Contact Us  [recaptcha id:cap]

  Aspire Globals årsredovisning för 2017

  Back

  Aspire Global har idag offentliggjort bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2017. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida.

  Aspire Global har idag publicerat årsredovisningen för 2017, i vilken bland annat står att läsa om Aspire Global som investering samt om bolagets finansiella utveckling och framtida potential.

  “Under 2017 nådde Aspire Global rekordnivåer. Omsättningen ökade med 18 procent till 71,9 MEUR (61,0) och EBITDA ökade med 25% till 14,3 MEUR (11,4). Detta samtidigt som ett antal extraordinära händelser, såsom börsintroduktionen, upptog stort fokus vid sidan om kärnverksamheten. Om vi hade stora planer inför föregående år, är det ingenting våra förväntningar på det kommande året. Vi följer utvecklingen för Sportsbook under Fotbolls-VM, förbereder den svenska licensansökan och undersöker möjliga förvärvsobjekt närmare. Därutöver fortlöper den dagliga verksamheten, där vi förbereder nya B2B-lanseringar samtidigt som vi lägger i ytterligare en växel för Karamba”, säger bolagets vd Tsachi Maimon.

  Bolagets ”investment case” och framtida tillväxtpotential är ett genomgående tema i årsredovisningen.

  “Aspire Global har en unik ställning på iGaming-marknaden i egenskap av den första leverantören av en full-serviceplattform till kasino- och sportoperatörer, och den enda aktören med verksamhet på sex reglerade marknader. Vi ser fram emot att realisera den ambitiösa agendan för det kommande året, med siktet inställt på fortsatt stark tillväxt på årsbasis”, säger bolagets styrelseordförande Carl Klingberg. 

  Årsredovisningen finns att tillgå på bolagets hemsida via följande länk https://www.aspireglobal.com/investors/#the-press-releases .

   

  För mer information, vänligen kontakta:
  Tsachi Maimon, VD, Tel: +356 – 79777898 eller e-mail: tsachi@aspireglobal.com
  Motti Gil, CFO, Tel: +972 – 73 372 3154 eller e-mail: mottigi@aspireglobal.com

  Om denna information
  Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan 23:30 (CET) den 9 april, 2018.

  Om Aspire Global
  Aspire Global erbjuder sedan 2005 operatörer och white labels en fullservicelösning för lansering och drift av onlinekasino och sportsbetting. Den kraftfulla, marknadsledande plattformen innefattar ett komplett utbud av tjänster såsom betalningslösningar, riskhantering, regelefterlevnad, ett flerspråkigt CRM-verktyg, kundsupport, VIP-hantering och optimering av spelarvärde. Aspire Global har spellicenser på ett flertal reglerade marknader såsom Storbritannien, Danmark, Belgien, Italien and Malta. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Stockholm (ASPIRE). Certified Adviser är FNCA AB, Sverige. Läs mer på Aspireglobal.com