Contact UsUppgifter om insynspersoners transaktioner

Uppgifter om insynspersoners transaktioner

Bolaget Aspire Global Plc har sitt säte på Malta och är noterat på Nasdaq First North Premier i Sverige. Enligt artikel 19 i EU-förordningen om marknadsmissbruk (596/2014, MAR) ska personer i ledande ställning, liksom deras närstående, informera det aktuella bolaget samt Malta Financial Services Authority (“MFSA”) om varje transaktion som sker för egen räkning med bolagets aktier eller andra motsvarande finansiella instrument. Flaggning till det berörda bolaget och till MFSA ska ske senast den tredje handelsdagen efter transaktionen och ska offentliggöras på bolagets hemsida (se nedan) liksom på MFSAs hemsida https://www.mfsa.com.mt/pages/pdmr.aspx.

 

 

Namn Position/titel Närstående Transaktionsdatum Instrument Karaktär Handelsplats Valuta Pris Volym
Fredrik Burvall Styrelseledamot Nej 04/12/2020 Stamaktier (MT0001530105) Avyttring av aktier Nasdaq First North Premier SEK 40,5 374
Fredrik Burvall Styrelseledamot Nej 04/12/2020 Stamaktier (MT0001530105) Avyttring av aktier Nasdaq First North Premier SEK 40,2 750
Fredrik Burvall Styrelseledamot Nej 03/12/2020 Stamaktier (MT0001530105) Lösen av optioner och utfärdande av aktier Utanför handelsplats SEK 24 15 000
Fredrik Burvall Styrelseledamot Nej 02/12/2020 Stamaktier (MT0001530105) Avyttring av aktier Nasdaq First North Premier SEK 40,3 787
Fredrik Burvall Styrelseledamot Nej 01/12/2020 Stamaktier (MT0001530105) Avyttring av aktier Nasdaq First North Premier SEK 40,3 870
Fredrik Burvall Styrelseledamot Nej 01/12/2020 Stamaktier (MT0001530105) Avyttring av aktier Nasdaq First North Premier SEK 40,7 2 201
Joel Momigliano VP PPC & Media (PDMR) Nej 13/05/2019 Stamaktier (MT0001530105) Avyttring av aktier Nasdaq First North Premier SEK 49,0 17 332
Isaac Maimon Board Member & CEO (PDMR) Nej 13/05/2019 Stamaktier (MT0001530105) Lösen av optioner och utfärdande av aktier Utanför handelsplats EUR 0,50 800 000
Motti Gil CFO (PDMR) Nej 13/05/2019 Stamaktier (MT0001530105) Lösen av optioner och utfärdande av aktier Utanför handelsplats EUR 0,50 66 664
Yosef Yitzchak Kwart Director of Finance (PDMR) Nej 13/05/2019 Stamaktier (MT0001530105) Lösen av optioner och utfärdande av aktier Utanför handelsplats EUR 0,50 15 164
Arnaud Maximilien Serour VP Operations (PDMR) Nej 13/05/2019 Stamaktier (MT0001530105) Lösen av optioner och utfärdande av aktier Utanför handelsplats EUR 0,50 22 076
Job Spiero VP Sales (PDMR) Nej 13/05/2019 Stamaktier (MT0001530105) Lösen av optioner och utfärdande av aktier Utanför handelsplats EUR 0,50 93 332
Joel Momigliano VP PPC & Media (PDMR) Nej 13/05/2019 Stamaktier (MT0001530105) Lösen av optioner och utfärdande av aktier Utanför handelsplats EUR 0,50 17 332
Joel Momigliano VP PPC & Media (PDMR) Nej 14/01/2019 Stamaktier (MT0001530105) Lösen av optioner och utfärdande av aktier Utanför handelsplats EUR 0,50 17 332
Galit Shani-Michel VP Product & Technologies (PDMR) Nej 04/12/2018 Stamaktier (MT0001530105) Lösen av optioner och utfärdande av aktier Utanför handelsplats EUR 0,50 13 332
Galit Shani-Michel VP Product & Technologies (PDMR) Nej 03/12/2018 Stamaktier (MT0001530105) Avyttring av aktier Nasdaq First North Premier SEK 49,0 20 000
Galit Shani-Michel VP Product & Technologies (PDMR) Nej 23/08/2018 Stamaktier (MT0001530105) Lösen av optioner och utfärdande av aktier Utanför handelsplats EUR 0,50 73 332
Yosef Yitzchak Kwart Director of Finance (PDMR) Nej 23/08/2018 Stamaktier (MT0001530105) Lösen av optioner och utfärdande av aktier Utanför handelsplats EUR 0,50 1 500
Dmitri Reiderman VP Marketing and Chief Operating Officer (PDMR) Nej 23/08/2018 Stamaktier (MT0001530105) Lösen av optioner och utfärdande av aktier Utanför handelsplats EUR 0,50 4 00