Contact UsInvesterare

--.-- SEK --.--%

__-__-____ / __:__

Aspire Global är ett publikt bolag noterat på NASDAQ First North Premier i Stockholm, Sverige.

Pressmeddelanden och delårsrapporter

INTERIM REPORT Q2 2019

 • Reports
 • Presentations
 • Webcast
 • Press Releases

INTERIM REPORT Q1 2019

 • Reports
 • Presentations
 • Webcast
 • Press Releases

Annual Report 2018

 • Reports
 • Press Releases

INTERIM REPORT Q4 2018

 • Reports
 • Presentations
 • Webcast
 • Press Releases

INTERIM REPORT Q3 2018

 • Reports
 • Presentations
 • Webcast
 • Press Releases

CAPITAL MARKETS DAY

 • Webcast

Interim Report Q2 2018

 • Reports
 • Presentations
 • Webcast
 • Press Releases

INTERIM REPORT Q1 2018

 • Reports
 • Presentations
 • Webcast
 • Press Releases

Bond Prospectus

 • Reports

Annual Report 2017

 • Reports
 • Press Releases

INTERIM REPORT Q4 2017

 • Reports
 • Presentations
 • Webcast
 • Press Releases

Interim Report Q3 2017

 • Reports
 • Presentations
 • Webcast
 • Press Releases

Interim Report Q2 2017

 • Reports
 • Presentations
 • Press Releases

Interim Report Q1 2017

 • Reports

Prospectus 2017

 • Reports

Annual Report 2016

 • Reports

Annual Report 2015

 • Reports

Aktien

Aspire Global är ett publikt aktiebolag noterat på NASDAQ First North Premier i Stockholm.

Finansiella mål och utdelningspolicy

Finansiella mål

Omsättningstillväxt
Aspire Global mål är att öka sin omsättning till 120 miljoner euro år 2020.

EBITDA-¬marginal
Aspire Globals mål är att uppnå en genomsnittlig EBITDA-marginal på 15 procent på medellång sikt (2017–2020).

Utdelningspolicy

Bolaget utdelningspolicy är att lämna en årlig utdelning om minst 50 procent av Bolagets nettoresultat efter skatt, efter beslut av styrelsen. I beslutet om utdelning tar Aspire Globals styrelse hänsyn till aktuella förhål- landen. Detta inkluderar Bolagets nansiella resultat, kapitalkrav, Koncernens förmåga att fullgöra sina förutsebara finansiella skyldigheter, investeringsmöjligheter, kontraktsbegränsningar, lagenliga begränsningar som påverkar Bolagets förmåga att betala utdelning enligt maltesisk bolagslag och andra faktorer som styrelsen bedömer är relevanta.

Board of Directors

 • Carl Klingberg

 • Fredrik Burvall

 • Barak Matalon

 • Aharon Aran

 • Tsachi Maimon

Finansiell kalender

Delårsrapporter

13.5.2019 Q1 2019

Lägg in i kalendern 05/13/2019 10:00 am Q1 2019

20.8.2019 Q2 2019

Lägg in i kalendern 08/20/2019 10:00 am Q2 2019

05.11.2019 Q3 2019

Lägg in i kalendern 11/05/2019 10:00 am Q3 2019
Årsredovisning

14.5.2019 Årsstämma

Lägg in i kalendern 05/14/2019 10:00 am Årsstämma

Kontakta

IR Contacts

Tsachi Maimon – CEO
+356-79777898
tsachi@aspireglobal.com

Motti Gil – CFO
mottigi@aspireglobal.com
+972-73-3723154

Covered by

Lars-Ola Hellström – Pareto Securities AB
Lars-Ola.Hellstrom@paretosec.com

Johan Svantesson – Redeye
johan.svantesson@redeye.se

Kristoffer Lindström – Redeye
kristoffer.lindstrom@redeye.se

Markus Augustsson – Jarl Securities
markus.augustsson@jarlsecurities.com