Contact Us  [recaptcha id:cap]

  Uppgifter om insynspersoners transaktioner

  Uppgifter om insynspersoners transaktioner

  Bolaget Aspire Global Plc har sitt säte på Malta och är noterat på Nasdaq First North Premier i Sverige. Enligt artikel 19 i EU-förordningen om marknadsmissbruk (596/2014, MAR) ska personer i ledande ställning, liksom deras närstående, informera det aktuella bolaget samt Malta Financial Services Authority (“MFSA”) om varje transaktion som sker för egen räkning med bolagets aktier eller andra motsvarande finansiella instrument. Flaggning till det berörda bolaget och till MFSA ska ske senast den tredje handelsdagen efter transaktionen och ska offentliggöras på bolagets hemsida (se nedan) liksom på MFSAs hemsida https://www.mfsa.com.mt/pages/pdmr.aspx.

   

   

  Namn
  Position/titel
  Närstående
  Transaktionsdatum
  Instrument
  Karaktär
  Handelsplats
  Valuta
  Pris
  Volym
  Job SpieroManaging Director, Israel OfficeNej29/10/2021 Automatiskt verkställande av en villkorad transaktion (limitorder) placerad 4 oktober 2021Stamaktier (MT0001530105)Avyttring av aktierNasdaq First North PremierSEK79,512 500
  Quincy RavenManaging Director - USNej30/09/2021Stamaktier (MT0001530105)Köp av aktierNasdaq First North PremierUSD8,9170
  Quincy RavenManaging Director - USNej29/09/2021Stamaktier (MT0001530105)Köp av aktierNasdaq First North PremierUSD8,94 803
  Quincy RavenManaging Director - USNej28/09/2021Stamaktier (MT0001530105)Köp av aktierNasdaq First North PremierUSD8,95 027
  Fredrik BurvallStyrelseledamotNej04/12/2020Stamaktier (MT0001530105)Avyttring av aktierNasdaq First North PremierSEK40,5374
  Fredrik BurvallStyrelseledamotNej04/12/2020Stamaktier (MT0001530105)Avyttring av aktierNasdaq First North PremierSEK40,2750
  Fredrik BurvallStyrelseledamotNej03/12/2020Stamaktier (MT0001530105)Lösen av optioner och utfärdande av aktierUtanför handelsplatsSEK2415 000
  Fredrik BurvallStyrelseledamotNej02/12/2020Stamaktier (MT0001530105)Avyttring av aktierNasdaq First North PremierSEK40,3787
  Fredrik BurvallStyrelseledamotNej01/12/2020Stamaktier (MT0001530105)Avyttring av aktierNasdaq First North PremierSEK40,3870
  Fredrik BurvallStyrelseledamotNej01/12/2020Stamaktier (MT0001530105)Avyttring av aktierNasdaq First North PremierSEK40,72 201
  Joel MomiglianoVP PPC & Media (PDMR)Nej13/05/2019Stamaktier (MT0001530105)Avyttring av aktierNasdaq First North PremierSEK49,017 332
  Isaac MaimonBoard Member & CEO (PDMR)Nej13/05/2019Stamaktier (MT0001530105)Lösen av optioner och utfärdande av aktierUtanför handelsplatsEUR0,50800 000
  Motti GilCFO (PDMR)Nej13/05/2019Stamaktier (MT0001530105)Lösen av optioner och utfärdande av aktierUtanför handelsplatsEUR0,5066 664
  Yosef Yitzchak KwartDirector of Finance (PDMR)Nej13/05/2019Stamaktier (MT0001530105)Lösen av optioner och utfärdande av aktierUtanför handelsplatsEUR0,5015 164
  Arnaud Maximilien SerourVP Operations (PDMR)Nej13/05/2019Stamaktier (MT0001530105)Lösen av optioner och utfärdande av aktierUtanför handelsplatsEUR0,5022 076
  Job SpieroVP Sales (PDMR)Nej13/05/2019Stamaktier (MT0001530105)Lösen av optioner och utfärdande av aktierUtanför handelsplatsEUR0,5093 332
  Joel MomiglianoVP PPC & Media (PDMR)Nej13/05/2019Stamaktier (MT0001530105)Lösen av optioner och utfärdande av aktierUtanför handelsplatsEUR0,5017 332
  Joel MomiglianoVP PPC & Media (PDMR)Nej14/01/2019Stamaktier (MT0001530105)Lösen av optioner och utfärdande av aktierUtanför handelsplatsEUR0,5017 332
  Galit Shani-MichelVP Product & Technologies (PDMR)Nej04/12/2018Stamaktier (MT0001530105)Lösen av optioner och utfärdande av aktierUtanför handelsplatsEUR0,5013 332
  Galit Shani-MichelVP Product & Technologies (PDMR)Nej03/12/2018Stamaktier (MT0001530105)Avyttring av aktierNasdaq First North PremierSEK49,020 000
  Galit Shani-MichelVP Product & Technologies (PDMR)Nej23/08/2018Stamaktier (MT0001530105)Lösen av optioner och utfärdande av aktierUtanför handelsplatsEUR0,5073 332
  Yosef Yitzchak KwartDirector of Finance (PDMR)Nej23/08/2018Stamaktier (MT0001530105)Lösen av optioner och utfärdande av aktierUtanför handelsplatsEUR0,501 500
  Dmitri ReidermanVP Marketing and Chief Operating Officer (PDMR)Nej23/08/2018Stamaktier (MT0001530105)Lösen av optioner och utfärdande av aktierUtanför handelsplatsEUR0,504 00