Contact Us  [recaptcha id:cap]

  STYRELSEN

  --.-- SEK --.--%

  __-__-____ / __:__

  Aspire Global är ett publikt bolag noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm, Sverige.

  Pressmeddelanden och delårsrapporter

  INTERIM REPORT Q1 2022

  • Reports
  • Presentations
  • Webcast
  • Press Releases

  Annual Report 2021

  • Reports

  Sustainability Report 2021

  • Reports

  INTERIM REPORT Q4 2021

  • Reports
  • Presentations
  • Webcast
  • Press Releases

  INTERIM REPORT Q3 2021

  • Reports
  • Presentations
  • Webcast
  • Press Releases

  INTERIM REPORT Q2 2021

  • Reports
  • Presentations
  • Webcast
  • Press Releases

  INTERIM REPORT Q1 2021

  • Reports
  • Presentations
  • Webcast
  • Press Releases

  Annual Report 2020

  • Reports
  • Press Releases

  Sustainability Report 2020

  • Reports
  • Press Releases

  INTERIM REPORT Q4 2020

  • Reports
  • Presentations
  • Webcast
  • Press Releases

  INTERIM REPORT Q3 2020

  • Reports
  • Presentations
  • Webcast
  • Press Releases

  INTERIM REPORT Q2 2020

  • Reports
  • Presentations
  • Webcast
  • Press Releases

  INTERIM REPORT Q1 2020

  • Reports
  • Presentations
  • Webcast
  • Press Releases

  Capital Markets Day 2020

  • Webcast

  Annual Report 2019

  • Reports
  • Press Releases

  INTERIM REPORT Q4 2019

  • Reports
  • Presentations
  • Webcast
  • Press Releases

  INTERIM REPORT Q3 2019

  • Reports
  • Presentations
  • Webcast
  • Press Releases

  INTERIM REPORT Q2 2019

  • Reports
  • Presentations
  • Webcast
  • Press Releases

  INTERIM REPORT Q1 2019

  • Reports
  • Presentations
  • Webcast
  • Press Releases

  Annual Report 2018

  • Reports
  • Press Releases

  INTERIM REPORT Q4 2018

  • Reports
  • Presentations
  • Webcast
  • Press Releases

  INTERIM REPORT Q3 2018

  • Reports
  • Presentations
  • Webcast
  • Press Releases

  CAPITAL MARKETS DAY

  • Webcast

  Interim Report Q2 2018

  • Reports
  • Presentations
  • Webcast
  • Press Releases

  INTERIM REPORT Q1 2018

  • Reports
  • Presentations
  • Webcast
  • Press Releases

  Bond Prospectus

  • Reports

  Annual Report 2017

  • Reports
  • Press Releases

  INTERIM REPORT Q4 2017

  • Reports
  • Presentations
  • Webcast
  • Press Releases

  Interim Report Q3 2017

  • Reports
  • Presentations
  • Webcast
  • Press Releases

  Interim Report Q2 2017

  • Reports
  • Presentations
  • Press Releases

  Interim Report Q1 2017

  • Reports

  Prospectus 2017

  • Reports

  Annual Report 2016

  • Reports

  Annual Report 2015

  • Reports

  Aktien

  Aspire Global är ett publikt aktiebolag noterat på NASDAQ First North Premier i Stockholm.

  Finansiella mål och utdelningspolicy

  Finansiella mål

  Tillväxt och lönsamhet

  Aspire Globals finansiella mål är att öka intäkterna till €200 miljoner år 2021 med €32 miljoner i EBITDA.

  Utdelningspolicy

  Bolaget utdelningspolicy är att lämna en årlig utdelning om minst 50 procent av Bolagets nettoresultat efter skatt, efter beslut av styrelsen. I beslutet om utdelning tar Aspire Globals styrelse hänsyn till aktuella förhål- landen. Detta inkluderar Bolagets nansiella resultat, kapitalkrav, Koncernens förmåga att fullgöra sina förutsebara finansiella skyldigheter, investeringsmöjligheter, kontraktsbegränsningar, lagenliga begränsningar som påverkar Bolagets förmåga att betala utdelning enligt maltesisk bolagslag och andra faktorer som styrelsen bedömer är relevanta.

  Board of Directors

  • Carl Klingberg

  • Fredrik Burvall

  • Barak Matalon

  • Aharon Aran

  Finansiell kalender

  Delårsrapporter

  18.2.2021 Q4 2020

  Add to Calendar 02/18/2021 10:00 am Q4 2020

  05.5.2021 Q1 2021

  Add to Calendar 05/05/2021 10:00 am Q1 2021

  19.8.2021 Q2 2021

  Add to Calendar 08/19/2021 10:00 am Q2 2021

  04.11.2021 Q3 2021

  Add to Calendar 11/04/2021 10:00 am Q3 2021

  17.2.2022 Q4 2021

  Add to Calendar 02/17/2022 10:00 am Q4 2021
  Årsredovisning

  06.4.2021 Årsredovisning 2020

  Add to Calendar 04/06/2021 10:00 am Årsredovisning 2020

  06.5.2021 Rapport första kvartalet

  Add to Calendar 05/06/2021 10:00 am Rapport första kvartalet

  Kontakta

  IR Contact

  investors@aspireglobal.com 

  Covered by

  Marlon Värnik – Pareto Securities AB Marlon.Varnik@paretosec.com

  Jonas Amnesten – Redeye
  Jonas.amnesten@redeye.se

  Kristoffer Lindström – Redeye
  kristoffer.lindstrom@redeye.se

  Markus Augustsson – Jarl Securities
  markus.augustsson@jarlsecurities.com