Contact UsInvesterare

--.-- SEK --.--%

__-__-____ / __:__

Aspire Global är ett publikt bolag noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm, Sverige.

Pressmeddelanden och delårsrapporter

INTERIM REPORT Q3 2020

 • Reports
 • Presentations
 • Webcast
 • Press Releases

INTERIM REPORT Q2 2020

 • Reports
 • Presentations
 • Webcast
 • Press Releases

INTERIM REPORT Q1 2020

 • Reports
 • Presentations
 • Webcast
 • Press Releases

Capital Markets Day 2020

 • Webcast

Annual Report 2019

 • Reports
 • Press Releases

INTERIM REPORT Q4 2019

 • Reports
 • Presentations
 • Webcast
 • Press Releases

INTERIM REPORT Q3 2019

 • Reports
 • Presentations
 • Webcast
 • Press Releases

INTERIM REPORT Q2 2019

 • Reports
 • Presentations
 • Webcast
 • Press Releases

INTERIM REPORT Q1 2019

 • Reports
 • Presentations
 • Webcast
 • Press Releases

Annual Report 2018

 • Reports
 • Press Releases

INTERIM REPORT Q4 2018

 • Reports
 • Presentations
 • Webcast
 • Press Releases

INTERIM REPORT Q3 2018

 • Reports
 • Presentations
 • Webcast
 • Press Releases

CAPITAL MARKETS DAY

 • Webcast

Interim Report Q2 2018

 • Reports
 • Presentations
 • Webcast
 • Press Releases

INTERIM REPORT Q1 2018

 • Reports
 • Presentations
 • Webcast
 • Press Releases

Bond Prospectus

 • Reports

Annual Report 2017

 • Reports
 • Press Releases

INTERIM REPORT Q4 2017

 • Reports
 • Presentations
 • Webcast
 • Press Releases

Interim Report Q3 2017

 • Reports
 • Presentations
 • Webcast
 • Press Releases

Interim Report Q2 2017

 • Reports
 • Presentations
 • Press Releases

Interim Report Q1 2017

 • Reports

Prospectus 2017

 • Reports

Annual Report 2016

 • Reports

Annual Report 2015

 • Reports

Aktien

Aspire Global är ett publikt aktiebolag noterat på NASDAQ First North Premier i Stockholm.

Finansiella mål och utdelningspolicy

Finansiella mål

Tillväxt och lönsamhet

Aspire Globals finansiella mål är att öka intäkterna till €200 miljoner år 2021 med €32 miljoner i EBITDA.

Utdelningspolicy

Bolaget utdelningspolicy är att lämna en årlig utdelning om minst 50 procent av Bolagets nettoresultat efter skatt, efter beslut av styrelsen. I beslutet om utdelning tar Aspire Globals styrelse hänsyn till aktuella förhål- landen. Detta inkluderar Bolagets nansiella resultat, kapitalkrav, Koncernens förmåga att fullgöra sina förutsebara finansiella skyldigheter, investeringsmöjligheter, kontraktsbegränsningar, lagenliga begränsningar som påverkar Bolagets förmåga att betala utdelning enligt maltesisk bolagslag och andra faktorer som styrelsen bedömer är relevanta.

Board of Directors

 • Carl Klingberg

 • Fredrik Burvall

 • Barak Matalon

 • Aharon Aran

Finansiell kalender

Delårsrapporter

05.11.2020 Q3 2020

Lägg in i kalendern 11/05/2020 10:00 am Q3 2020

18.2.2021 Q4 2020

Lägg in i kalendern 02/18/2021 10:00 am Q4 2020

Lägg in i kalendern
Årsredovisning

Kontakta

IR Contact

investors@aspireglobal.com 

Covered by

Lars-Ola Hellström – Pareto Securities AB
Lars-Ola.Hellstrom@paretosec.com

Johan Svantesson – Redeye
johan.svantesson@redeye.se

Kristoffer Lindström – Redeye
kristoffer.lindstrom@redeye.se

Markus Augustsson – Jarl Securities
markus.augustsson@jarlsecurities.com