av aktierNasdaq First North PremierUSD8,95 027
Fredrik BurvallStyrelseledamotNej04/12/2020Stamaktier (MT0001530105)Avyttring av aktierNasdaq First North PremierSEK40,5374
Fredrik BurvallStyrelseledamotNej04/12/2020Stamaktier (MT0001530105)Avyttring av aktierNasdaq First North PremierSEK40,2750
Fredrik BurvallStyrelseledamotNej03/12/2020Stamaktier (MT0001530105)Lösen av optioner och utfärdande av aktierUtanför handelsplatsSEK2415 000
Fredrik BurvallStyrelseledamotNej02/12/2020Stamaktier (MT0001530105)Avyttring av aktierNasdaq First North PremierSEK40,3787
Fredrik BurvallStyrelseledamotNej01/12/2020Stamaktier (MT0001530105)Avyttring av aktierNasdaq First North PremierSEK40,3870
Fredrik BurvallStyrelseledamotNej01/12/2020Stamaktier (MT0001530105)Avyttring av aktierNasdaq First North PremierSEK40,72 201
Joel MomiglianoVP PPC & Media (PDMR)Nej13/05/2019Stamaktier (MT0001530105)Avyttring av aktierNasdaq First North PremierSEK49,017 332
Isaac MaimonBoard Member & CEO (PDMR)Nej13/05/2019Stamaktier (MT0001530105)Lösen av optioner och utfärdande av aktierUtanför handelsplatsEUR0,50800 000
Motti GilCFO (PDMR)Nej13/05/2019Stamaktier (MT0001530105)Lösen av optioner och utfärdande av aktierUtanför handelsplatsEUR0,5066 664
Yosef Yitzchak KwartDirector of Finance (PDMR)Nej13/05/2019Stamaktier (MT0001530105)Lösen av optioner och utfärdande av aktierUtanför handelsplatsEUR0,5015 164
Arnaud Maximilien SerourVP Operations (PDMR)Nej13/05/2019Stamaktier (MT0001530105)Lösen av optioner och utfärdande av aktierUtanför handelsplatsEUR0,5022 076
Job SpieroVP Sales (PDMR)Nej13/05/2019Stamaktier (MT0001530105)Lösen av optioner och utfärdande av aktierUtanför handelsplatsEUR0,5093 332
Joel MomiglianoVP PPC & Media (PDMR)Nej13/05/2019Stamaktier (MT0001530105)Lösen av optioner och utfärdande av aktierUtanför handelsplatsEUR0,5017 332
Joel MomiglianoVP PPC & Media (PDMR)Nej14/01/2019Stamaktier (MT0001530105)Lösen av optioner och utfärdande av aktierUtanför handelsplatsEUR0,5017 332
Galit Shani-MichelVP Product & Technologies (PDMR)Nej04/12/2018Stamaktier (MT0001530105)Lösen av optioner och utfärdande av aktierUtanför handelsplatsEUR0,5013 332
Galit Shani-MichelVP Product & Technologies (PDMR)Nej03/12/2018Stamaktier (MT0001530105)Avyttring av aktierNasdaq First North PremierSEK49,020 000
Galit Shani-MichelVP Product & Technologies (PDMR)Nej23/08/2018Stamaktier (MT0001530105)Lösen av optioner och utfärdande av aktierUtanför handelsplatsEUR0,5073 332
Yosef Yitzchak KwartDirector of Finance (PDMR)Nej23/08/2018Stamaktier (MT0001530105)Lösen av optioner och utfärdande av aktierUtanför handelsplatsEUR0,501 500
Dmitri ReidermanVP Marketing and Chief Operating Officer (PDMR)Nej23/08/2018Stamaktier (MT0001530105)Lösen av optioner och utfärdande av aktierUtanför handelsplatsEUR0,504 00